Verzuimverzekering: belang, verplichting en voordelen

NL: langdurig ziek/ long-term illness - header image

Hoe kun je jouw organisatie indekken tegen de mogelijke financiële gevolgen van zieke werknemers? Dat doe je met behulp van een verzuimverzekering. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van een verzuimverzekering en bespreken we de voordelen en de verschillende soorten verzuimverzekeringen.

Belangrijkste conclusies

 • Met een verzuimverzekering dek je je als werkgever in tegen de kosten van ziekteverzuim, zoals de loonkosten, de kosten van vervanging en de re-integratiekosten.

 • Een werkgever is niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten, maar het wordt wel sterk aangeraden.

 • In Nederland is het ziekteverzuimpercentage ongeveer 5% op jaarbasis. Er is de laatste jaren wel een duidelijke stijging merkbaar.

Transformeer je absentiemanagement

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering is een aanvullende en optionele verzekering voor werkgevers. Het doel van deze verzekering is om de werkgever te beschermen tegen de financiële risico’s die gepaard gaan met langdurig ziekteverzuim van werknemers. In Nederland geldt voor werkgevers de verplichting om het loon van zieke werknemers gedurende de eerste twee jaar van ziekte door te betalen. Een verzuimverzekering biedt de werkgever dekking voor de hoge loonkosten gedurende deze ziekteperiode. Daarnaast kan de verzekering ook de kosten dekken die verband houden met de re-integratie van zieke werknemers en verzuimbegeleiding

Het belang van een verzuimverzekering bij ziekte

Met een verzuimverzekering dek je als werkgever je kosten wanneer een van je werknemers ziek is. Hoewel dit op het eerste gezicht misschien geen groot probleem lijkt, is het belangrijk te beseffen dat je als werkgever verplicht bent om het salaris van je zieke werknemer door te betalen, en dit voor een periode van maximaal twee jaar.

Daarnaast komen er nog andere kosten bij, zoals de kosten voor een re-integratietraject, de kosten om de zieke werknemer te vervangen en de daling in de productie die je ondervindt. Een zieke werknemer kost je al gauw tussen de € 250 en € 400 per dag. Het afsluiten van een verzuimverzekering is dus erg belangrijk om als werkgever op een goede manier met verzuim om te kunnen gaan.

Beheer de afwezigheden op een overzichtelijke manier met de software van Personio.

Statistieken van ziekteverzuim in Nederland

Hoe zit het dan met het ziekteverzuim in Nederland? Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel (KVK) ligt het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland rond de 5%. Dat wil zeggen dat werknemers zich gemiddeld zo’n 5 dagen per 100 werkdagen ziekmelden. Het ziekteverzuimpercentage kan enigszins variëren gedurende het jaar. Zo zal het percentage in de wintermaanden vaak hoger liggen dan tijdens de zomer, omdat mensen in de koudere periodes vatbaarder zijn voor verkoudheid, griep en andere virale infecties.

Download onze gids voor personeelsstrategie

People Strategies

Om het welzijn van je medewerkers centraal te stellen heb je een strategie nodig die is opgesteld op basis van jouw personeel. Download vandaag nog onze gids en stappenplan om je eigen personeelsstrategie te ontwikkelen, rechtstreeks van de Chief People Officer van Personio.

Verplichte versus optionele verzuimverzekering

Ondanks de aanzienlijke financiële risico’s die werkgevers lopen, is het afsluiten van een verzuimverzekering niet verplicht. Je kiest er als werkgever dus zelf voor om al dan niet zo’n verzekering af te sluiten.

Er zijn verschillende soorten verzuimverzekeringen op de markt. Daar zullen we later in dit artikel dieper op ingaan.

Over het algemeen bieden deze verzekeringen dekking voor de volgende risico’s:

 • Het risico op financiële problemen als gevolg van ziekteverzuim van werknemers;

 • De doorbetaling van (een deel van) het loon (minimum 70%) tijdens de eerste twee jaar van ziekte;

 • Ondersteuning bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Soorten verzuimverzekeringen

Er zijn tal van verzuimverzekeringen op de markt. Het belangrijkste verschil tussen deze verzekeringen heeft meestal betrekking op het eigen risico. Daarnaast bestaan er ook speciale verzuimverzekeringen die gericht zijn op langdurig zieke werknemers. Hier vind je enkele veelvoorkomende soorten verzuimverzekeringen.

Conventionele verzuimverzekering

Een conventionele ziekteverzuimverzekering hanteert wachtdagen als eigen risico. Dit betekent dat je als werkgever tijdens deze wachtdagen (die je zelf kiest) zelf verantwoordelijk bent voor de uitbetaling van het loon aan je zieke werknemer. Pas nadat deze wachtdagen voorbij zijn, treedt de verzekering in werking.

De keuze van het aantal wachtdagen heeft invloed op de hoogte van de premie die je als werkgever betaalt voor de verzekering. Hoe hoger het aantal wachtdagen dat je kiest, hoe lager de premie zal zijn die je moet betalen. Dit type verzekering wordt voornamelijk gebruikt in kleine ondernemingen. Gemiddeld kiezen werkgevers voor 10 tot 20 wachtdagen.

Verzuimverzekering met stoploss-dekking

Een verzuimverzekering met stoploss-dekking berekent het eigen risico op basis van de loonsom. De loonsom komt neer op het totaal van alle lonen van je werknemers bij elkaar opgeteld. Dit type verzekering wordt dan ook vaak gebruikt door grote bedrijven, omdat men ervan uitgaat dat de reguliere verzuimkosten door de werkgever worden betaald. Het is dus belangrijk om voldoende cashflow te hebben om dit eigen risico te kunnen dragen.

Ziektewet-eigenrisicoverzekering

De ZW-eigenrisicoverzekering is van toepassing wanneer een medewerker tijdens ziekte uit dienst gaat en in de Ziektewet terechtkomt. In deze situatie neemt de verzekering de verantwoordelijkheid voor het betalen van de uitkering over, in plaats van dat jij dit als werkgever moet doen. Hierdoor ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van langdurige ziekte van een medewerker die uit dienst is gegaan.

WGA-eigenrisicoverzekering

Als een medewerker na twee jaar nog steeds ziek is, stopt de verplichting voor jou als werkgever om het loon door te betalen. De medewerker kan dan in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) via het UWV.

Echter, ook hier kan je er als werkgever voor kiezen om zelf het eigen risico te dragen. Dit betekent dat als de medewerker recht heeft op een WGA-uitkering, jij als werkgever verantwoordelijk bent voor het betalen ervan gedurende de WGA-periode. Om jezelf te beschermen tegen deze kosten, kun je je hiervoor verzekeren door een WGA-eigenrisicoverzekering af te sluiten.

Collectieve WIA-verzekering

Een collectieve WIA-verzekering is een soort verzekering die je aan je werknemers kan aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde. Deze verzekering biedt een extra dekking voor werknemers die arbeidsongeschikt worden en daardoor een lager inkomen hebben. De collectieve WIA-verzekering zorgt er dus voor dat je werknemers wat meer financiële zekerheid hebben in geval van arbeidsongeschiktheid.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een initiatief van de overheid om MKB’s extra te ondersteunen bij ziekteverzuim. Deze verzekering lijkt sterk op een gewone verzuimverzekering, maar biedt specifieke voordelen die gericht zijn op de behoeften van MKB-bedrijven.

Beheer de vakanties van uw medewerkers met deze praktische Excel-vakantieplanner

bank holidays 2023 to note
 • Overzichtelijk en gemakkelijk te gebruiken

 • Met nationale feestdagen (regionale feestdagen kunnen gemakkelijk worden toegevoegd)

 • Automatische berekening van vakantie-aanspraken en resterende vakantiedagen

Wat zijn de voordelen van een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering biedt tal van voordelen, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

 • De kosten van de loondoorbetaling zijn gedekt voor de werkgever en de werknemer is zeker van zijn of haar loon;

 • Een verzuimverzekering kan worden afgestemd op de specifieke situatie en behoeften;

 • Een verzuimverzekering dekt ook de kosten voor re-integratie en verzuimbegeleiding.

 • In een verzuimverzekering kan je ook de arbodienstverlening opnemen, zodat je werknemer meteen correct begeleid wordt.

De kosten van een verzuimverzekering

De kosten van een verzuimverzekering worden bepaald op basis van de loonsom van het bedrijf. Gemiddeld ligt de premie tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonsom. Het exacte percentage is afhankelijk van de volgende factoren:

 • De gegevens van het personeel, zoals de leeftijd, een parttime of fulltime dienstverband, enzovoort;

 • Het verzuimpercentage van de laatste 3 jaar;

 • De sector waarin het bedrijf actief is;

 • De dekking die je hebt gekozen.

Voorbeeld

Een kledingwinkel met 9 medewerkers in dienst die gemiddeld 38 jaar oud zijn, en met een jaarloonsom van 160.000 euro zal gemiddeld 315 euro per maand aan premie betalen. Ter vergelijking, een boekhoudkantoor met 7 medewerkers in dienst die gemiddeld 43 jaar oud zijn, en met een vergelijkbaar ziekteverzuim in de afgelopen 3 jaar, zal ongeveer 665 euro per maand aan premie betalen, omdat de jaarloonsom bijna het dubbele bedraagt.

Wil je weten wat de premie voor een verzuimverzekering zou kosten voor jouw bedrijf? Dan kan je hiervoor terecht op de website van de meeste verzekeringskantoren, zoals NN. Nadat je enkele relevante gegevens hebt ingegeven, kunnen zij eenvoudig een premieberekening simuleren.

Conclusie

Het afsluiten van een verzuimverzekering is een verstandige keuze voor werkgevers die zich willen beschermen tegen de hoge kosten die gepaard gaan met zieke werknemers. Een verzuimverzekering dekt namelijk de kosten van het doorbetalen van het loon aan zieke werknemers en eventuele re-integratietrajecten. Er zijn verschillende soorten verzuimverzekeringen beschikbaar op de markt, zodat je kunt kiezen welke het beste aansluit bij jouw specifieke situatie en behoeften als werkgever. Het is raadzaam om goed te onderzoeken welke dekking en voorwaarden het meest geschikt zijn voor jouw bedrijf, zodat je optimaal beschermd bent tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een werknemer langdurig ziek wordt en er geen verzuimverzekering is afgesloten?

Als je geen verzuimverzekering hebt afgesloten, ben je als werkgever zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van het loon aan de langdurig zieke werknemer en voor het bekostigen van het re-integratietraject. Volgens de wet ben je verplicht om het loon van een zieke werknemer tot maximaal twee jaar door te betalen, wat aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Het afsluiten van een verzuimverzekering kan helpen om deze financiële lasten te verlichten en de risico’s voor jou als werkgever te beperken.

Hoe worden de kosten van een verzuimverzekering bepaald?

De kosten van een verzuimverzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de door de werkgever gekozen dekking en het eigen risico, de samenstelling van het personeelsbestand, het ziekteverzuim van de afgelopen 3 jaar en de totale loonsom.

Is het mogelijk om een verzuimverzekering af te sluiten voor deeltijdwerkers of tijdelijke contracten?

Voor iedere werknemer met een arbeidscontract kan je als werkgever een verzuimverzekering afsluiten. Houd er wel rekening mee dat de samenstelling van je personeelsbestand kan veranderen als je parttime medewerkers in dienst neemt. Hierdoor moet je mogelijk ook een andere premie betalen.

Disclaimer

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager