Wat is human capital management? Doelen, voorbeeld en gebruik van software

human capital management (HCM) amongst employees

Wat is human capital management (HCM) en hoe kun je deze processen optimaliseren? Net zoals je klanten speelt het menselijk kapitaal, oftewel de werknemers van je bedrijf, een sleutelrol in het behalen van succes. Maar wat is de precieze rol van menselijk kapitaal in je bedrijf? Op welke manieren kan het beheer van menselijk kapitaal bijdragen aan het verhogen van de productiviteit, het verbeteren van je employer brand en het aantrekken van toptalent? In dit artikel leer je wat human capital management is, en hoe je deze processen optimaal kunt benutten om je bedrijf te laten floreren.

Belangrijkste conclusies

 • Human capital management vertoont gelijkenissen met HRM en workforce management, maar is toch net even iets anders.

 • Met human capital management kun je werknemers motiveren, de productiviteit verhogen en eenvoudig bonussen uitreiken.

 • Wil je starten met human capital management, dan kun je de volgende vier stappen volgen: analyse, integratie, communicatie en implementatie.

Mensen zijn de basis voor het succes van je organisatie. Bouw vandaag nog een strategie op waarin mensen centraal staan.

Wat is human capital management?

Human capital management (HCM) betreft zowel de individuele kennis, expertise en relationele vaardigheden van werknemers als de collectieve kracht van de mensen die een bedrijf vormen. Dit wordt ook wel het menselijk potentieel of menselijk kapitaal genoemd.

De individuele en collectieve expertise zorgen voor een reële meerwaarde in je bedrijf. Die meerwaarde kun je meten aan de hand van diverse factoren zoals de productiviteit, de inzet, de kosten en de algemene prestaties. Het is echter jammer dat veel bedrijven deze waardevolle asset over het hoofd zien en niet meenemen in hun eindrapporten. Het menselijk kapitaal is nochtans van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf.

Tegenwoordig zien we wel een groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij het menselijk kapitaal een centrale rol speelt. Dit is een positieve eerste stap die het belang van het menselijke aspect erkent in het kader van bedrijfsactiviteiten.

Leestip: Ontdek hoe succesvolle bedrijfsstrategieën de veerkracht van een bedrijf tegen veranderingen versterken en de langetermijnconcurrentiepositie veiligstellen.

Wat zijn de kernelementen van human capital management?

De term ‘human capital management’ wordt vaak verward met andere bedrijfstermen, zoals HRM en workforce management. Toch hebben elk van deze termen een specifieke betekenis en focus. 

HRM of human resource management omvat alle praktijken en processen die gericht zijn op het beheer, de ontwikkeling en de mobilisatie van het personeel binnen een organisatie. HRM richt zich concreet op zaken zoals werving en selectie, training en ontwikkeling, compensatie en beloning, prestatiebeheer en personeelsadministratie.

Workforce management daarentegen heeft betrekking op het strategisch beheren van de personeelsbezetting en de middelen, in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen. Workforce management omvat het plannen van werkroosters, het verlof- en verzuimbeheer en het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot de werkomgeving.

Om human capital management nader toe te lichten, focussen we ons hieronder op de vier kernelementen waaruit dit HR-domein bestaat.

1. Selfservice als doel

Het hoofddoel van human capital management is ervoor te zorgen dat alle medewerkers zelfstandig aan de slag kunnen. Dit wordt bereikt door informatie op een centrale plaats op te slaan en weer te geven. Het portaal, zoals een intranet, kan ook dienen als helpdesk waar medewerkers vragen kunnen stellen en ondersteuning kunnen krijgen. 

2. Personeelsmanagement 

Het tweede element van human capital management is personeelsmanagement. Dit aspect houdt in dat de werktijden en de aanwezigheden van het personeel makkelijk kunnen worden vastgelegd. Via een inlogportaal wordt het tijdstip geregistreerd waarop een werknemer het gebouw binnenkomt en verlaat. Op die manier wordt het aantal gewerkte uren geregistreerd op een vrijwel foutloze manier. Deze aanpak kan daarnaast helpen bij het opstellen van een arbeidsschema.

3. Personeelsoptimalisatie

Personeelsoptimalisatie is het derde element van human capital management. Dit aspect omvat het optimaal plannen van het personeel op basis van hun vaardigheden en prestaties. Door gebruik te maken van de juiste software wordt het makkelijk om analyses te maken op het gebied van investeringskapitaal en de organisatorische resultaten ervan. Soms kan het bijvoorbeeld duidelijk worden dat een werknemer zich niet zo snel ontwikkelt als verwacht of dat hij niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Dit kan dan een teken zijn dat er iets niet goed zit in de planning.

4. Managen van talenten

Het vierde element van human capital management omvat het hele proces van werving van nieuwe werknemers, tot het behoud van bestaande werknemers. Deze functie stelt HR-managers in staat om te werken aan prestatie- en leermodules, maar ze kunnen de functie ook gebruiken om compensaties en voordelen te registreren. Het effectief managen van talenten biedt een waardevol inzicht om te bepalen welke medewerkers klaar zijn om door te groeien naar hogere posities binnen het bedrijf.

Trek toptalent aan door je te richten op de kandidaatervaring

Application List in Applicant Tracking System

Neem sneller de juiste mensen in dienst en geef ze de best mogelijke ervaring. Ontdek meer over de applicant tracking software van Personio.

Wat zijn de voordelen van human capital management?

Human capital management brengt vele voordelen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers:

 • Grotere organisatorische efficiëntie;

 • Hoger personeelsbehoud;

 • Betere opleiding en ontwikkeling van je werknemers;

 • Ontwikkeling van processen die beter zijn afgestemd op je bedrijfsdoelen;

 • Betere loopbaanplanning;

 • Anticiperen op toekomstige personeelsbehoeften;

 • Verbetering van je wervingsproces;

 • Ontwikkeling van je gehele bedrijf;

 • Afstemmen van jobs op de capaciteiten van je personeel;

 • Verbetering van de prestatiebeoordelingen.

Welke doelen moet je stellen voor HCM?

Het is een goed idee om duidelijke doelen op te stellen waar je naar kunt toewerken als je start met HCM. Enkele voorbeelden van doelen binnen HCM zijn:

 • De prestaties van je werknemers verhogen;

 • De werknemerstevredenheid verbeteren;

 • Verloop verminderen en werknemers langer vasthouden;

 • De bedrijfscultuur verbeteren op een positieve manier;

 • Zorgen voor meer referenties van werknemers om nieuwe kandidaten aan te trekken.

Download onze gids voor personeelsstrategie

People Strategies

Om het welzijn van je medewerkers centraal te stellen heb je een strategie nodig die is opgesteld op basis van jouw personeel. Download vandaag nog onze gids en stappenplan om je eigen personeelsstrategie te ontwikkelen, rechtstreeks van de Chief People Officer van Personio.

In vier stappen naar een succesvol human capital management

Wil je starten met human capital management? Of wil je jouw HCM verder verbeteren? Volg dan de onderstaande vier stappen:

 1. Evaluatie: onderzoek de huidige beschikbare vaardigheden en talenten binnen je bedrijf en documenteer deze.

 2. Consolidatie: bekijk of de bestaande vaardigheden op dit moment op de juiste manier worden ingezet in je bedrijf. Durf personeelswijzigingen door te voeren in dit stadium.

 3. Communicatie: organiseer persoonlijke gesprekken om de wijzigingen te communiceren. Transparantie is hierbij belangrijk.

 4. Implementatie: zorg ervoor dat elke medewerker op de juiste plaats wordt ingezet en blijf nauwlettend hun prestaties opvolgen door middel van feedbackgesprekken, professionele ontwikkeling en analyses.

Hoe kan human capital management je bedrijf helpen?

Het bepalen van een strategie voor human capital management is van cruciaal belang voor het succes van je bedrijf. Bovendien maken veranderende marktvoorkeuren HCM steeds belangrijker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Demografische veranderingen in de arbeidsmarkt en afstandswerk;

 • Grotere beschikbaarheid van freelancers;

 • De complexiteit van de arbeidsmarkt en het belang van gespecialiseerde vaardigheden;

 • De toename van teamgerichte werkstructuren;

 • De enorme toename van de beschikbaarheid van personeelsgegevens.

Een goed beheer van menselijk kapitaal leidt dan ook tot betere economische en financiële prestaties van je bedrijf. 

Wat is human capital management-software?

HCM-software vergemakkelijkt het beheer van de verschillende aspecten van human capital management. Met behulp van deze software kun je makkelijk personeelsgerelateerde zaken bijhouden, zoals prestaties, opleidingen, ontwikkeling, en meer. Bovendien kun je op basis van al deze gegevens ook rapporten en analyses genereren, die waardevolle inzichten bieden voor het nemen van strategische beslissingen.

Een handige tool die dit mogelijk maakt, is Personio. Met de software van Personio kan je niet alleen je human capital management op een efficiënte manier uitvoeren, maar je kunt ook nog tal van andere HR-taken vereenvoudigen.

Conclusie

Het begrip ‘menselijk kapitaal’ wordt steeds vaker vervangen door het begrip ‘menselijk potentieel’. Menselijk potentieel heeft een bredere betekenis en legt minder nadruk op het economische aspect. Het begrip verwijst naar de waarde en het potentieel van individuele werknemers, niet alleen in termen van hun economische bijdrage, maar ook op het gebied van hun kennis, vaardigheden, capaciteiten en groeimogelijkheden. Immers, naast de productieve vaardigheden die medewerkers tijdens hun loopbaan verwerven, krijgen ze ook de kans om zich te ontwikkelen op basis van de posities die ze binnen het bedrijf bekleden.

Een goed beheer van je menselijk kapitaal en menselijk potentieel is dus in alle opzichten gunstig:

 • Het verbetert de individuele en collectieve productiviteit en efficiëntie.

 • Het verhoogt de inzet en motivatie van je werknemers.

 • Het versterkt je employer brand.

Menselijk kapitaal is dus een echte troef, maar zonder een optimaal beheer verliest het al zijn waarde. Door te investeren in de ontwikkeling en het potentieel van je medewerkers, creëer je een win-winsituatie waarbij zowel zij als je bedrijf kunnen floreren. Ben je dus klaar om te investeren?

Veelgestelde vragen

​​Hoe kan technologie en digitalisering bijdragen aan effectief human capital management?

Technologie en digitalisering zorgen ervoor dat data makkelijk kan worden bijgehouden. Hierdoor worden er minder fouten gemaakt en is het makkelijker om rapporten en analyses op te maken.

Is human capital management hetzelfde als HR?

Nee, human capital management is niet hetzelfde als HR. Human capital management is een specifiek onderdeel van HR. HR of Human Resources omvat alles wat te maken heeft met het managen, aanwerven en inplannen van personeel. HCM daarentegen richt zich specifiek op het strategisch beheer van menselijk kapitaal om de prestaties en waarde van medewerkers te maximaliseren en zo bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Wat is het verschil tussen HRM en HCM?

HRM staat voor human resource management en omvat alles wat te maken heeft met het managen van personeel. HCM daarentegen, staat voor human capital management en is een onderdeel van HRM waarbij gefocust wordt op de vaardigheden en de capaciteiten van werknemers.

Disclaimer

Ontdek zelf meer over Personio

Web Demo Personio