De nevenactiviteiten op een cv: belang en hoe ze te interpreteren

Questions Application Interview

Nu we te maken hebben met een zeer krappe arbeidsmarkt is het extra lastig om aan goed personeel te komen. Dat maakt het extra belangrijk om ook naar de nevenactiviteiten op iemands cv te kijken. Wat die nevenactiviteiten precies inhouden, waarom ze zo belangrijk zijn en hoe je ze interpreteert, dat lichten we in dit artikel toe. 

Belangrijkste conclusies

  • De nevenactiviteiten op een cv geven je een aanvullend beeld van iemands skills.

  • De nevenactiviteiten zeggen iets over de verantwoordelijkheid, interesses, maatschappelijke betrokkenheid en gedrevenheid van een kandidaat.

  • Door de nevenactiviteiten mee te nemen in de beoordeling van het cv vergroot je het aantal potentieel geschikte kandidaten.

Wat zijn de nevenactiviteiten op een cv?

De nevenactiviteiten op een cv zijn de activiteiten die mensen naast hun werk of studie ondernemen. Het zijn zaken die dus niet kunnen worden opgenomen onder de kopjes ‘werkervaring’ of ‘opleiding’. In tegenstelling tot ‘hard skills’, die meestal worden vermeld onder die genoemde kopjes, zijn het over het algemeen de zogenaamde ‘soft skills’ die bij de nevenactiviteiten aan bod komen. Deze zachte skills kunnen aantonen hoe een persoon zijn of haar vaardigheden en eigenschappen heeft ontwikkeld buiten de formele werk- of onderwijsomgeving.

Leestip: Leer meer over het wervingsproces en krijg praktische tips voor het opzetten van een succesvol wervingsbeleid, het gebruik van diverse wervingskanalen en het bouwen van een sterk en divers team.

Waarom zijn nevenactiviteiten belangrijk op een cv?

Als je tijdens het recruitmentproces puur en alleen afgaat op de opleiding en werkervaring van een kandidaat, krijg je niet altijd een volledig beeld van de aanwezige competenties. Iemand kan bijvoorbeeld net zijn afgestudeerd en daarom nog niet zoveel relevante werkervaring hebben opgebouwd. Het kan ook zijn dat iemand al sinds jaar en dag werkt in een bepaalde functie, maar dat deze persoon daarbinnen nooit de kans heeft gekregen om andere skills te ontwikkelen of tonen. 

Uit iemands nevenactiviteiten maak je dan wellicht op dat een kandidaat veel breder inzetbaar en beter gekwalificeerd is dan je misschien in eerste instantie denkt.

Waarom moeten werkgevers en HR-managers aandacht besteden aan de nevenactiviteiten van een kandidaat?

Nevenactiviteiten geven mensen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te verbreden en verbeteren. Zo kan iemand bijvoorbeeld net z’n master op zak hebben en nog nooit binnen een bedrijf een team hebben aangestuurd. Maar als diegene wel geruime tijd bestuursvoorzitter was van een studentenvereniging, dan kan hij of zij zich die skills wel degelijk eigen hebben gemaakt. Dit geldt ook voor mensen die al jarenlange werkervaring hebben. Zij kunnen zich immers naast hun betaalde werkzaamheden eveneens op diverse andere vlakken verder hebben ontplooid.

De nevenactiviteiten op een cv zeggen bovendien veel over iemands persoonlijkheid. Anders dan bij hobby’s, interesses of cursussen, dragen mensen bij nevenactiviteiten een bepaalde mate van verantwoordelijkheid: het is zeker niet vrijblijvend. Als iemand een nevenactiviteit op zich neemt, zegt dit ook iets over de interesses, maatschappelijke betrokkenheid en gedrevenheid van deze persoon. Ook dat is informatie waar jij als HR-manager veel mee kan.

Door je niet alleen op iemands werkervaring te focussen, maar ook de nevenactiviteiten mee te laten wegen in de beoordeling, vergroot je dus het aantal potentiële kandidaten dat geschikt is voor een vacature. En dat is zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt van groot belang.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Welke soorten nevenactiviteiten zijn er?

De voorbeelden van nevenactiviteiten die je op een cv kunt vermelden zijn natuurlijk legio. Hieronder vind je er enkele en we geven bovendien aan waarom ze voor een bedrijf van belang zouden kunnen zijn.

  • Vrijwilligerswerk: denk hierbij bijvoorbeeld aan de communicatieverantwoordelijke van het dierenasiel, de trainer van een jeugdvoetbalteam, de kantinemedewerker van de muziekvereniging of de organisator van de goede doelendag op school. Dergelijke rollen vragen om de nodige competenties. Communiceren, leidinggeven, coachen, organiseren, werken in de horeca: het zijn allemaal vaardigheden waarnaar jij wellicht op zoek bent.

  • Bestuursfunctie: bijvoorbeeld de voorzitter van de oudervereniging op school, de bestuurder van een studentenvereniging of de penningmeester van de turnclub. Dit zijn mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, leidinggeven en taken kunnen delegeren - allemaal skills die voor heel veel vacatures relevant zijn.

Naast nevenactiviteiten die een bepaalde mate van verantwoordelijkheid met zich meebrengen, vind je ook vaak cursussen en hobby’s terug bij de nevenactiviteiten op een cv. Hoewel het in deze gevallen wellicht over minder zwaarwegende activiteiten gaat, geven ze eveneens een goed beeld van de persoonlijke interesses van een kandidaat.

Hoe moet je nevenactiviteiten interpreteren op een cv?

Hoe pak je dat aan, het beoordelen van de nevenactiviteiten op een cv? We geven je wat tips mee.

  • Breng in kaart welke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn voor de vacante functie. Onderzoek ook wat voor mentaliteit of houding er nodig is. Maak hier een compact lijstje van.

  • Bedenk welke nevenactiviteiten jij als potentieel relevant beschouwt voor deze functie en maak ook hiervan een overzicht.

  • Nu je een helder beeld hebt van je verwachtingen, kan je de verschillende nevenactiviteiten op een cv snel scannen om te weten of ze van toegevoegde waarde zijn.

  • Ga na of iemands nevenactiviteiten concurreren met jouw eigen belangen. Werkt iemand bijvoorbeeld een aantal uur per week freelance in jouw vakgebied? Of blijkt dat iemand zoveel tijd aan nevenactiviteiten besteedt dat de werkdruk hierdoor eigenlijk te groot is? Let wel op, als werkgever kun je het ondernemen van nevenactiviteiten niet verbieden.

  • Nodig je een kandidaat uit voor een sollicitatiegesprek (mede) op basis van zijn nevenactiviteiten? Stel dan gerichte vragen om een helder beeld te krijgen van de taken en verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan, zodat je er zeker van bent dat de persoon over de gewenste skills beschikt.

Hoe je tijdens recruitment het overzicht behoudt

NL_Recruiting Software_applications_list

Bekijk hoeveel sollicitanten zich in welke fase van je wervingsproces bevinden – een uitstekende basis voor het optimaliseren van processtappen en wervingsactiviteiten.

Veelgestelde vragen over nevenactiviteiten op een cv

Wat zijn de meest voorkomende nevenactiviteiten die je op een cv kunt vinden?

De meest voorkomende nevenactiviteiten op een cv zijn bestuursfuncties en vrijwilligerswerk.

Hoe kunnen de nevenactiviteiten de keuze voor een kandidaat beïnvloeden?

Uit de nevenactiviteiten van een kandidaat kunnen kwaliteiten naar voren komen die mogelijk niet naar voren komen als je (louter) zou kijken naar zijn of haar werkervaring of opleiding. Uit de nevenactiviteiten van een kandidaat kan blijken dat hij of zij alsnog geschikt is voor de vacature.

Zijn nevenactiviteiten altijd relevant of kunnen ze ook als aanvulling dienen?

Het vermelden van nevenactiviteiten in een cv heeft alleen zin als ze van toegevoegde waarde zijn voor de vacature waarop de persoon in kwestie solliciteert.

Disclaimer

Toptalent vinden, aantrekken en binnenhalen

Applicant Sourcing Multiposting