People analytics: wat is het en waarom moet je het toepassen?

2 People Working

HR-teams hebben lang moeite gehad om personeelsbeslissingen te nemen. Dit gebeurde vaak zonder gegevens waarmee ze hun beslissingen konden onderbouwen. People analytics brengt daar verandering in. Het geeft HR-teams toegang tot nuttige data. Met die gegevens kunnen HR-teams betere beslissingen nemen die het bedrijf ten goede komen. In dit artikel lees je alles over people analytics, waarom het belangrijk is voor je bedrijf, en hoe je er het best gebruik van kunt maken.

Meer informatie over rapporten en analyses met Personio

Wat is people analytics?

People analytics kan omschreven worden als een methode waarbij gegevens over het bedrijf en personeelsleden doelgericht verzameld en gebruikt worden. People analytics stelt HR-afdelingen in staat om inzichten te ontwikkelen om beslissingen te nemen over werknemers en personeelsprocessen. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om de prestaties van je bedrijf te verbeteren.

People analytics zijn sterk geëvolueerd sinds ze in het midden van de 21ste eeuw voor het eerst in bedrijven gebruikt werden. Sindsdien heeft er een merkbare overgang plaatsgevonden van prescriptieve analyses naar predictieve analyses. Bedrijven kunnen zich tegenwoordig beter voorbereiden op de dynamiek van hun operationele omgeving en eerder pro-actief dan reactief te werk gaan. Geavanceerde gegevenswetenschap, interactieve gegevensvisualisatie, en machine learning zijn vandaag allemaal een integraal onderdeel van people analytics.

Wat is het verschil tussen people analytics en HR-analytics

De termen people analytics en HR-analytics worden vaak door elkaar gebruikt. Er bestaat echter een belangrijk verschil. HR-analytics is een manier om de efficiëntie binnen het HR-team zelf in kaart te brengen en op te volgen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door Key Performance Indicators (KPI) te analyseren, zoals personeelsverloop, aanwervingstijd, enz.

People Analytics kunnen we daarentegen beter omschrijven als een proces waarin HR-managers een combinatie van analysetechnieken voor gegevens, statistische methoden en hun eigen vaardigheden toepassen op de massale verzamelingen van bedrijfsgegevens en personeelsgegevens.

Beide zijn dus sterk met elkaar verbonden, maar de reikwijdte van people analytics is gewoon veel breder. Het omvat ook meer kernverantwoordelijkheden waarbij meer gegevens in beeld komen.

Mensen zijn de belangrijkste drijfkracht voor HR-succes. Daarom is het belangrijk dat people analytics bovenaan komt te staan. Zolang mensen, analytics en HR niet samenwerken, is het onmogelijk om op lange termijn winstgevende bedrijfsbeslissingen te nemen. Zoals het halo-effect de perceptie van een persoon kan vertekenen, zo ondersteunt people analytics het gebruik van objectieve gegevens. Zo wordt het mogelijk om een accurater en onbevooroordeeld beeld van werknemers te krijgen en geavanceerde workforce management-strategieën te integreren.

Waarom is people analytics zo belangrijk?

De belangrijkste rol van een people analytics is het verzamelen en analyseren van gegevens om inzichten te krijgen over de mensen die er werken. Deze gegevens kunnen vervolgens leiden tot betere bedrijfsbeslissingen en een grotere impact hebben op iedere aanwerving, benoeming of promotie.

Wanneer bedrijven zowel individuen als hun relatie tot de groepen waarin ze werken evalueren, kan het management de ervaring van de werknemers en de bedrijfsresultaten verbeteren. People analytics geeft een macro-overzicht van de invloed die werknemers uitoefenen, en van de omstandigheden waarin ze hun bijdragen kunnen verbeteren. Het identificeert relaties, trends en patronen die managers in staat stellen om weldoordachte bedrijfsbeslissingen te nemen, problemen te signaleren en effectief op te treden om de bedrijfsvoering te verbeteren.

De waarde van people analytics is ook op andere vlakken voelbaar. People analytics die in softwaretoepassingen ingebouwd zijn, maken het mogelijk om meer waardevolle gegevens te verzamelen en toe te passen. Technologieën versnellen de snelheid waarmee bedrijven gegevens kunnen verzamelen en analyseren. Op een gelijkaardige manier als het ijsbergmodel, helpt people analytics leidinggevenden om niet alleen de zichtbare data, maar ook de onderliggende patronen en trends te begrijpen, wat cruciaal is voor effectieve personeelsstrategieën.

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wat heeft people analytics je bedrijf te bieden?

People analytics geeft bedrijven een concurrentievoordeel en een enorm potentieel. De voordelen blijven niet louter beperkt tot het verzamelen van eenvoudige statistieken. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste voordelen die people analytics voor je bedrijf kan opleveren.

 • Het aanwerven van mensen wordt eenvoudiger: people analytics helpt niet alleen tijd en geld te besparen, maar vereenvoudigt ook de werving van getalenteerde kandidaten. Vacatures worden niet langer willekeurig gepubliceerd, de opvolging gebeurt beter, en het wervingsproces wordt vereenvoudigd dankzij doeltreffende software tools.

 • Het verhogen van de werknemerservaring: gegevensanalyses zoals enquêtes helpen om te begrijpen welke teams fantastisch werk leveren en welke het misschien moeilijk hebben. Zo weet HR meteen waar tijd en middelen geïnvesteerd moeten worden. Dit motiveert werknemers omdat ze voelen dat hun bedrijf echt om hen geeft.

 • Stijgende productiviteit: je kunt people analytics gebruiken om specifieke problemen aan het licht te brengen. Samenwerkingsverbanden, werklast, welzijn of risico-evaluaties dragen allemaal bij tot het optimaliseren van prestaties. Door precies te weten waar de onderneming slaagt of faalt, kun je de productiviteit van de werknemers aanzienlijk verhogen. In dit kader kan de bradford-factor, een indicator voor werknemersverzuim, een nuttige metric zijn binnen people analytics om patronen in afwezigheid te identificeren en te beheren.

 • Een lager personeelsverloop: met people analytics kunnen bedrijven inzicht krijgen in de huidige vaardigheden van werknemers, de toekomstige vaardigheden die nodig zijn voor het bedrijf en zo de talentkloof overbruggen. Bedrijven kunnen ze hun personeelsverloop verkleinen en hun wervingsbehoeften beter bepalen.

 • Objectieve beslissingen en betrouwbare besluiten op basis van accurate data en feiten: beslissingen worden niet langer op onderbuikgevoel genomen. Elke beslissing wordt met gegevens onderbouwd. Dit is ook een geweldige manier om voordelen uit te sluiten. Subjectieve meningen worden uit het besluitvormingsproces geweerd.

 • Meer diversiteit en inclusie in je bedrijf: je kunt people analytics gebruiken om de samenstelling van je personeelsbestand te bepalen. Zo kun je snel nagaan of er lacunes zijn op het gebied van diversiteit. Door actief naar het welzijn van je personeelsbestand te polsen, kun je ook bepalen of er voldoende inclusie en welbevinden op de werkvloer is.

 • De impact en relevantie van HR kunnen aangetoond worden: met behulp van data krijgen managers een juist en objectiever beeld van de feiten, waardoor ze ook de juiste beslissingen kunnen nemen. Zo speelt personeelsmanagement een cruciale rol in de toekomst van elk bedrijf.

 • HR wordt beter afgestemd op de strategieën en doelen van het bedrijf: het voordeel van gegevens verzamelen en verwerken is dat je strategieën kunt baseren op KPI’s. Deze zijn gemakkelijk te evalueren, waardoor je strategieën steeds kunt aanpassen op basis van de bereikte resultaten. Dit zorgt ervoor dat bedrijfsdoelen en strategieën beter op elkaar zijn afgestemd.

 • Het bedrijf kan zich beter aanpassen aan veranderingen in de toekomst: verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden om predictieve modellen te ontwikkelen. Bedrijven kunnen op die manier trends tijdelijk waarnemen en zich beter op de toekomst voorbereiden.

Efficiënte processen, hogere productiviteit

Foster workplace productivity

HR levert een beslissende bijdrage aan de productiviteit van medewerkers. Want als personeelsprocessen voor iedereen gemakkelijk zijn, houden je medewerkers meer tijd over voor hun eigenlijke werk. Personio helpt je daarbij! 

Hoe wordt de data voor people analytics verkregen?

De gegevens die kritisch zijn voor people analytics worden verkregen met een groot aantal tools. Deze HR-tools bevorderen het verzamelen, beheren en analyseren van gegevens. Hier zijn de belangrijkste manieren waarop data met HR-software verkregen worden:

 • Enquêtes: enquêtes helpen je om belangrijke meningen van je werknemers of andere stakeholders te verkrijgen. Een medewerkersonderzoek, een bijzondere vorm van enquête, biedt diepgaande inzichten in de tevredenheid en de betrokkenheid van het personeel, wat essentieel is voor effectieve people analytics. Deze onderzoeken zijn ideaal om gegevens te verzamelen over meer abstracte zaken, zoals de tevredenheid over het werk.

 • HR-software: de meeste HR-softwareprogramma’s bieden talrijke functies voor het verzamelen, verwerken en rapporteren van gegevens. Een PMO-onderzoek kan bijdragen aan het optimaliseren van projectmanagementprocessen, een cruciaal aspect binnen people analytics voor organisatorische efficiëntie. Sommige programma’s hebben een heel specifieke functie (bijvoorbeeld het werven van kandidaten), terwijl andere softwareprogramma’s een soort alles-in-één-tool zijn. De integratie van HR-analytics en rapportage in deze systemen stelt bedrijven in staat om diepgaande analyses en rapporten over werknemersgegevens en -prestaties te genereren, wat cruciaal is voor het maken van geïnformeerde beslissingen. Neem de tijd om eerst de behoeften van je bedrijf te bepalen voordat je HR-software kiest.

 • Profielen in sociale media kanalen: tegenwoordig dienen persoonlijke profielen op sociale media als een soort cv of portfolio dat voortdurend wordt bijgewerkt. Veel analyse-tools beschikken over integraties waarmee je de gegevens van deze profielen onmiddellijk kunt verzamelen en verwerken.

 • Benchmarks van derden: je kunt gegevens gebruiken om na te gaan hoe je presteert ten opzichte van de marktleider. Zo kun je de concurrentie steeds een stap voor blijven.

Hoe kies je de beste software-tools voor people analytics?

Er bestaan zoveel verschillende aanbiedingen op vlak van software, dat het kiezen van de juiste people analytics tools vaak een ontmoedigende taak lijkt. Hier is een checklijst die je kunt gebruiken om de juiste beslissing te nemen:

1. Kies een eenvoudig en gebruiksvriendelijk programma

Om met people analytics aan de slag te gaan kies je best voor software waarmee je gegevens kunt verzamelen, ordenen en visualiseren. De bedoeling is om een programma te vinden dat eenvoudig werkt. Hoe intuïtiever, hoe beter. De beste manier om te weten of een HR-programma aan deze eisen voldoet, is door elk programma te testen via een gratis proefversie.

2. Kies een programma dat de juiste inzichten biedt

Zodra je toegang hebt tot relevante gegevens, heb je ook basisinzichten nodig om betere analyses en betere beslissingen te kunnen nemen. Sommige tools maken gebruik van krachtige berekeningsfuncties, maar schieten tekort op het gebied van visuele rapportage. Interfaces die gebruik maken van duidelijke grafieken en rapporten zijn wenselijk.

3. Kies een programma dat helpt met predictieve analyses

Soms wil je niet alleen gegevens analyseren, maar ook intuïtieve voorspellingen doen op basis van opkomende trends. Sommige HR-tools kunnen je hierbij helpen. Er kan bijvoorbeeld een verband zijn tussen je werknemers die hun LinkedIn pagina bijwerken, het feit dat ze vaak verlof nemen, of het feit dat ze niet erg tevreden zijn op het werk. Dit is een simplistisch voorbeeld, maar laat zien hoe gegevens door software gecorreleerd kunnen worden.

Disclaimer

Onze gids voor zakelijke veerkracht

Personio_Templates