Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl): wat houdt dat in?

Two men looking at a laptop, product showcase

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen die ouder, jonger of arbeidsgehandicapt zijn. Werkgevers ontvangen een financiële tegemoetkoming als zij deze specifieke groep werknemers in dienst nemen en houden, terwijl de kansen van deze werknemers op de arbeidsmarkt toenemen. In dit artikel lees je wat de Wtl precies inhoudt, wanneer je er recht op hebt en hoe je de tegemoetkomingen berekent.

Belangrijkste conclusies

 • Via de Wtl ontvang je als werkgever een financiële tegemoetkoming als je specifieke doelgroepen van werknemers in dienst neemt.

 • Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.

 • Om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordelen heb je een doelgroepverklaring van je werknemer nodig.

Mensen zijn de basis voor het succes van je organisatie. Bouw vandaag nog een strategie op waarin mensen centraal staan.

Wat is de Wet tegemoetkomingen loondomein?

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werkgevers aan te sporen mensen in dienst te nemen die normaal gesproken lastiger werk vinden, zoals mensen met een arbeidshandicap, jongeren of ouderen. De werkgever ontvangt hiervoor een compensatie van de loonkosten. De Wtl is opgebouwd uit drie componenten:

 • Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • Jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

 • Loonkostenvoordelen (LKV)

In de onderstaande alinea lichten we de verschillende tegemoetkomingen toe.

Soorten tegemoetkomingen beschikbaar onder de Wtl

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit drie onderdelen. We leggen uit wat die onderdelen inhouden en aan welke criteria je als werkgever moet voldoen om er aanspraak op te maken.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Door de loonkosten voor medewerkers met een laag inkomen te verlagen, hoopt de overheid bedrijven te stimuleren om deze medewerkers aan te nemen en in dienst te houden. De hoogte van het te ontvangen LIV is afhankelijk van de hoogte van het salaris van de medewerker en van het aantal gewerkte uren. 

Criteria lage-inkomensvoordeel

Je kan als werkgever aanspraak maken op het LIV als je werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet. Hij of zij:

 • is bij jouw bedrijf in loondienst.

 • verdient een vastgesteld uurloon, dat ten minste het wettelijke minimumloon bedraagt, maar niet hoger is dan 104% van dit minimumloon.

 • is in elk geval verzekerd voor een van de volgende werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet.

 • werkt minstens 1.248 betaalde uren per kalenderjaar voor jouw bedrijf.

 • is jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

NB. Het LIV wordt per 1 januari 2025 afgeschaft. In de loop van 2025 ontvang je als werkgever automatisch de tegemoetkoming van de Belastingdienst als je de aangifte van de loonheffingen hebt gedaan en recht blijkt te hebben op het LIV.

Jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

Om de verhoging van het minimumloon van jongeren van 18 tot en met 21 jaar te compenseren, is het jeugd-LIV in het leven geroepen. Het jeugd-LIV werd echter per 1 januari 2024 afgeschaft. Had je in 2023 recht op het jeugd-LIV, dan verrekent de Belastingdienst dit automatisch na de aangifte van de loonheffingen.

Criteria jeugd-lage-inkomensvoordeel

Voor het jeugd-LIV gelden dezelfde voorwaarden als voor het LIV, zoals hierboven beschreven. Het enige verschil is dat er voor het jeugd-LIV geen minimum geldt wat betreft het aantal gewerkte uren

Haal de juiste collega’s aan boord

Applicant Tracking System for Evaluation Processes

Plaats gerichte vacatures, verkrijg automatisch interne feedback en neem nog betere personeelsbeslissingen.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Neem of heb je een medewerker in dienst die 56 jaar of ouder is? Neem je een medewerker in dienst die een arbeidsbeperking heeft of herplaats je iemand met een arbeidsbeperking? Of valt je medewerker onder de banenafspraak? Dan kan je als werkgever aanspraak maken op loonkostenvoordelen. Onder bepaalde voorwaarden kan je ook voor een stagiair loonkostenvoordelen aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordelen moet je - nadat je van je werknemer een doelgroepverklaring hebt ontvangen - LKV aanvinken bij de loonheffing.

Criteria loonkostenvoordelen

Je kan als werkgever aanspraak maken op loonkostenvoordelen als je medewerker:

 • jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

 • een doelgroepverklaring heeft (die vraagt hij/zij aan bij het UWV of de gemeente).

 • het half jaar ervoor niet voor je bedrijf werkte (voor arbeidsbeperkten die worden herplaatst geldt een uitzondering).

 • is verzekerd voor een van de volgende werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet.

Hoogte tegemoetkomingen Wet tegemoetkomingen loondomein

Voldoe je als werkgever aan de criteria van een van de tegemoetkomingen? Dan kan je per werknemer voor de volgende bedragen in aanmerking komen.

Hoogte lage-inkomensvoordeel (LIV)

Jaar

Tegemoetkoming per uur

Max. tegemoetkoming per werknemer per jaar

Min. - max. uurloon

2023

€ 0,49

€ 960,-

€ 12,04 - € 15,06

2024

€ 0,49

€ 960,-

Nog onbekend

2025

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Hoogte jeugd-LIV

2023

Tegemoetkoming per uur

Max. tegemoetkoming per werknemer per jaar

Min. - max. uurloon

18 jaar

€ 0,07

€ 135,20

€ 6,12 - € 8,17

19 jaar

€ 0,08

€ 166,40

€ 7,34 - € 10,89

20 jaar

€ 0,30

€ 613,60

€ 9,79 - € 12,04

Hoogte loonkostenvergoeding

Doelgroep

Tegemoetkoming per uur

Max. tegemoetkoming per werknemer per jaar

Max. periode

56 jaar en ouder

€ 3,05

€ 6000,-

3 jaar

Arbeidsbeperking

€ 3,05

€ 6000,-

3 jaar

Vallend onder de banenafspraak

€ 1,01

€ 2000,-

Geen

Herplaatsing - Arbeidsbeperking

€ 3,05

€ 6000,-

1 jaar

Cumulatie LIV en LKV?

Komt een werknemer voor twee regelingen in aanmerking? Dan heb je als werkgever alleen recht op de hoogste vergoeding.

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wet tegemoetkomingen loondomein in de boekhouding 

Om een tegemoetkoming Wet tegemoetkomingen loondomein te boeken, is het heel belangrijk dat je alle gegevens administratief nauwkeurig vastlegt en bijhoudt, zodat de fiscus indien gewenst kan controleren of alles klopt. 

Een accurate salarisadministratie, waarin je nauwkeurig verwerkt hoeveel betaalde uren een medewerker voor je werkt en waarbij de aangifte van loonheffingen correct gebeurt, zorgt ervoor dat het UWV je automatisch laat weten voor welke medewerkers je recht hebt op het lage-inkomensvoordeel, alsook om welk bedrag het precies gaat. De Belastingdienst maakt uiteindelijk de definitieve berekening.

Wil je in aanmerking komen voor de LKV? Zorg er dan voor dat je werknemer een doelgroepverklaring aanvraagt. Heb je deze verklaring eenmaal ontvangen? Vink dan LKV aan in de aangifte loonbelastingen. Van het UWV hoor je vervolgens of je recht hebt op loonkostenvoordelen. De Belastingdienst neemt het definitieve besluit en gaat al dan niet over tot betaling.

Wat is de rol van de Belastingdienst in de Wet tegemoetkomingen loondomein?

In eerste instantie is het UWV de partij die controleert of jij als bedrijf recht hebt op tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Meent het UWV dat je daar recht op hebt, dan sluizen ze jouw gegevens door naar de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert de gegevens en komt op basis daarvan tot een definitieve beslissing. Als blijkt dat jij als werkgever recht hebt op het LIV of LKV, dan verrekent de Belastingdienst dit met je loonbelasting.

Berekening Wet tegemoetkomingen loondomein

Wil je weten of jij als werkgever recht hebt op een tegemoetkoming loondomein? Met de praktische regelhulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleer je eenvoudig of je aanspraak kan maken op een tegemoetkoming en zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming dan zal zijn.

Doel Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wet tegemoetkoming loondomein heeft meerdere doelen:

 • Bevorderen van de werkgelegenheid van specifieke doelgroepen;

 • Bevorderen van de financiële zelfstandigheid van specifieke doelgroepen;

 • Terugdringen van het tekort op de arbeidsmarkt;

 • Verbeteren van de persoonlijke ontwikkeling van specifieke doelgroepen;

 • Verbeteren van het sociaal-emotioneel welzijn van specifieke doelgroepen.

Veelgestelde vragen

Kunnen zzp'ers ook profiteren van de Wet tegemoetkomingen loondomein?

Nee, zzp’ers kunnen helaas niet genieten van de tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze wet is specifiek bedoeld voor werkgevers: voor bedrijven die mensen in loondienst hebben.

Wat gebeurt er als een werknemer waarvoor een vergoeding van de Wet tegemoetkomingen loondomein ontvangen wordt, het bedrijf verlaat?

Als een werknemer waarvoor een vergoeding krachtens de Wtl wordt ontvangen het bedrijf verlaat, dan vervalt de tegemoetkoming.

Hoe wordt de Wet tegemoetkomingen loondomein gefinancierd?

De Wtl wordt verrekend met de belastingaangifte. Bedrijven hebben recht op meer belastingteruggave en betalen onderaan de streep minder belasting.

Disclaimer

Houd je personeelsstatistieken nauwkeurig bij

Personio_Newsletter_Vorschau