Uurloon berekenen: belang en berekening

overtime calculator

In dit artikel bespreken we het belang en de berekening van het uurloon, de factoren die het uurloon beïnvloeden en met welke wettelijke aspecten je rekening moet houden. Daarnaast geven we je tips over hoe je het uurloon van je medewerkers het beste kunt berekenen.

Belangrijkste conclusies

 • Het nauwkeurig berekenen van het uurloon is essentieel om je werknemers eerlijk te belonen en om te voldoen aan de arbeidswetgeving.

 • Het uurloon verschilt per medewerker, en is afhankelijk van diverse factoren zoals het aantal gewerkte uren per week, een fulltime of parttime dienstverband en de geldende cao-bepalingen.

 • Het is belangrijk om alle relevante factoren, zoals overuren en werkgeverslasten, mee te nemen in de berekening om een accuraat beeld te krijgen van de totale beloning van een medewerker.

Voorbereidende loonadministratie

Wat houdt het berekenen van het uurloon in?

Het berekenen van het uurloon houdt in dat je het loon bepaalt dat een medewerker per uur ontvangt. Op basis van het uurloon kan vervolgens het maandsalaris worden berekend. De hoogte van het uurloon is afhankelijk van diverse factoren. Bovendien speelt het uurloon een belangrijke rol bij het bepalen van de totale beloning die een medewerker ontvangt voor het uitgevoerde werk.

Leestip: Wat betekent Payroll?

Waarom is een nauwkeurige uurloonberekening belangrijk?

Een nauwkeurige berekening van het uurloon, ongeacht of het gaat om het bruto of netto berekenen van het uurloon, is belangrijk om verschillende redenen:

 • Een nauwkeurige uurloonberekening helpt om het maandloon correct te berekenen;

 • Een nauwkeurige berekening van het uurloon zorgt voor een eerlijke verloning van vaste en flexibele medewerkers;

 • Een nauwkeurige uurloonberekening maakt het uitbetalen van overuren eenvoudiger;

 • Een nauwkeurige uurloonberekening is essentieel om te voldoen aan de geldende arbeidswetgeving.

Basisstappen voor het berekenen van het uurloon

In deze sectie vind je de basisstappen voor het berekenen van het uurloon.

Hoe bereken je het uurloon van een werknemer?

Het berekenen van het bruto-uurloon van een medewerker doe je als volgt. Je deelt het brutomaandloon van je medewerker door het aantal gewerkte uren per maand.

Voorbeeld: 

Een medewerker verdient € 1.800 bruto per maand en werkt 40 uur per week. Gemiddeld werkt de medewerker dan 40 uur x 4 = 160 uur per maand. Vervolgens deel je 1.800 door 160 om uit te komen op het bruto-uurloon.

Bruto-uurloon = brutomaandloon / (uren per week * 4 )

Bruto-uurloon = € 1800 / 160 uur = € 11,25

Factoren die van invloed zijn op de berekening van het uurloon

De volgende factoren hebben invloed op de berekening van het uurloon:

 • Het aantal gewerkte uren per week;

 • Een fulltime of parttime werkstatus;

 • Toeslagen voor overwerk; 

 • Het wettelijk minimumloon;

 • Cao-bepalingen;

 • Werkgeverslasten, zoals de sociale zekerheidsbijdragen en de loonbelasting.

Het all-in uurloon omvat alle componenten van de vergoeding, en kan worden berekend door al deze componenten te combineren en te delen door het aantal gewerkte uren.

Het uurloon berekenen: fulltime vs parttime dienstverband

De formule voor het berekenen van het bruto-uurloon is hetzelfde voor zowel fulltime als parttime medewerkers. Je deelt het brutomaandloon door het aantal gewerkte uren per maand om het bruto-uurloon te verkrijgen. Houd bij de berekening rekening met de uren die de medewerker volgens het arbeidscontract moet werken.

Voorbeeld: 

Een parttime medewerker verdient € 1.350 per maand en werkt 24 uur per week. Gemiddeld werkt de medewerker dan 24 uur x 4 = 96 uur per maand. Vervolgens deel je € 1.350 door 96 om uit te komen op het bruto-uurloon van de parttime medewerker.

Uurloon = maandloon / (uren per week * 4)

Uurloon = € 1.350 / 96 = € 14,06

Het uurloon berekenen voor overuren

Overuren kunnen invloed hebben op het uurloon, afhankelijk van het type arbeidscontract en de gemaakte afspraken met de werkgever. In deze sectie leggen we uit hoe je het uurloon berekent voor overuren en welke wettelijke aspecten hierbij een rol spelen.

Diepe inzichten voor strategische HR-beslissingen

NL_arbeidscontract_employment_contract_teaser_box_image

In Personio kan je gemakkelijk en overzichtelijk belangrijke personeelscijfers zien en analyseren, zoals het ziekteverzuim of personeelsverloop en zo de basis leggen voor goed gefundeerde beslissingen.

Hoe bereken je het uurloon voor overuren?

De berekening van het uurloon voor overuren is meestal gebaseerd op het standaard uurloon van de medewerker, vermenigvuldigd met een bepaalde toeslag. De exacte toeslag hangt af van de toepasselijke cao en/of de individuele arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld: 

Een medewerker met een standaard uurloon van € 11,25 heeft 5 overuren gewerkt met een toeslag van 150%.

Uurloon overuren = uurloon x toeslagpercentage

Uurloon overuren = € 11,25 x 1,50 = € 16,88

De wettelijke aspecten bij de berekening van overuren

Bij het berekenen van overuren zijn er enkele belangrijke wettelijke aspecten om in gedachten te houden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • De cao of arbeidsovereenkomst kan specifieke bepalingen bevatten met betrekking tot toeslagen en vergoedingen voor overuren.

 • Er kunnen maximumgrenzen gesteld zijn aan het aantal overuren dat een medewerker mag maken.

 • In sommige gevallen kunnen overuren worden gecompenseerd met vrije tijd in plaats van extra betaling van loon.

Tips voor het berekenen van het uurloon

Bij het berekenen van het uurloon is het belangrijk om nauwkeurig en efficiënt te werk te gaan. We hebben een aantal nuttige tips voor je op een rij gezet om het uurloon nauwkeurig te berekenen. Om dit proces te vergemakkelijken is het bovendien cruciaal om de juiste tools en software te gebruiken.

Tips om het uurloon efficiënt en nauwkeurig te berekenen

 • Houd rekening met het aantal uren dat je medewerker per week werkt.

 • Zorg ervoor dat je voldoet aan de bepalingen van de cao en de arbeidsovereenkomst.

 • Vergeet niet om eventuele toeslagen, zoals overuren, mee te nemen in de berekening van het uurloon.

 • Analyseer marktconforme lonen voor vergelijkbare functies, en raadpleeg relevante cao’s om een eerlijke verloning te waarborgen.

 • Evalueer regelmatig het uurloon om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft met de markttrends.

 • Communiceer duidelijk en transparant over de loonstructuur en verwachtingen; dit versterkt het vertrouwen tussen werkgever en medewerker.

 • Maak gebruik van automatisering en software-oplossingen om het proces van de uurloonberekening efficiënter en nauwkeuriger te laten verlopen.

Tools en software voor het berekenen van het uurloon

De software van Personio biedt een uitstekende oplossing voor het nauwkeurig en automatisch berekenen van het uurloon van je medewerkers. Het platform integreert gekoppelde processen zoals tijdregistratie en prestatiebeheer, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. Bovendien stelt de tool medewerkers in staat om hun loonstrook te downloaden en op te slaan in hun digitale personeelsdossier.

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je het uurloon van een medewerker met een variabel werkrooster?

Om het uurloon van een medewerker met een variabel werkrooster te berekenen, volg je de volgende stappen. Eerst bepaal je het gemiddelde aantal werkuren per week. Vervolgens deel je het totale weekloon door dit gemiddelde aantal werkuren. Op die manier verkrijg je het uurloon van de medewerker.

Wat kan je doen als er een fout is gemaakt bij de berekening van het uurloon?

Als er een fout wordt ontdekt in de berekening van het uurloon, is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Het is belangrijk dat de fout onmiddellijk wordt gemeld aan de HR-afdeling of de salarisadministratie van het bedrijf. Vraag daarbij om een herziening en correctie op de loonstrook. Door dergelijke fouten tijdig te melden, kan het probleem snel worden opgelost en kan de juiste beloning worden verstrekt aan de werknemer.

Hoe kan je toeslagen verwerken in het uurloon?

Je kunt toeslagen in het uurloon verwerken door het basisuurloon te vermenigvuldigen met het toeslagpercentage dat van toepassing is. Het resulterende bedrag voeg je vervolgens toe aan het basisuurloon. Op deze manier wordt de toeslag op een passende manier verrekend en ontvangt de werknemer een aangepast uurloon dat rekening houdt met de toeslagen waar hij of zij recht op heeft. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke regels van de cao en/of de arbeidsovereenkomst bij het verwerken van toeslagen in het uurloon.

Hoe kan je het uurloon naar maandloon berekenen?

Om het uurloon naar maandloon te berekenen, kun je gebruikmaken van de volgende formule: (uurloon x aantal werkuren x 52) ÷ 12.

Disclaimer

Meer tijd voor wat het belangrijkst is: mensen

Digitalisierung-HR-Arbeit