Hoeveel werkuren per maand? Berekening en gemiddelden met onze urencalculator

Arbeidstijden Calculator

Dag 1:
:
:
:

Resultaat:

Netto Werkuren:
--:-- Uren
Samenvatting van pauzes:
--:-- Uren
Bruto Werkuren:
- --:-- Uren

Als we uitgaan van een fulltime werkweek van veertig uur per week, is het aantal werkuren per maand gemiddeld 173 uur. Bij een werkweek van 36 uur is dit 156 uur. Maar hoe kan je het aantal werkuren berekenen per maand? Waarom is het voor een HR-manager zo belangrijk dat dit nauwkeurig wordt bijgehouden? En hoe doe je dat op een efficiënte manier aan de hand van een urencalculator? Je leest het hier.

Belangrijkste conclusies

  • Bij een fulltime werkweek van 40 uur is het gemiddeld aantal werkuren per maand 173 uur.

  • Door het werkelijke aantal gewerkte uren te registreren, voldoe je aan de actuele wet- en regelgeving.

  • Op basis van de werkelijk gewerkte uren kan je als HR-manager makkelijker (bij)sturen.

Wat is het gemiddeld aantal werkuren per maand?

Het gemiddeld aantal werkuren per maand is afhankelijk van het aantal uren dat binnen jouw organisatie als een fulltime dienstverband wordt gezien. Is dit 40, 38, 36 of 32 uur? De opties zijn natuurlijk legio. Het CBS heeft aangetoond dat het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de hele Nederlandse beroepsbevolking in loondienst 30,9 uur bedraagt. Daaruit blijkt wel hoe groot de impact van parttime werken is op het gemiddelde.

Bij een fulltime werkweek van 40 uur is het aantal werkuren per maand gemiddeld 173 uur, terwijl dit bij een fulltime werkweek van 36 uur slechts 156 uur is. Voor deze berekening delen we het gemiddelde aantal dagen dat er per jaar wordt gewerkt door 12 (het aantal maanden per jaar). Dit resultaat vermenigvuldig je met het aantal uur dat er dagelijks gemiddeld wordt gewerkt. Hieronder voeren we deze berekening stap voor stap uit. 

Hoe bereken je het aantal werkuren per maand?

Wil je het aantal werkuren per maand berekenen, dan is het belangrijk om eerst te weten hoeveel werkdagen er per jaar zijn. We gaan hierbij uit van 52 weken per jaar, maal 5 werkdagen per week. Dan kom je uit op 260 werkdagen.

Vervolgens ga je na uit hoeveel uur een fulltime arbeidscontract bestaat in jouw organisatie. Dit aantal deel je door 5 (het aantal werkdagen per week). Om nu het gemiddeld aantal werkuren per maand te berekenen, hanteer je de volgende formule:

Aantal werkdagen per jaar ➗ 12 maanden x (uren fulltime werkweek ➗ 5 werkdagen)

Bij een 36-urige werkweek kom je dan tot de volgende berekening:

260 ➗ 12 x (36 ➗ 5) = 156 werkuren per maand

Waarom is het belangrijk om de werkuren per maand bij te houden?

Het bijhouden van de werkuren per maand biedt verschillende voordelen die bijdragen aan een efficiënt personeelsbeheer. Je krijgt als werkgever een accuraat beeld van hoeveel tijd je medewerkers besteden aan diverse taken en van de efficiëntie van je werkprocessen. Op die manier kan je je personeel optimaal inzetten. 

Bovendien is er nog een reden om de werkelijk gemaakte uren te registreren in plaats van te werken met gemiddelden. Registreer je de werkelijk gewerkte uren, dan kun je langdurig ziekteverzuim, ouderschaps- en onbetaald verlof netjes verrekenen en betaal je nooit te veel of te weinig loonheffing. Daarnaast ben je ervan verzekerd dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het belang van de werkuren voor HR-managers

Op het eerste gezicht lijkt het registreren van de uren van je werknemers een puur administratieve handeling. Toch is deze taak voor HR-managers van groot belang om tot een optimaal personeelsbeheer te komen. Door het aantal gewerkte uren nauwkeurig te berekenen, krijg je inzicht in de uren die je medewerkers werkelijk maken. Zo zie je snel waar de pieken en de dalen zitten en kan je makkelijker bijsturen. 

Met zo’n nauwkeurige berekening zorg je er ook voor dat je als werkgever aantoonbaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op dit gebied. Zo kun je bijvoorbeeld aantonen dat je de arbeidstijdenwet niet overtreedt. Bovendien weet je door de urenregistratie zeker dat er een eerlijke loonheffing wordt berekend en dat er nooit te veel of te weinig wordt betaald.

Attraction Plus: een nieuw tijdperk in het binnenhalen en behouden van talent

Whitepaper Attraction Plus

In onze nieuwste whitepaper geven we een overzicht van de vijf wetten voor een nieuw tijdperk in het binnenhalen en behouden van talent. Download de whitepaper en ontdek meer

Hoe moet je als HR-manager omgaan met verschillende werkuren?

Als je veel parttimers in dienst hebt die allemaal verschillende werkuren hebben, kan het een hele klus zijn om de werkuren bij te houden en er grip op te houden. Dit is zeker zo als er daarnaast ook nog sprake is van verschillende shifts en nul-urencontracten. In verband met het managen van nachtdiensten, is het essentieel om te begrijpen hoe deze diensten de werklast en compensatie beïnvloeden.

In de huidige arbeidsmarkt, waarin we kampen met enorme personeelstekorten, moet je je als werkgever flexibel kunnen opstellen, wil je talentvolle mensen aan boord krijgen én behouden. Als HR-manager zal je dus een efficiënte manier moeten vinden om met al die verschillende werkuren om te gaan. Het inzetten van ATV-dagen is een andere strategie om met flexibele werkuren en personeelsbehoeften om te gaan. Gespecialiseerde HR-software, waarin medewerkers zélf hun uren registreren, biedt hier uitkomst.

Tips voor het effectief beheren van de werkuren per maand

  • Informeer je medewerkers. Laat je medewerkers weten waarom het zo belangrijk is om de werkelijk gewerkte uren te registreren, en benadruk daarbij ook de voordelen voor de medewerkers zelf.

  • Gebruik een uniform en eenvoudig urenregistratiesysteem waarin al je medewerkers zelf hun uren kunnen bijhouden.

  • Houd ook verzuim, verlof en overuren bij in het geïntegreerde registratiesysteem.

  • Kies voor gespecialiseerde software voor urenregistratie en onderzoek of de software ook de mogelijkheid biedt om andere onderdelen van het HR-proces te integreren.

Template voor personeelsplanning

sjabloon voor personeelsplanning

Met de personeelsplanning bepaal je hoeveel medewerkers en welke kwalificaties je op welk moment nodig hebt om je bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Software voor urenregistratie

Wil je eenvoudig kunnen beschikken over de werkelijk gewerkte uren van je medewerkers? Dan biedt software voor urenregistratie uitkomst. Met behulp van zo’n tool kunnen werknemers zelf hun uren registreren. De leidinggevende hoeft de gegevens alleen nog maar te bevestigen. Je kan daarbij ook standaard de tijd voor pauzes in mindering brengen. Verlof, verzuim en overuren: alles zit in één en hetzelfde systeem verwerkt. Zo bereken je heel gemakkelijk de salarissen en overuren van je medewerkers op basis van de werkuren. En wil je de overuren uitbetalen, dan kun je die rechtstreeks overzetten naar de voorlopige loonlijst.

Veelgestelde vragen 

Hoe kan ik de overwerkuren van werknemers effectief beheren?

Met behulp van speciale HR-software voor urenregistratie kan je ook de overuren van je werknemers effectief beheren. 

Wat zijn de gevolgen als een werknemer meer uren werkt dan afgesproken?

Werkt een medewerker meer uren dan afgesproken, dan is er sprake van overwerk en dien je als werkgever de extra gewerkte uren uit te betalen.

Hoe kan ik flexibele werktijden integreren in de berekening van werkuren per maand?

Als je gebruikmaakt van software voor urenregistratie maakt het in feite niet uit wanneer de uren worden gewerkt. Aan het eind van de maand wordt eenvoudig berekend hoeveel werkuren er gedurende die maand werkelijk zijn gewerkt.

Disclaimer

Template voor personeelsplanning

NL_strategische_personeelsplanning_abbinder_template_personeelsplanning_image