De prijs van de pandemie:
Bedrijven lopen na corona het risico om talent te verliezen

Het afgelopen jaar bevonden veel bedrijven zich in crisisstand. Voor sommigen heeft die focus op crisismanagement ertoe geleid dat andere gebieden, zoals hun HR-strategie, zijn achtergebleven. Dit heeft echter gevolgen.

We hebben in Nederland 500 HR-beslissers en 1.000 werknemers ondervraagd en analyses uitgevoerd. 

HR Study 2021

Over de survey

Het afgelopen jaar bevonden veel bedrijven zich in crisisstand. Voor sommigen heeft die focus op crisismanagement ertoe geleid dat andere gebieden, zoals hun HR-strategie, zijn achtergebleven. Dit heeft echter gevolgen.

Werkgevers zijn tijdens de pandemie door hun mensen beoordeeld op hun HR-strategie en de kans bestaat dat sommige bedrijven dit later zullen merken. Bedrijven die tijdens de pandemie geen prioriteit hebben gegeven aan hun mensen, kunnen te maken krijgen met een leegloop van talent, een beschadigd werkgeversimago en lagere productiviteit.

We hebben in Nederland 500 HR-beslissers en 1.000 werknemers ondervraagd en analyses uitgevoerd.

HR Study 2021

Een dreigende leegloop van talent

Juist nu Nederlandse bedrijven zich focussen op herstel en een terugkeer naar het normale leven, bestaat de kans op een leegloop van talent.

Bijna de helft de ondervraagde werknemers (46%) wil in de komende zes (11%) of twaalf maanden (16%) van baan veranderen, of zodra de economie is aangetrokken (19%).

Een bredere discrepantie

Een gebrek aan bewustzijn bij werkgevers over hoe hun bedrijf met de pandemie omgaat, kan bijdragen aan een lagere loyaliteit bij werknemers.

HR Study NL
HR Study NL

Risico op productiviteitsverlies

Werkgevers overschatten niet alleen hoe goed hun organisatie de pandemie heeft aangepakt. Ze overschatten ook de productiviteit van hun team.

Te veel digitale tools

Nu thuiswerken ervoor zorgt dat bedrijven meer digitale tools gebruiken, is er een andere groeiende risicofactor voor bedrijven: concentratieverlies. Dit wordt veroorzaakt door te veel digitale tools en kan een negatieve impact hebben op de productiviteit en de bedrijfsprestaties.
HR Study 2021
HR Study 2021

Barrières voor een effectieve HR-strategie

Hoewel ze hun best doen, heeft HR nog steeds een aantal barrières te overwinnen om de HR-strategie hoger op de agenda te krijgen en zo het bedrijf te helpen zijn productieve potentieel te ontsluiten.

Methodologie

Het onderzoek is namens Personio uitgevoerd door Opinium, tussen 12 en 22 maart 2021. De steekproef bestond uit 500 HR-beslissers en 1.000 werknemers in Nederland in diverse bedrijfssectoren, organisatietypen en bedrijfsgroottes.

Het rapport bevat ook Europese cijfers van vergelijkbare steekproeven in Spanje, DACH (Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk & Ierland.

Zoek studieresultaten voor DACH, Spanje & UK

Download gratis:

Download het volledige onderzoeksrapport met alle uitkomsten van de survey en meer details

HR Study 2021