Leader vs boss: wat zijn de verschillen?

developing leaders in an organization meeting

Om een bedrijf succesvol te maken heb je goede leiders nodig. Goede leiders motiveren werknemers om beter te werken. Maar wist je dat niet elk soort leiderschap dezelfde vruchten afwerpt? Terwijl een baas zijn werknemers vooral bevelen geeft, beïnvloedt een leider zijn medewerkers door zelf het goede voorbeeld te geven. In dit artikel lees je alles over het verschil tussen een leader en een boss. Door de verschillen beter te begrijpen, kan je je huidige managers ondersteunen om betere leiders te worden. 

Belangrijkste conclusies

 • Het succes van een bedrijf staat of valt met de kwaliteit van zijn leiders. Daarom loont het om als manager regelmatig na te denken over wat beter kan. 

 • Elke situatie, uitdaging of team vraagt om een specifiek soort leider. Algemeen wordt aangenomen dat goede leiders inspireren, motiveren, delegeren en goed communiceren. 

 • Niet iedereen is een geboren leider. Daarom is het een goed idee om (toekomstige) leiders te trainen als onderdeel van je bedrijfscultuur. Zorg voor een coach, mentor en/of leiderschapstrainingen voor al je leiders.

Wat is een leader?

Een leader (of leider) wordt gedefinieerd als iemand die anderen kan beïnvloeden en inspireren om de doelstellingen te bereiken. Het is een persoon die een prominente rol speelt binnen een team en het goede voorbeeld geeft. Leiders hebben een visie en werken zeer doelgericht. Leiders motiveren hun medewerkers en moedigen hen aan om in hun voetsporen te treden. Hieronder lees je enkele kwaliteiten van een goede leider:

 • Vooruitdenkend;

 • Sterke communicatieve vaardigheden;

 • Motiveert anderen;

 • Stelt duidelijke doelen;

 • Waardeert het werk van anderen;

 • Geeft zelf het goede voorbeeld;

 • Neemt verantwoordelijkheid;

 • Is competent in zijn vakgebied.

Wat is een boss?

Een boss (of baas) verwijst naar een persoon die de leiding heeft over een groep werknemers of een bedrijf. Een baas is de direct leidinggevende van het personeel. Hij of zij oefent controle uit over de werknemers, geeft opdrachten, wijst hen taken en plichten toe en is bevoegd om beslissingen te nemen over bepaalde zaken.

In het bedrijfsorganogram wordt de term baas vaak gebruikt als functietitel, maar de term duidt een persoon aan die aan het hoofd staat van een bedrijf, afdeling, eenheid of divisie. Een baas kan dus een supervisor, manager, directeur of andere persoon zijn die op een hoger niveau werkt.

Verschil tussen een leader en een boss

Een boss stuurt werknemers aan, terwijl een leader mensen motiveert. Het draait allemaal om de mindset en de manier van handelen. Hieronder lees je wat de grootste verschillen zijn tussen een leader en een boss:

1. Een leider staat open voor de mening van anderen, terwijl een baas het vaak beter weet

Leiders kiezen voor een ontwikkelingsmentaliteit. Dat betekent dat ze openstaan voor het leren van nieuwe ideeën en afwijkende meningen, en bereid zijn om nieuwe dingen te proberen als die zich aandienen. Dit bevordert een creatieve werkomgeving voor alle medewerkers. Het hele team voelt zich gesteund in het werk dat ze doen, wat leidt tot een hogere productiviteit en betere resultaten.

2. Een leider werkt samen, terwijl een baas dicteert 

Leiders werken graag samen met andere mensen om als groep de beste resultaten te behalen. Ze vertrouwen niet zomaar op een of twee managers om de voortgang te overzien. Hoewel een goede manager een serieuze aanwinst is voor een bedrijf, zijn leiders praktischer ingesteld. Ze brainstormen met partners en medewerkers in hun team om meer out of the box te denken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

3. Een leider delegeert, terwijl een baas controleert

Leiders zorgen ook voor systemen en processen die het makkelijk maken voor werknemers om zelfstandig beslissingen te nemen met een minimum aan toezicht. Deze processen kunnen betrekking hebben op financiën, taakbeheer en zelfs klantrelaties. Door helder te communiceren stellen leiders hun team in staat om een zekere mate van autonomie te hebben, ongeacht aan welke projecten ze werken.

4. Een leider geeft zelf het voorbeeld, terwijl een baas voorbeelden aanstelt

Leiders zorgen ervoor dat zijzelf en anderen zich aan dezelfde regels houden. Ze stellen hun eigen regels op en passen deze aan waar nodig. In deze regels integreren leiders het soort gedrag dat ze van zichzelf en anderen verwachten. Dit betekent dat ze vaak positief denken, vroeg komen opdagen en meestal stipt en op tijd zijn.

Prestaties objectief en op transparante wijze meten

Performance Goals

Hou de ontwikkeling van medewerkers in de gaten met definieerbare en volgbare doelen. Doelen kunnen ook gekoppeld worden aan de uitbetaling van bonussen om het personeelsbehoud een boost te geven.

Ben jij een boss of een leader?

De huidige competitieve markt vraagt om uitzonderlijke resultaten. Als leidinggevende kies je zelf hoe die resultaten worden bereikt. De vraag is echter of en in welke mate je leiderschapsstijl is afgestemd op de behoeften van het team en het bedrijf. Het is altijd de moeite waard om af te wegen waar je nu staat, en wat de specifieke situatie van je vraagt.

Stel jezelf de volgende vragen om te ontdekken of je eerder een boss of een leader bent:

 • Zorg ik ervoor dat alle teamleden voldoende gehoord worden?

 • Geef ik prioriteit aan zelfverbetering door het geven van voldoende ontwikkelingskansen?

 • Help ik medewerkers om te leren uit hun fouten?

 • Ga ik actief op zoek naar onbenut talent binnen mijn team? 

 • Help ik anderen om hun volledige potentieel te bereiken? 

 • Heb ik de neiging om meer te luisteren dan te praten?

 • Houd ik mezelf aan dezelfde normen die ik aan mijn team stel? 

Als je op sommige of al deze vragen ‘ja’ hebt geantwoord, dan ben je inderdaad meer een leider. Heb je op sommige vragen ‘nee’ geantwoord? Dan moet je misschien even stilstaan bij wat er beter kan. 

Hoe groei je als boss uit tot een echte leader? 5 tips

Je kan een betere leader worden voor je team door de volgende tips te volgen:

1. Leer nieuwe managementmethoden

Door nieuwe managementmethoden aan te leren en je te laten inspireren door wat andere managers doen, kun je nieuwe vaardigheden aanleren om zo een betere leader te worden. Je kunt inspiratie halen uit de verschillende managementstijlen en een stijl kiezen die bij jou en je team past. 

2. Ga op zoek naar een mentor of coach

Doe mee aan een coachingstraject om je leiderschapsvaardigheden te verbeteren. Met de hulp van een goede coach kun je snel de knelpunten leren opsporen en strategieën inzetten die je helpen om je professioneel verder te ontwikkelen.

Het inschakelen van een coach is een uitstekende manier om op korte termijn een nieuwe richting te geven aan je carrière. Als je echter een duurzame groei wilt realiseren op de lange termijn, dan kan het hebben van een mentor een waardevolle aanvulling zijn. Beide rollen kunnen je helpen bij het verbeteren van je leiderschapsvaardigheden.

3. Werk ten gunste van anderen

Goede leiders nemen beslissingen die het team en het bedrijf ten goede komen. Leiders die een echte impact willen maken, denken altijd aan het welzijn van hun collega’s. Ze laten anderen in de schijnwerpers staan, omdat ze weten dat ze zo de beste resultaten behalen. 

4. Communiceer duidelijk en luister meer

Leiders moeten duidelijk communiceren en aandachtig luisteren naar de teamleden. Een leider die goed luistert, begrijpt via zijn team hoe het bedrijf beter kan functioneren. Luisterende leiders hebben een grotere impact op hun team. Bazen die zelden luisteren, krijgen snel te maken met ongemotiveerde werknemers. 

5. Leer om duidelijke verwachtingen te stellen

Een doorslaggevende factor voor succes is dat de werknemers hun leider ervaren als iemand die hen eerlijk behandelt. Om dit te bereiken, is het belangrijk om duidelijke verwachtingen te stellen en consequent te zijn in de omgang met je collega’s. Zo weet iedereen wat hij of zij van je kan verwachten.

Frequente veranderingen in prioriteiten (of tegenstrijdige prioriteiten) kunnen het personeel angstig maken. Echter, doeltreffende communicatie en het stellen van duidelijke doelen zullen ervoor zorgen dat alle teamleden dezelfde richting uitgaan.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Conclusie

Leiders kunnen uit bijna elke hoek van een bedrijf komen. Hun gezag wordt niet uitsluitend bepaald door hun formele positie. Dit betekent echter niet dat een persoon die eerder als ‘baas’ wordt beschouwd, geen goede leider zou kunnen zijn. Het is belangrijk dat managers en bedrijfsleiders voldoende middelen inzetten om goed leiderschap te ontwikkelen binnen het bedrijf.

Veelgestelde vragen

Kan een baas ook een leider zijn?

Bazen kunnen uitgroeien tot goede leiders. Het is dan ook belangrijk voor managers die willen groeien in hun carrière om hun leiderschapskwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Om een betere leider te worden is het essentieel om de kenmerken te begrijpen die een leider onderscheidt van een baas.

Wat zijn drie goede kenmerken van een echte leider?

Een goede leider moet integer en zelfbewust zijn, maar ook moedig, respectvol, empathisch en dankbaar. Leiders moeten flexibel zijn en hun invloed correct leren aanwenden. Een echte leider is in staat om duidelijk te communiceren en de taken efficiënt te delegeren.

Disclaimer

Afgesproken doelen om de prestaties te verbeteren

Icon HR Analytics and Reportings