Werkvergunning in Nederland: een gids voor werkgevers en HR-managers

Arbeitserlaubnis

Wil je een buitenlandse medewerker in dienst nemen die geen Nederlandse nationaliteit heeft? Dat kan. Mensen die de nationaliteit van een EU-land hebben, kan je zonder meer aannemen in je bedrijf. Ook voor ingezetenen van Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland gelden er geen speciale regels. Voor mensen die een andere nationaliteit hebben, zul je wellicht een werkvergunning voor Nederland moeten aanvragen, voordat ze voor jouw bedrijf mogen werken. Je leest in dit artikel wat dat precies inhoudt, welke vergunningen er zijn en wat er allemaal bij komt kijken als je als bedrijf een werkvergunning voor Nederland wil aanvragen.

Belangrijkste conclusies

 • Als werkgever in Nederland moet je aan strikte voorwaarden voldoen voordat je personeel van buiten de EER of Zwitserland in dienst mag nemen.

 • Wil je buitenlands personeel in dienst nemen dat korter dan drie maanden voor je zal werken? Dan heb je een tewerkstellingsvergunning nodig.

 • Voor buitenlands personeel dat meer dan drie maanden voor je werkt, is er een GVVA vereist. Dit is een combinatie van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning.

Meer informatie over de rapportagefunctie van Personio

Wat is een werkvergunning?

Een werkvergunning is het document dat een buitenlandse werknemer (buiten de EER of Zwitserland) nodig heeft om legaal in Nederland te mogen werken. 

Wil je als bedrijf personeel aannemen uit het buitenland, dan ben je verplicht om te controleren of je daarvoor een werkvergunning moet aanvragen. Medewerkers met de Nederlandse, Zwitserse, Liechtensteinse, Noorse of IJslandse nationaliteit hoeven alleen maar een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Dit geldt ook voor werknemers met de nationaliteit van elk ander EU-land.

Voor personeel met een andere nationaliteit dan eerder genoemd, gelden doorgaans strengere voorwaarden. Ze moeten vaak over een werkvergunning beschikken om legaal in Nederland te kunnen werken. Beschikt je buitenlandse medewerker niet over de juiste papieren? Dan bega je als werkgever een misdrijf en is het mogelijk dat je hiervoor een boete moet betalen.

Welke soorten werkvergunningen zijn er in Nederland?

In Nederland zijn er twee soorten werkvergunningen: de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Deze vergunningen zijn in principe nodig voor al het personeel met nationaliteit buiten de EER of Zwitserland. Hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen. Het UWV hanteert strikte normen bij het toekennen van een werkvergunning.

We lichten de twee werkvergunningen hieronder kort toe.

De tewerkstellingsvergunning 

Als mensen al beschikken over een verblijfsvergunning voor Nederland, kunnen ze met een tewerkstellingsvergunning (TWV) maximaal 90 dagen voor je bedrijf werken. Deze tijdelijke werkvergunning in Nederland is een jaar geldig. Je kan de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV.

De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid - afgekort GVVA - heb je vaak nodig als je wil dat buitenlands personeel langer dan negentig dagen voor je bedrijf werkt. Het gaat om een combinatie van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Je kan de GVVA aanvragen bij de IND. 

Plan personeel op basis van solide gegevens

Employee-Headcount-Overview

In Personio kun je op ieder moment zien hoeveel mensen er op welke afdeling werken en daar je planning op baseren.

Hoe kun je een werkvergunning aanvragen? Procedure en regels

Hoe verkrijg je een werkvergunning voor Nederland voor je buitenlandse werknemers? Je moet als werkgever aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat je daartoe gerichte stappen kan zetten. 

Voorwaarden voor werkgevers

Je mag als werkgever buitenlands personeel aannemen van buiten de EER of Zwitserland, maar dan moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, met name: 

 • De vacature die moet worden ingevuld, staat al minstens vijf weken open. Gaat het over een vacature waarvoor het sowieso moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden? Dan moet de vacature al minstens drie maanden openstaan.

 • Je hebt als bedrijf al van alles geprobeerd, maar je slaagt er niet in om een geschikte kandidaat te vinden binnen Nederland, de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.

 • Het UWV bevestigt dat de vacature lastig in te vullen is.

Procedure voor het aanvragen van de werkvergunning

Is het je niet gelukt om binnen de EER of Zwitserland een geschikte kandidaat te vinden voor je vacature, maar heb je uiteindelijk wel een capabele medewerker gevonden die over een andere nationaliteit beschikt? Dan kun je als bedrijf de procedure opstarten en de werkvergunning aanvragen.

 • Controleer eerst of je voldoet aan de voorwaarden van het UWV, voordat je de buitenlandse kandidaat een contract aanbiedt.

 • Controleer of je voor deze kandidaat een werkvergunning nodig hebt, dan wel of deze persoon onder een van de uitzonderingen valt.

 • Is al het voorgaande in orde? Dan vraag jij als werkgever:

  • de TWV aan bij het UWV, als de buitenlandse medewerker korter dan drie maanden voor je bedrijf komt werken. Dit doe je online met eHerkenning, via het werkgeversportaal. 

  • de GVVA aan bij de IND, als de buitenlandse medewerker langer dan drie maanden of voor onbepaalde tijd voor je bedrijf komt werken. Daarvoor doorloop je de volgende online stappen.

Leestip: Ontdek de rol van compliance management bij het stimuleren van ethisch verantwoord ondernemen.

Veelgestelde vragen

Hoelang mag een buitenlander in Nederland werken?

Buitenlanders die niet de nationaliteit hebben van een land uit de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland, mogen met een tewerkstellingsvergunning (TWV) 90 dagen in Nederland deelnemen aan het arbeidsproces. Met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) mogen deze buitenlandse werknemers meer dan drie maanden in Nederland aan de slag.

Is een werkvergunning wettelijk verplicht voor buitenlandse werknemers?

Als werkgever ben je verplicht te verifiëren of een buitenlandse werknemer een werkvergunning nodig heeft om legaal in Nederland te werken. Dat is meestal een vereiste als de medewerker van buiten de EER of Zwitserland komt. Beschikt de werknemer niet over de juiste papieren, dan kun je daar als werkgever zwaar voor beboet worden.

Wie kan aanspraak maken op een verblijfsvergunning in Nederland?

Elke persoon die aan deze specifieke voorwaarden voldoet, kan in principe een verblijfsvergunning aanvragen voor Nederland. 

Disclaimer

De juiste medewerkers vinden

NL_Personeelstekort/Fachkräftemangel_abbinder_image