Vervroegd pensioen: hoe bereid je je werknemer hierop voor?

Als een medewerker vervroegd met pensioen gaat, stopt hij of zij al vóór de AOW-leeftijd met werken. Welke voor- en nadelen heeft dat voor jou als werkgever? En hoe bereid je je werknemer voor op het vervroegd pensioen? Je leest er hier alles over, net als over de praktische kant van het geheel en de regelgeving.

Belangrijkste conclusies

 • Vanaf de leeftijd van 55 jaar kunnen medewerkers formeel vervroegd met pensioen gaan.

 • Medewerkers die fysiek of psychisch zwaar werk verrichten en die tot maximaal drie jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd willen stoppen met werken, komen in aanmerking voor een financiële vergoeding in het kader van de Regeling vervroegde uittreding (RVU).

 • Het is belangrijk om je medewerkers tijdig bewust te maken van de financiële consequenties die het vervroegd pensioen met zich meebrengt.

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is vervroegd pensioen?

Officieel mag een werknemer met vervroegd pensioen gaan wanneer hij of zij de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. In dat geval stopt de werknemer al ruim vóór de AOW-leeftijd met werken. Omdat hij of zij minder jaren heeft gewerkt en het opgebouwde pensioen over een langere periode wordt uitgekeerd, zal het maandelijks uitgekeerde pensioenbedrag wel lager zijn.

Wat is de regelgeving rond vervroegd pensioen?

Je medewerkers mogen ervoor kiezen om vanaf hun 55ste levensjaar met pensioen te gaan. Ze zullen dan wel zelf over de financiële middelen moeten beschikken om de periode tot hun AOW-leeftijd te overbruggen.

Met de tijdelijke RVU (Regeling vervroegde uittreding) kan je als werkgever je medewerkers financieel ondersteunen, tot maximaal drie jaar vóór hun AOW-leeftijd. De RVU is onderdeel van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) en is vooral bedoeld voor mensen die al heel lang werken of zwaar werk verrichten. Als je de vertrekregeling voor 31 december 2025 vastlegt, kan je hier tot eind 2028 gebruik van maken.

In 2023 bedraagt de vergoeding € 2.037 bruto per maand. Het bedrag is gelijk aan de hoogte van de netto-AOW.

Werknemers met een zwaar beroep en vervroegd pensioen: hoe ga je ermee om?

Is het werk dat je werknemers uitvoeren fysiek of psychisch zwaar? Dan kan je deze medewerkers de mogelijkheid bieden om tot maximaal drie jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken en gebruik te maken van de Regeling vervroegde uittreding (RVU). Als werkgever kan je deze medewerkers dan een maandelijkse vergoeding bieden ter hoogte van hun netto-AOW.

Overigens kunnen de medewerkers ook kiezen voor een combinatie van vervroegd pensioen en werken. Over het percentage dat ze minder werken, kunnen ze dan pensioen aanvragen.

De voordelen van vervroegd pensioen

Als werkgever kan het gunstig zijn om mee te werken aan het vervroegd pensioen van oudere medewerkers, omdat dit verschillende voordelen met zich mee kan brengen.

 • Door je medewerkers de mogelijkheid te bieden om eerder te stoppen met werken, geef je blijk van goed werkgeverschap. Dit maakt je als bedrijf aantrekkelijk om voor te werken. 

 • Oudere medewerkers zijn relatief duur, omdat ze meer verdienen. Je moet als bedrijf dus ook meer pensioen afdragen. Als je een oudere medewerker vervangt door een jongere kracht, zijn de financiële lasten vaak lager.

 • Naarmate werknemers ouder worden, bouwen ze meer vakantiedagen op en zijn ze minder inzetbaar. In sommige gevallen kan het inzetten van jongere werknemers leiden tot een hogere productiviteit.

 • Oudere werknemers kunnen soms de snelle technologische ontwikkelingen niet (voldoende) bijbenen. Met jongere medewerkers kan je makkelijker inspelen op veranderingen en nieuwe ontwikkelingen

De nadelen van vervroegd pensioen

Het kan echter ook nadelig zijn voor een werkgever als een van zijn medewerkers vervroegd op pensioen gaat.

 • Met het vertrek van een oudere medewerker verlies je als bedrijf jarenlange kennis en ervaring.

 • Uit onderzoek blijkt dat een grote variëteit in leeftijd zorgt voor productievere teams. Medewerkers die met pensioen gaan en worden vervangen door een jongere medewerker, laten een minder divers team achter zich. 

 • In de huidige tijd is het voor bedrijven behoorlijk lastig om aan goed personeel te komen. Het vertrek van een collega betekent dat je een - wellicht intensief - wervings- en selectietraject zult moeten opstarten, met alle kosten van dien.

Zo klopt de hele offboarding

Onboarding Checklist Template in Onboarding Software

Zowel bij nieuwe als bij vertrekkende medewerkers worden steeds dezelfde processen herhaald. Met Personio zorg je ervoor dat er niets wordt vergeten en dat collega’s automatisch herinnerd worden aan openstaande taken.

Je werknemer voorbereiden op het vervroegd pensioen: 5 tips

Het is belangrijk om je werknemer goed te informeren over de financiële consequenties van het vervroegd pensioen. Hier vind je een aantal tips die je daarbij kunnen helpen.

 • Als je medewerker vervroegd met pensioen gaat, wordt het opgebouwde pensioen over een langere tijd verspreid en zal hij of zij dus minder pensioen per maand ontvangen. Ook de AOW-gelden ontvangt de medewerker pas vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Het is raadzaam om je medewerkers op tijd te laten navragen en berekenen of het bedrag dat ze maandelijks zouden ontvangen voldoende is voor hun behoeften. Ze kunnen hierbij hulp vragen van hun pensioenfonds of ze kunnen ook gebruikmaken van de rekentool van de Nibud.

 • Maak je werknemer er tijdig op attent dat als hij vroeg begint met geld apart te zetten, hij op die manier een aanvullend pensioen creëert en wellicht eerder kan stoppen met werken.

 • Wijs je werknemer op de mogelijkheid van een hoog-laagconstructie. In de eerste periode van het pensioen ontvangt de medewerker dan een hoger bedrag, en na verloop van tijd wordt dat bedrag minder. Of het pensioenfonds deze optie biedt, kunnen je medewerkers zelf eenvoudig navragen.

 • Medewerkers kunnen tot maximaal 100 weken verlof opsparen, zonder dat dit fiscale consequenties heeft. Als ze dit wensen, kunnen ze deze vrije dagen gebruiken om eerder te stoppen met werken. Dit gebeurt altijd in overleg met de werkgever. 

 • Op de website van de rijksoverheid kunnen je medewerkers precies nalezen wat zij allemaal moeten regelen voor hun pensioen.

Praktische zaken bij vervroegd pensioen

Wil je medewerker vervroegd met pensioen? Dan zijn er een aantal praktische zaken die je als werkgever moet regelen.

 1. In overleg met de medewerker bepaal je de ingangsdatum van het vervroegde pensioen. De ingangsdatum ligt minimaal zes maanden na de datum dat jullie dit bespreken.

 2. Als werkgever geef je de ingangsdatum door aan het pensioenfonds.

 3. Overleg samen met de medewerker of hij of zij recht heeft op de RVU. Dit is ofwel opgenomen in de cao, ofwel individueel geregeld in de arbeidsovereenkomst. De medewerker vraagt deze RVU zelf aan bij de vakbond, de branchevereniging of de werkgever.

Het belang van een goede pensioenregeling vanuit de werkgever

Door als werkgever een goede pensioenregeling te voorzien voor je medewerkers, kan je ze aan jouw bedrijf binden. Je biedt je medewerkers op die manier een financieel zekere toekomst. Zeker in deze tijd, waarin het erg lastig is om goed personeel te vinden én vast te houden, kan je je als werkgever met een goede pensioenregeling positief onderscheiden ten opzichte van andere bedrijven. 

Veelgestelde vragen

Hoe kun je als bedrijf werknemers identificeren die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen?

In principe mag iedereen vanaf de leeftijd van 55 jaar vervroegd met pensioen gaan, op voorwaarde dat zij zelf de financiële middelen tot hun beschikking hebben om de periode tot de AOW-leeftijd te overbruggen. Verrichten je medewerkers fysiek of psychisch zwaar werk? Als werkgever kan je medewerkers met een zwaar beroep tot maximaal drie jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd laten stoppen met werken en ze daarvoor een financiële vergoeding bieden. 

Kan je als werkgever een werknemer weigeren om met vervroegd pensioen te gaan?

Als werkgever kan je een werknemer in principe niet weigeren om met vervroegd pensioen te gaan als daarover geen afspraken zijn gemaakt in de cao.

Kan je als werkgever een werknemer verplichten om met vervroegd pensioen te gaan?

Nee, als werkgever kun je je werknemer niet verplichten om met vervroegd pensioen te gaan.

Hoelang van tevoren moet een werknemer vervroegd pensioen aanvragen?

Een werknemer moet het vervroegd pensioen minimaal zes maanden van tevoren aanvragen.

Disclaimer

Verhelder de laatste acties

Onboarding Tasks with HR Software