Hoeveel werkuren per maand? Berekening en gemiddelden

annual leave tracked by calendar

Als we uitgaan van een fulltime werkweek van veertig uur per week, is het aantal werkuren per maand gemiddeld 173 uur. Bij een werkweek van 36 uur is dit 156 uur. Maar hoe bereken je het gemiddeld aantal werkuren per maand? Waarom is het voor een HR-manager zo belangrijk dat dit nauwkeurig wordt bijgehouden? En hoe doe je dat op een efficiënte manier? Je leest het hier.

Belangrijkste conclusies

  • Bij een fulltime werkweek van 40 uur is het gemiddeld aantal werkuren per maand 173 uur.

  • Door het werkelijke aantal gewerkte uren te registreren, voldoe je aan de wet- en regelgeving.

  • Op basis van de werkelijke uren kan je als HR-manager makkelijker sturen.

Bekijk uw FTE's in Personio met één klik.

Wat is het gemiddeld aantal werkuren per maand?

Het gemiddeld aantal werkuren per maand is afhankelijk van het aantal uren dat binnen jouw organisatie als een fulltime dienstverband wordt gezien. 40, 38, 36 of 32 uur: de opties zijn natuurlijk legio. Het CBS heeft aangetoond dat het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de hele Nederlandse beroepsbevolking in loondienst 30,9 uur bedraagt. Daaruit blijkt wel hoe groot de impact van parttime werken op het gemiddelde is.

Bij een fulltime werkweek van 40 uur is het aantal werkuren per maand gemiddeld 173 uur, terwijl dit bij een fulltime werkweek van 36 uur slechts 156 uur is. Voor deze berekening delen we het gemiddelde aantal dagen dat er per jaar wordt gewerkt door 12 (het aantal maanden per jaar). Dit resultaat vermenigvuldig je met het aantal uur dat er dagelijks gemiddeld wordt gewerkt. Hieronder voeren we deze berekening stap voor stap uit. 

Hoe bereken je werkuren per maand?

Wil je het aantal werkuren per maand berekenen, dan is het belangrijk om eerst te weten hoeveel werkdagen er per jaar zijn. We gaan hierbij uit van 52 weken per jaar, maal 5 werkdagen per week. Dan kom je op 260 werkdagen.

Vervolgens ga je na uit hoeveel uur een fulltime arbeidscontract bestaat in jouw organisatie. Dit aantal deel je door 5 (het aantal werkdagen per week). Om nu het gemiddeld aantal werkuren per maand te berekenen, hanteer je de volgende formule:

Aantal werkdagen per jaar ➗ 12 maanden x (uren fulltime werkweek ➗ 5 werkdagen)

Bij een 36-urige werkweek kom je dan tot de volgende berekening:

260 ➗ 12 x (36 ➗ 5) = 156 werkuren per maand

Waarom is het belangrijk om de werkuren per maand bij te houden?

Het bijhouden van de werkuren per maand biedt verschillende voordelen die bijdragen aan een efficiënt personeelsbeheer. Je krijgt een accuraat beeld van de hoeveelheid tijd die je medewerkers aan diverse taken besteden en van de efficiency van je werkprocessen, zodat je je personeel optimaal kunt inzetten. 

Maar er is nog een reden om de werkelijk gemaakte uren te registreren in plaats van gemiddelden. Zo kun je namelijk langdurig ziekteverzuim, ouderschaps- en onbetaald verlof netjes verrekenen en betaal je nooit te veel of te weinig loonheffing. Daarnaast ben je ervan verzekerd dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het belang van werkuren voor HR-managers

Op het eerste gezicht lijkt het een puur administratieve handeling, het registreren van de uren van je werknemers. Toch is deze taak voor HR-managers van groot belang om tot een optimaal personeelsbeheer te komen. Door het aantal gewerkte uren nauwkeurig te berekenen, krijg je inzicht in de uren die je medewerkers werkelijk maken. Zo zie je snel waar de pieken en de dalen zitten en kan je makkelijker bijsturen. 

Met zo’n nauwkeurige berekening zorg je er ook voor dat je aantoonbaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Zo kun je bijvoorbeeld aantonen dat je de arbeidstijdenwet niet overtreedt. Bovendien weet je door de urenregistratie zeker dat er een eerlijke loonheffing wordt berekend en dat er nooit te veel of te weinig wordt betaald.

Hoe moet je als HR-manager omgaan met verschillende werkuren

Als je veel parttimers in dienst hebt die allemaal verschillende werkuren hebben, kan het een hele klus zijn om de werkuren bij te houden en er grip op te houden. Dit is helemaal zo als er ook nog sprake is van verschillende shifts en nul-urencontracten

In de huidige arbeidsmarkt, waarin we kampen met enorme personeelstekorten, moet je je als werkgever echter flexibel kunnen opstellen, wil je mensen aan boord krijgen én houden. Als HR-manager zal je dus een efficiënte manier moeten vinden om met al die verschillende werkuren om te gaan. Speciale HR-software, waarin medewerkers zélf hun uren registreren, biedt hier uitkomst.

Digitale transformatie? Een sterke cultuur biedt houvast

Corporate Culture Guide by Personio

Deskundige inzichten, stapsgewijze instructies en tal van praktijkvoorbeelden: in deze gids leer je concrete doelen te stellen, heldere waarden te verankeren en je bedrijfscultuur gericht te beheersen en te meten.

Tips voor het effectief beheren van de werkuren per maand

  • Informeer je medewerkers. Laat je medewerkers weten waarom het zo belangrijk is om de werkelijk gewerkte uren te registreren, en benadruk daarbij ook de voordelen voor henzelf.

  • Gebruik een uniform en eenvoudig urenregistratiesysteem waarin al je medewerkers zelf hun uren kunnen bijhouden.

  • Houd ook verzuim, verlof en overuren bij.

  • Kies voor gespecialiseerde software voor urenregistratie en onderzoek of de software ook de mogelijkheid biedt om andere onderdelen van het HR-proces te integreren.

Software voor urenregistratie

Wil je eenvoudig kunnen beschikken over de werkelijk gewerkte uren van je medewerkers? Dan biedt software voor urenregistratie uitkomst. Met behulp van zo’n tool kunnen werknemers zelf hun uren registreren. De leidinggevende hoeft de gegevens alleen nog maar te bevestigen. Je kan daarbij ook standaard de tijd voor pauzes in mindering brengen. Verlof, verzuim en overuren: alles zit in één en hetzelfde systeem verwerkt. Zo bereken je heel gemakkelijk salarissen en overuren op basis van de werkuren. En wil je overuren uitbetalen, dan kun je die rechtstreeks overzetten naar de voorlopige loonlijst.

Veelgestelde vragen 

Hoe kan ik de overwerkuren effectief beheren?

Met behulp van speciale HR-software voor urenregistratie kan je ook de overuren effectief beheren. 

Wat zijn de gevolgen als een werknemer meer uren werkt dan afgesproken?

Werkt een medewerker meer uren dan afgesproken, dan is er sprake van overwerk en dien je als werkgever de extra gewerkte uren uit te betalen.

Hoe kan ik flexibele werktijden integreren in de berekening van werkuren per maand?

Als je gebruikmaakt van software voor urenregistratie maakt het feitelijk niet uit wanneer de uren worden gewerkt. Aan het eind van de maand wordt eenvoudig berekend hoeveel werkuren er die maand werkelijk zijn gewerkt.

Disclaimer

Voorkom payroll problemen

NL_secundaire_arbeidsvoorwaarden_abbinder_image