Internal branding: onmisbaar voor een sterke merkidentiteit

Employer Branding durch Mitarbeiter

Met miljoenen bedrijven die een naam voor zichzelf willen maken, is het hebben van een sterke merkidentiteit cruciaal om boven de concurrentie uit te stijgen. Internal branding is daarbij onmisbaar. In dit artikel leggen we uit waarom dit zo belangrijk is. We onthullen ook de beste methodes om een internal branding-strategie te ontwikkelen voor jouw bedrijf.

Belangrijkste conclusies

 • Internal branding is essentieel voor het creëren van een sterke merkidentiteit die standhoudt in een concurrerende bedrijfsomgeving.

 • Een succesvolle internal branding strategie bevordert een positieve bedrijfscultuur, motiveert de werknemers en maakt van hen loyale merkambassadeurs.

 • Het succes van een internal branding-strategie kan gemeten worden aan de hand van factoren zoals medewerkerstevredenheid, retentie, prestaties en betrokkenheid van werknemers. Regelmatige evaluatie en aanpassingen zijn daarbij noodzakelijk.

Wij zouden een boek kunnen schrijven over employer branding. Hebben we ook gedaan trouwens. Download het nu – klik hier.

Wat is internal branding?

Internal branding is een proces dat de cultuur, identiteit en waarden van een bedrijf verbindt met de manier waarop medewerkers zich gedragen. Met andere woorden: wat jij als merk belooft, wordt dankzij een succesvolle internal branding zichtbaar in het gedrag van je medewerkers.

Het doel van internal branding is om van je medewerkers merkambassadeurs te maken die de normen en waarden van je merk naar buiten brengen en de betrouwbaarheid van je bedrijf verhogen. Om dit te verwezenlijken, moet aan alle medewerkers informatie worden verschaft over de toekomstplannen, visie, diensten en initiatieven van het bedrijf. 

Er zijn twee manieren om internal branding te benaderen: 1. ‘outside-in’ en 2. ‘inside-out’. 

Bij de eerste benadering ‘outside-in’ wordt het merk van buiten naar binnen vertaald. Het omgekeerde geldt voor de ‘inside-out’-methode, waarbij het externe merk opgebouwd wordt vanuit de interne bedrijfscultuur. De laatste benadering is aan te raden, omdat het merk op die manier gedragen wordt door de identiteit en waarden van het bedrijf.

Waarom internal branding belangrijk is 

Mensen hechten steeds meer belang aan de normen en waarden van een bedrijf. Ze verkiezen bedrijven die authentiek en betrouwbaar zijn. Als wat je als merk belooft niet in overeenstemming is met het gedrag van je medewerkers, dan kom je als bedrijf niet geloofwaardig over. Dit heeft op zijn beurt een zeer negatieve invloed op je bedrijfsimago.

Hoe beter je medewerkers de merkidentiteit uitdragen, hoe meer het beeld dat buitenstaanders van jouw bedrijf hebben, overeenkomt met de werkelijkheid. Daarom is het erg belangrijk om je medewerkers daarvoor de juiste handvatten te geven met behulp van een doeltreffende employer branding-strategie.

Wat zijn de voordelen van internal branding?

Het ontwikkelen van een sterke internal branding heeft de volgende voordelen:

 • Meer motivatie: een goede internal branding zorgt ervoor dat je medewerkers gemotiveerd zijn om hun beste beentje voor te zetten op de werkvloer, wat leidt tot een betere employee experience

 • Positiviteit: werknemers die een grote affiniteit hebben met je bedrijf, zullen minder stilstaan bij problemen en sneller op zoek gaan naar oplossingen. 

 • Saamhorigheid: een succesvolle internal branding brengt werknemers samen, omdat ze belang hechten aan dezelfde waarden. Dit zorgt voor minder conflicten en een betere werksfeer.

 • Werknemers als merkambassadeurs: toegewijd personeel dat gelooft in de kernwaarden van het bedrijf, zal de organisatie verdedigen wanneer dat nodig is.

Als medewerkers een positieve merkervaring hebben, zullen ze het bedrijf promoten bij hun vrienden, familie en kennissen. Bovendien zullen ze het merk verdedigen wanneer het in een slecht daglicht zou worden geplaatst.

Daarentegen zullen medewerkers die ontevreden zijn over de manier waarop het bedrijf opereert, zich eerder aansluiten bij de critici, de tekortkomingen van het bedrijf in twijfel trekken en mogelijk overstappen naar een concurrent of ander bedrijf.

Als medewerkers achter de waarden van je merk staan, dan zijn ze eerder geneigd om dit te delen via socialemediaplatforms en andere kanalen. Dit is een zeer effectieve strategie, zo blijkt uit een enquête van Neilson. Dit onderzoek toont namelijk aan dat tot 84% van de mensen meer vertrouwen heeft in aanbevelingen van vrienden, kennissen en familie dan in andere vormen van HR-marketing. Dit maakt het delen van merkboodschappen door medewerkers een buitengewoon krachtige strategie voor merkpromotie.

Hoe ontwikkel je een succesvolle internal branding-strategie?

Het ontwikkelen van een effectieve en duurzame internal branding-strategie is essentieel voor elke organisatie die naar succes streeft. Er zijn diverse stappen die je kan ondernemen om een succesvolle internal branding-strategie te verwezenlijken. Laten we dieper ingaan op deze belangrijke stappen:

1. Communiceer je merkboodschap

Met behulp van trainingen en communicatieprogramma’s zorg je ervoor dat je werknemers je merkboodschap duidelijk begrijpen. Dat is van groot belang, want alleen zo kunnen ze jouw boodschap nauwkeurig uitdragen.

2. Creëer een positieve bedrijfscultuur

Een positieve bedrijfscultuur helpt bij het aantrekken en behouden van talent en heeft invloed op de ervaring die je klanten met je merk zullen hebben. Creëer dus een cultuur die aansluit bij de boodschap die je merk wil overdragen en die de betrokkenheid van werknemers, samenwerking en innovatie stimuleert. Een goede manier om dit te doen, is door voortdurend de missie, waarden en visie van je merk over te brengen aan je team.

3. Geef het goede voorbeeld

Het is van cruciaal belang om te erkennen dat jij als leider een essentiële rol speelt bij het opbouwen van een solide basis voor je interne merk. Jouw acties en gedrag moeten daarom de waarden en missie van je bedrijf weerspiegelen. Wees een rolmodel voor je werknemers en moedig hen aan hetzelfde te doen.

4. Samenwerken met HR

Een goede samenwerking met HR is erg belangrijk. Door tijdens het wervings- en selectieproces nieuwe medewerkers aan te nemen die goed passen bij de cultuur van jouw bedrijf, wordt het een pak eenvoudiger om een sterke interne merkbeleving op te bouwen. Het opstellen van duidelijke vacatureteksten en het verstrekken van voldoende informatie over het merk zijn hierbij essentiële hulpmiddelen.

5. Evalueren en aanpassen

Internal branding is een continu proces. Het is essentieel om je voortgang regelmatig te evalueren en indien nodig je strategieën aan te passen. Door de feedback en betrokkenheid van je werknemers te meten, kun je je voortgang opvolgen en verbeterpunten identificeren.

Door de bovenstaande stappen op te volgen, ontwikkel je een sterke internal branding die veerkrachtig genoeg is om de tand des tijds te doorstaan.

Gebruik je employer brand om talent aan te trekken

Employer-Branding-Vorschau-E-Book

Hoe positioneer je je organisatie als dé plek voor aanstormend talent? Door je employer brand je te gebruiken bijvoorbeeld. Download ons uitgebreide e-book voor meer tips en advies.

Internal employer branding: het aantrekken van talent

Internal branding speelt een cruciale rol bij employer branding. Bedrijven die hun interne cultuur, waarden en missie effectief communiceren, creëren namelijk een aantrekkelijke werkomgeving, zodat je als bedrijf talent aantrekt en behoudt

Er bestaan verschillende strategieën voor het versterken van je employer brand door middel van internal branding, zoals het bevorderen van een dynamische werkomgeving, het actief betrekken van je medewerkers bij de bedrijfsmissie en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden en erkenning. 

Deze strategieën laten organisaties toe om een sterke interne identiteit op te bouwen die ook extern wordt uitgedragen. Op die manier kunnen bedrijven zichzelf als aantrekkelijke werkgevers op de markt te positioneren.

Het internal branding-model

Er zijn verschillende internal branding modellen die je als organisatie kan gebruiken om je interne identiteit te versterken en talent aan te trekken:

 • Betrokkenheidsmodel: het betrokkenheidsmodel benadrukt de cruciale rol van het stimuleren van de inzet en betrokkenheid van werknemers bij de doelen en waarden van het bedrijf. Door mogelijkheden te creëren voor zinvolle interactie, en door voldoende feedback en erkenning te geven aan medewerkers, verhoog je hun loyaliteit en tevredenheid.

 • Leiderschapsmodel: in het leiderschapsmodel spelen managers een centrale rol in het vormgeven en verbeteren van de internal branding-initiatieven van het bedrijf. Door betrokkenheid te tonen bij de waarden en visie van het bedrijf, bevorderen managers vertrouwen en eenheid onder werknemers, waardoor een cultuur van betrokkenheid ontstaat.

 • Aanpassing aan de behoeften van de organisatie: het is van belang dat je deze modellen aanpast aan de specifieke context, omvang en doelstellingen van je bedrijf. Dit kan betekenen dat specifieke strategieën, hulpmiddelen en communicatiekanalen moeten worden aangepast om initiatieven voor internal branding effectief te implementeren.

 • Voortdurende evaluatie en verbetering: het implementeren van internal branding-modellen is een continu proces dat regelmatig geëvalueerd en aangepast moet worden. Het is van belang om als bedrijf regelmatig de effectiviteit van je internal branding-initiatieven te beoordelen, feedback van je medewerkers te verzamelen en de nodige verbeteringen aan te brengen.

Veelgestelde vragen over internal branding

Hoe meet je het succes van een internal branding-strategie?

Het succes van je internal branding-strategie kan gemeten worden aan de hand van verschillende factoren, zoals de tevredenheid van werknemers, de retentiecijfers, de loyaliteit en betrokkenheid van werknemers. De doeltreffendheid ervan kan beoordeeld worden door middel van retentieanalyses, enquêtes en door de bedrijfsreputatie te vergelijken met de werknemerservaring.

Welke rol speelt leiderschap in het succes van internal branding?

Leiderschap speelt een grote rol in het succes van internal branding. Bekwame leiders  dienen als rolmodellen, vormen de bedrijfscultuur en motiveren werknemers om de waarden van het merk uit te dragen. Actief leiderschap, consistente communicatie en een hoge betrokkenheid bevorderen een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich identificeren met het merk.

Hoe kan internal branding bijdragen aan het aantrekken van talent?

Internal branding kan bijdragen aan het aantrekken van talent door het promoten van een positieve bedrijfscultuur en het opbouwen van een sterk werkgeversmerk. Dit motiveert potentiële kandidaten om voor de organisatie te willen werken en draagt bij aan een grotere aantrekkingskracht op talent.

Disclaimer

Onze gids naar employer branding

Teaserbild Employer Branding