Loonbelastingverklaring in 2024: alles wat je moet weten

Two men looking at a laptop, product showcase

Alle werknemers die in 2024 bij een nieuwe werkgever starten, moeten voor de eerste werkdag een loonbelastingverklaring ingevuld indienen. Wat moet hier precies in staan en welke veranderingen zijn er in 2024? Dat lees je in dit artikel.

Belangrijkste conclusies

  • De loonbelastingverklaring moet steeds voor de eerste werkdag aan de werkgever bezorgd worden.

  • De loonbelastingverklaring bevat alle gegevens die nodig zijn voor de loonheffing en eventuele kortingen hierop.

  • De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens en het eventueel later aanpassen van deze gegevens bij veranderingen.

Wat is een loonbelastingverklaring?

Een loonbelastingverklaring is een formulier dat een werknemer invult, zodat je als werkgever alle informatie hebt om de wettelijke loonheffingen in te houden. Aan de hand van dit formulier weet je ook of je loonheffingskorting moet toepassen of niet.

Loonbelastingverklaring in 2024

In 2024 verandert er niks aan de loonbelastingverklaring ten opzichte van vorig jaar. Dezelfde gegevens moeten nog steeds ingevuld worden.

De loonheffingskorting wordt steeds berekend op basis van je inkomen en is een combinatie van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. In 2024 komt de maximale arbeidskorting neer op € 5.532 per jaar. Dit bedrag wordt lager bij een inkomen vanaf € 39.393.

Het downloaden van de loonbelastingverklaring

De Belastingdienst biedt zelf een formulier aan dat werknemers kunnen invullen. Het gaat concreet om het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ en dit document kan gedownload worden op de website van de Belastingdienst.

Sinds 2017 is het toegestaan voor bedrijven om hun eigen formulier op te stellen, op voorwaarde dat dezelfde gegevens worden opgevraagd als op het formulier van de Belastingdienst.

Het invullen van de loonbelastingverklaring

Op het formulier voor de loonbelastingverklaring staan nummers met bijbehorende vakjes die werknemers moeten invullen. Concreet gaat het hier om de volgende gegevens:

  • naam;

  • burgerservicenummer;

  • adres;

  • geboortedatum;

  • of de werknemer wil dat loonheffingskorting wordt toegepast;

  • of de werknemer wil dat er alleenstaande-ouderenkorting wordt toegepast.

Het wordt aangeraden om het formulier digitaal, op de computer, in te vullen.

Loonbelastingverklaring en de Belastingdienst

De Belastingdienst vergemakkelijkt het invullen van de verklaring voor zowel werknemers als werkgevers door een modelformulier ter beschikking te stellen. Dit draagt bij aan een soepel verloop van het proces en helpt fouten te voorkomen bij het toekennen van loonheffingskortingen.

HR-software ondersteunt je bij de groei

Digital Employee Files on Different Devices

Je team groeit en HR-processen worden diverser – en complexer. Niet met Personio! Want onze HR-software vereenvoudigt je personeelsprocessen en maakt ze sneller, overzichtelijker en efficiënter.

Aanvragen van een loonbelastingverklaring

De loonbelastingverklaring wordt aangevraagd bij nieuwe werknemers, vóór hun eerste werkdag. Dit zorgt ervoor dat jij meteen alle gegevens hebt en ook de loonheffingskorting correct kan toepassen. Je hebt overigens ook een kopie nodig van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe werknemer. Dit laat je toe om de gegevens in de verklaring te controleren.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden

De werknemer is verplicht om de loonbelastingverklaring ingevuld én ondertekend in te dienen bij de nieuwe werkgever voor de eerste werkdag. De werknemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens.

Indien de verklaring onjuiste gegevens bevat, moet de werkgever of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting inhouden. Dezelfde regel geldt als een werknemer zich niet adequaat legitimeert.

Als laatste is de werknemer ook verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen naderhand. Bij een verandering, zoals een adreswijziging, dient de werknemer dit schriftelijk aan de werkgever door te geven. Het is handig om in dat geval het formulier opnieuw in te vullen met de bijgewerkte gegevens en dit aan de werkgever te verstrekken.

Maak kennis met Personio tijdens een gratis proefperiode

Digital Employee Files on Different Devices

Maak kennis met de HRIS-oplossing van Personio en ontdek tijdens een gratis proefperiode van 14 dagen of deze oplossing de juiste is voor jou. Klik op de knop hieronder om je proefperiode vandaag nog te starten.

Veelgestelde vragen over de loonbelastingverklaring

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de loonbelastingverklaring voor 2024 vergeleken met voorgaande jaren?

In de loonbelastingverklaring van 2024 zelf zijn er geen specifieke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Dezelfde gegevens worden nog steeds gevraagd.

Hoe kan ik fouten voorkomen bij het invullen van de loonbelastingverklaring 2024?

Gebruik het modelformulier van de Belastingdienst om zeker te zijn dat je het juiste formulier gebruikt voor je loonbelastingverklaring. Hierin staat ook een uitleg over de verschillende gegevens die ingevuld moeten worden. Volg je deze uitleg, dan zouden er geen fouten meer in de verklaring mogen staan.

Is het mogelijk om een loonbelastingverklaring digitaal in te dienen voor 2024, en zo ja, hoe?

Het formulier is beschikbaar voor digitale download op de website van de Belastingdienst, waarna je het op de computer kunt invullen. Als je beschikt over een digitale handtekening, heb je de mogelijkheid deze te gebruiken en het ingevulde document direct digitaal naar je nieuwe werkgever te verzenden.

Disclaimer

Meer tijd voor strategisch HR-werk

Relaxed HR Manager