Premie Aof 2024: uitleg, veranderingen en betekenis

Zwei Mitarbeiterinnen unterhalten sich

Iedere werkgever draagt een Aof-premie af over het loon van zijn werknemers om hen in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. In dit artikel gaan we dieper in op deze personeelskost en leggen we uit hoe de Aof-premie wordt berekend.

Belangrijkste conclusies

  • Een Aof-premie is een verplichte loonheffing die de werkgever moet betalen aan de Belastingdienst.

  • Sinds 2022 is er een gedifferentieerd tariefsysteem van toepassing waarbij twee Aow-tarieven gelden: een laag tarief voor kleine werkgevers en een hoog tarief voor middelgrote tot grote werkgevers.

  • Het specifieke Aow-tarief dat een werkgever betaalt, is afhankelijk van de werkgeverscategorie waarin het bedrijf is ingedeeld.

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is de premie Aof?

Wat is de betekenis van de Aof-premie? De premie Aof is een verplichte loonheffing die je als werkgever betaalt ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het doel van deze premie is om ervoor te zorgen dat wanneer een werknemer langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt, zijn of haar loon wordt doorbetaald als uitkering. Met andere woorden, de Aof-premie waarborgt de inkomenszekerheid van langdurig zieke en arbeidsongeschikte werknemers.

Hoe wordt de premie Aof berekend?

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde Aof-premie. Dit houdt in dat er een verschil wordt gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. In 2024 betalen kleine werkgevers de lage premie van 6,18% en voor middelgrote tot grote werkgevers geldt de hoge premie van 7,49%. 

Bij bepaalde uitkeringen is standaard het hoge tarief van toepassing. Dat is het geval bij uitkeringen namens het UWV, zoals de WAO-, WIA-, ZW- of WW-uitkering.

Wanneer word je beschouwd als een kleine werkgever? Om dit te bepalen wordt er gekeken naar de situatie van twee jaar geleden. Als je premieplichtige loonsom toen lager was dan het gemiddelde premieplichtige loon, dan word je beschouwd als een kleine werkgever. Dit gemiddelde ligt momenteel op € 36.200.

Voorbeeld: een werkgever met een premieplichtige loonsom van € 890.000 in 2021 wordt aangezien als een kleine werkgever en zal in 2023 de lage premie betalen van 5,82%.

Gebruik je software zoals Personio om je salarisadministratie te voeren? Dan worden deze berekeningen automatisch meegerekend in de loonheffing en hoef je je hier zelf niet meer druk om te maken.

De premie Aof: regels in 2024

Ieder jaar wordt de Aof-premie herbekeken en aangepast waar nodig. Dat was in 2024 niet anders.

Wat zijn de veranderingen in de regelgeving omtrent de Aof-premie in 2024?

In 2024 zijn er enkele veranderingen doorgevoerd in de regelgeving met betrekking tot de Aof-premie. Hier vind je de belangrijkste wijzigingen:

  • Kleine werkgevers betalen 6,18% in plaats van 5,82% in 2023.

  • Middelgrote en grote werkgevers betalen 7,49% in plaats van 7,11% in 2023.

Wat zijn de gevolgen van deze wetswijzigingen voor werkgevers?

Deze veranderingen in de regelgeving met betrekking tot de Aof-premie zorgen ervoor dat voornamelijk kleine werkgevers lagere premies moeten betalen. Hierdoor houden de kleine bedrijven meer geld over om te besteden aan loondoorbetaling bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers. Ze kunnen het extra geld ook gebruiken om aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen af te sluiten. Dit kan kleine ondernemingen ook de ruimte geven om bonussen uit te keren, wat een stimulans kan zijn voor het personeel.

Hoe ontwikkel je een duurzame HR-strategie?

Teaserbild Whitepaper People Strategy NL

In deze gids nemen we je mee door het proces en laten we zien hoe je je HR-werk naar een hoger niveau kunt tillen.

Wat is het belang van de Aof-premie voor werknemers?

Voor werknemers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende loonheffingen die op hun loon worden ingehouden, waaronder de Aof-premie. Dit geeft je als werknemer niet alleen meer inzicht in de samenstelling van je loon, maar zorgt er ook voor dat je gedekt bent tegen de gevolgen van onvoorziene situaties zoals arbeidsongeschiktheid.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de hoogte van de Aof-premie bepaald?

De hoogte van de Aof-premie wordt hoofdzakelijk bepaald door de werkgeverscategorie waarin je als werkgever bent ingedeeld. Kleine werkgevers betalen de lage premie en middelgrote tot grote werkgevers betalen het hoge Aow-tarief. Daarnaast kunnen andere vormen van uitkeringen ook van invloed zijn op de premiehoogte.

Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de Aof-premie?

De werkgever is verantwoordelijk voor het betalen van de Aof-premie. De Aof-premie is een verplichte loonheffing en wordt dus ingehouden op het loon van de werknemer. Bedrijven die een digitale tool gebruiken voor de salarisadministratie zullen zien dat deze tool automatisch rekening houdt met deze premie.

Wat gebeurt er als de Aof-premie niet wordt betaald?

Het betalen van de Aof-premie is verplicht voor elke werknemer die in loondienst werkt en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Als een werkgever verzuimt om de Aof-premie af te dragen over het salaris van de werknemer, kan dit resulteren in boetes van de Belastingdienst. Bovendien riskeer je ook om extra kosten te moeten betalen in de vorm van rente.

Disclaimer

Probeer Personio 14 dagen gratis uit!

Free Trial Background image