Whk-beschikking 2024: alles wat je als werkgever moet weten

NL_Nulurencontract_header

Het is tegenwoordig belangrijker dan ooit om complexe regelgeving te begrijpen om je bedrijf te runnen. Dit artikel richt zich op de Whk-beschikking, een onmisbaar document voor Nederlandse bedrijven. We leggen uit wat de Whk-beschikking inhoudt, wat het belang ervan is en hoe je deze moet aanvragen. We hebben ook speciale aandacht voor de veranderingen die in 2024 zullen plaatsvinden.

Belangrijkste conclusies

 • De Whk-beschikking regelt de financiële bijdrage van een werkgever voor de uitkeringen bij re-integratie en arbeidsongeschiktheid.

 • Voor het aanvragen van een Whk-beschikking bij de Belastingdienst zijn er specifieke documenten en een gestructureerde aanpak nodig.

 • In 2024 zijn er grote wijzigingen van de Whk-beschikking gepland. Deze zullen zowel betrekking hebben op het aanvraagproces als op de berekening van de Whk-premie.

 • De Whk-beschikking heeft een aanzienlijke impact op je bedrijf, gezien het cruciale belang van het beheren van je financiële verplichtingen en de correcte naleving ervan.

Personio gratis uitproberen

Wat is een Whk-beschikking?

De Whk-beschikking, of Werkhervattingskasbeschikking, bepaalt de Whk-premie die Nederlandse werkgevers moeten betalen voor de Werkhervattingskas. Hiermee worden de uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers gefinancierd. 

Als werkgever moet je weten dat deze beschikking gebaseerd is op diverse factoren, zoals de salarisadministratie van je bedrijf en de eerdere kosten voor personeelsuitkeringen. Deze beschikking heeft invloed op je personeelskosten, je personeelsbeleid en je strategie voor ziekteverzuimbeheer.

Door de berekeningsmethode en de impact van de WHK-beschikking beter te begrijpen, kun je niet alleen beter anticiperen op toekomstige financiële verplichtingen, je kunt bovendien strategieën ontwikkelen om je kosten te beheersen. Dit omvat bijvoorbeeld het investeren in preventieve maatregelen en een gezondere werkomgeving.

Hoe kun je een Whk-beschikking opvragen?

Het aanvragen van een WHK-beschikking bij de Belastingdienst is minder ingewikkeld dan het lijkt. Hieronder volgt een beknopte handleiding.

Stap 1: verzamel de nodige documenten en informatie

Begin met het verzamelen van alle benodigde informatie, waaronder:

 • Bedrijfsgegevens: zoals de naam, het fiscale nummer (BSN of KvK-nummer) en het adres van je onderneming.

 • Salarisadministratie: een overzicht van de loonstroken van je werknemers aan de hand waarvan de Whk-premie wordt berekend.

💡 Met Personio kan de HR-afdeling van je bedrijf makkelijk de loonadministratie van je bedrijf beheren. Het eenvoudige digitale opvolgingsproces zorgt ervoor dat je snel toegang hebt tot de documentatie die nodig is om de Whk-beschikking aan te vragen.

Stap 2: ga naar het belastingportaal

Log in op het online portaal van de Belastingdienst met de juiste inloggegevens, zoals eHerkenning, DigiD of een andere erkende Europese login.

Stap 3: zoek de sectie voor de Whk-beschikking

Zoek in het portaal naar het onderdeel waar je de Whk-beschikking kunt aanvragen en let op eventuele updates in de aanvraagprocedure.

Stap 4: dien je aanvraag in

Vul de vereiste formulieren in en voeg daarbij de gevraagde documenten. Controleer zorgvuldig alle informatie voordat je de aanvraag definitief indient.

Stap 5: wacht op het antwoord van de Belastingdienst

Na het indienen van alle formulieren en documenten wordt je aanvraag verwerkt door de Belastingdienst. Meestal ontvang je de Whk-beschikking via dit portaal of per post.

⚠️ Let op: houd er rekening mee dat de WHK-beschikking jaarlijks wordt vastgesteld. Daarom moet je dit proces jaarlijks herhalen. Neem contact op met de Belastingdienst als je hierover vragen hebt.

Alle gegevens altijd beschikbaar met Personio

Reporting and Analytics

Roep met een paar klikken je belangrijkste kengetallen op en creëer relevante grafieken. En dat allemaal met gegevens die al centraal opgeslagen zijn.

De Whk-beschikking opvragen in 2024

In 2024 staan er grote veranderingen gepland met betrekking tot de Whk-beschikking. Hier lees je de belangrijkste verwachte veranderingen.

 • Aanpassing van de premietarieven: de Nederlandse overheid zal hoogstwaarschijnlijk de premietarieven voor de Werkhervattingskas aanpassen. De nieuwe tarieven zijn momenteel nog niet bekend.

 • Aanpassing van de berekeningsmethode: er worden mogelijk aanpassingen gemaakt in de manier waarop de premie wordt berekend. De berekening hangt af van diverse factoren, zoals de bedrijfstak, het salaris en het ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverleden van je werknemers.

 • Aanpassing van de risicogroepen: er worden mogelijk wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop bedrijven worden ingedeeld in risicogroepen voor het berekenen van premies.

 • Aanpassing van de procedure: de Belastingdienst kan het aanvraagproces wijzigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de documentatievereisten of het digitale aanvraagproces via het portaal.

Invloed van deze wijzigingen op de aanvraagprocedure

Bovenstaande veranderingen kunnen de volgende gevolgen met zich meebrengen voor het aanvraagproces van de Whk-beschikking.

 • Aanvullende documentatie: afhankelijk van de nieuwe vereisten zul je aanvullende of andere documenten moeten opstellen of bijvoegen.

 • Nieuwe deadlines: blijf op de hoogte van mogelijke wijzigingen op het vlak van deadlines voor de aanvraagprocedure of het indienen van documenten.

💡 Neem contact op met de Belastingdienst of een financieel adviseur voor de laatste nieuwe informatie over de Whk-beschikking in 2024.

Huidige FTE's altijd zichtbaar

HR Reporting Dashboard

Met Personio heeft u met één klik op de knop toegang tot uw FTE-telling om datagestuurde beslissingen te nemen.

Wat zijn belangrijke overwegingen bij de Whk-beschikking?

De Whk-beschikking wordt beïnvloed door verschillende factoren die rechtstreeks verband houden met je bedrijf en je werknemers. Hier zijn een aantal zaken die je als werkgever moet overwegen.

 • De grootte van je bedrijf: de grootte van je bedrijf heeft een invloed op de salarisadministratie van je bedrijf. Bedrijven die hogere lonen aanbieden en/of veel werknemers in dienst hebben, kunnen hogere premies verwachten omdat het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid over een groter bedrag wordt uitgesmeerd.

 • Het premieloon van twee jaar terug: dit betekent het totale bedrag dat de werkgever twee jaar geleden aan premies heeft betaald.

 • Hoeveel werknemers er in de WIA of WAO zijn beland: dit wijst op het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt is geworden.

 • De sector van je bedrijf: afhankelijk van de sector waarin je bedrijf actief is, kunnen er verschillende risicoprofielen en dus verschillende premietarieven van toepassing zijn.

 • Veranderingen in wetgeving of beleid: deze aspecten zijn politiek van aard en moeilijk in te schatten. Ze spelen ook een cruciale rol bij het berekenen van de Whk-premie.

 • Of de werkgever zelf het risico draagt voor de WGA of de ZW: dit betreft de vraag of de werkgever zelf verantwoordelijk is voor bepaalde werknemersverzekeringen.

Afhankelijk van wat de totale loonsom van de SV-verzekerde werknemers is in het referentiejaar, worden werkgevers ingedeeld in drie groepen

Kleine bedrijven ontvangen een percentage op basis van de gemiddelde WIA- en WAO-claims in hun sector, terwijl het percentage voor middelgrote werkgevers afhangt van zowel de gemiddelde claim in de sector als hun eigen bijdrage aan de WIA- en WAO-uitkeringen. Voor grote werkgevers wordt het percentage volledig bepaald door hun eigen WIA- en WAO-claims.

De gevolgen van een onjuiste Whk-beschikking kunnen zowel financieel als juridisch van aard zijn:

 • Financiële gevolgen: een verkeerde berekening kan leiden tot te veel of te weinig betaalde premies. Te veel betalen kan de financiën van je bedrijf onnodig belasten, terwijl te weinig betalen later kan leiden tot het betalen van achterstallige belastingen en boetes.

 • Juridische gevolgen: als je Whk-beschikking niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan kan dit leiden tot compliance-problemen en controles door de Belastingdienst. 

Daarom is het belangrijk om, zodra je de Whk-beschikking ontvangt, deze grondig te controleren. Onjuiste informatie moet je zo snel mogelijk aan de Belastingdienst rapporteren om mogelijke problemen te voorkomen.

Leestip: Een goed opgezet compliance management systeem kan helpen om te zorgen dat deze verplichtingen efficiënt en accuraat worden nageleefd.

Veelgestelde vragen

Kun je bezwaar maken tegen de Whk-beschikking, en hoe werkt dat?

Absoluut! Als je van mening bent dat de Whk-beschikking onjuist is, dan kun je bezwaar maken volgens een vastgestelde procedure. Dit bezwaar moet binnen de 6 weken na de datum van de beschikking worden gemaakt.

Hoe beïnvloedt de Whk-beschikking de Whk-premie?

De Whk-beschikking bepaalt de hoogte van de premie op basis van risicobeoordelingen en eerdere ziektegevallen binnen je bedrijf.

Verandert de Whk-beschikking in de loop der jaren? 

Ja! Veranderingen in wetgeving en in de algehele gezondheidssituatie binnen je bedrijf kunnen leiden tot jaarlijkse verschillen in de Whk-beschikking.

Disclaimer

Download: Favoriete vragen van recruiters

Relaxed-HR-Manager noblurb