Human capital management: Wat is de definitie en hoe moet je het gebruiken?

human capital management (HCM) amongst employees

Wat is human capital management en hoe kan het verbeterd worden? Net als je klanten speelt human capital (of menselijk kapitaal, dat vertegenwoordigd wordt door je werknemers) een sleutelrol in het succes van je bedrijf.

Maar wat is de rol van menselijk kapitaal in je bedrijf? Hoe kun je het gebruiken om de productiviteit te verhogen, je employer brand te verbeteren en de beste talenten aan te trekken? In dit artikel leer je wat human capital management is en hoe je het in je bedrijf optimaal kunt benutten.

Wat is human capital management?

Human Capital Management (HCM) omvat alle kennis, deskundigheid en relationele vaardigheden van individuele werknemers, maar ook van de gezamenlijke groep mensen waaruit een bedrijf bestaat. Dit wordt ook menselijk potentieel of menselijk kapitaal genoemd.

Deze individuele en collectieve expertise zorgt voor een reële meerwaarde die je meetaan de hand van bijvoorbeeld productiviteit, inzet, kosten en algemene prestaties. Daarom is het jammer dat human capital vaak afwezig is op de eindrapporten van vele bedrijven. Human capital is immers van cruciaal belang voor het succes van je bedrijf.

Tegenwoordig zien we echter de opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarin human capital een belangrijke rol speelt. Dit is een stap in de goede richting om beter rekening te houden met het menselijke aspect van je bedrijfsactiviteiten.

Er bestaat soms verwarring over de betekenis van Human capital management. Deze term wordt vaak verward met andere bedrijfstermen zoals HRMS en workforce management. Daarom leggen we hieronder nog eens de belangrijkste termen uit die betrekking hebben op personeelsbeheer:

 • HRis een zeer belangrijke afdeling in elk bedrijf. De taak van Human Resources (HR) is om ervoor te zorgen dat je bedrijf over de juiste mensen beschikt om te kunnen functioneren. HR zorgt ervoor dat je werknemers hun best doen om de prestaties van je bedrijf te verbeteren, terwijl ze tegelijk zichzelf blijven ontwikkelen.

 • Human Capital Management of HCM, ook bekend als menselijk kapitaalbeheer, bestaat uit de kennis en vaardigheden waarin mensen investeren en die ze gedurende hun hele loopbaan verwerven. HCM-inzichten helpen werknemers om zich optimaal te ontwikkelen.

 • HRM of Human Resources Management is het geheel van praktijken dat wordt toegepast om het personeel van een bedrijf te beheren, te mobiliseren en te ontwikkelen.

 • HRMS of Human Resource Management Systems zijn softwaresystemen die functies integreren zoals salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden of HRM.

 • Een Human Resources Information System (HRIS of personeelsinformatiesysteem) is een software-oplossing die gedetailleerde informatie over werknemers en personeelsbeleid en -procedures bijhoudt, beheert en verwerkt.

 • Talent management is het aantrekken, selecteren en behouden van werknemers, waarbij een combinatie van HR-processen over de hele loopbaan van de werknemer een rol speelt. Het omvat personeelsplanning, personeelsbetrokkenheid, leer- en ontwikkelingstrajecten, performance management, werving van nieuwe werknemers, onboarding, opvolging en personeelsretentie.

 • Workforce management (WFM) is de manier waarop werkgevers personeel en middelen strategisch verdelen, aanwezigheden bijhouden, en de steeds veranderende wetten en voorschriften over de werkomgeving naleven. Het doel is om de productiviteit te optimaliseren en risico's te verminderen.

 • Workforce Rewards (personeelsbeloningen) zijn de beloningen en ervaringen die werknemers verdienen voor het bereiken van doelen, voor het leveren van uitzonderlijk kwaliteitswerk, voor hun inspanningen als teamplayer, of voor andere prestatievariabelen die een manager vaststelt. Beloningen kunnen geldelijk of niet-geldelijk zijn.

Hoe kan human capital management je bedrijf helpen?

Een strategie voor human capital management is van cruciaal belang voor het succes van je bedrijf, omdat HR invloed heeft op alle functionele gebieden van je bedrijf en op al je werknemers. Bovendien maken veranderende marktvoorkeuren HCM steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Demografische veranderingen in de arbeidsmarkt en afstandswerk.

 • Grotere beschikbaarheid van freelancers.

 • De complexiteit van de arbeidsmarkt en het belang van gespecialiseerde vaardigheden.

 • De toename van teamgerichte werkstructuren.

 • De enorme toename van de beschikbaarheid van personeelsgegevens.

Een goed beheer van menselijk kapitaal leidt dan ook tot betere economische en financiële prestaties van je bedrijf. Hier zijn de meest relevante voordelen:

Meer organisatorische efficiëntie

In het algemeen zorgt HCM voor betere beslissingen op het gebied van personeelsbeleid. Het maakt het gemakkelijker om de juiste persoon met de juiste vaardigheden voor de juiste baan te kiezen. Zo is je bedrijf in staat het beste uit elke werknemer te halen.

Groter personeelsbehoud

HCM draagt bij aan het welzijn van je werkgevers. Goede arbeidsomstandigheden, een dynamisch bedrijf en aandacht voor persoonlijke ambities en toekomstperspectieven helpen je bedrijf om talentvolle werknemers langer vast te houden. 

Betere opleiding en ontwikkeling van je werknemers

Een andere functie van HCM is het geven van aangepaste training om je werknemers beter te laten presteren voor je bedrijf. Door dit te doen, creëer je een stimulerende omgeving die groei en ontwikkeling aanmoedigt. Zo kunnen je werknemers nieuwe vaardigheden verwerven die hen helpen om beter te presteren en hun carrière vooruit te helpen.

Processen ontwikkelen die afgestemd zijn op je bedrijfsdoelstellingen

Het belangrijkste voordeel van human capital management is dat het een proces biedt om de werknemers in je bedrijf te beheren. Het creëert een algemeen systeem dat de personeelsafdeling kan gebruiken om de beste talenten te werven en hen op te leiden om de doelstellingen van je bedrijf te bereiken.

Betere loopbaanplanning

Human capital management geeft werknemers meer controle over hun loopbaan. Door middel van opleidingen, enquêtes, functioneringsgesprekken en andere vormen van feedback worden tekortkomingen opgespoord. Hierdoor weten werknemers waar ze zich moeten verbeteren om betere resultaten te behalen voor hun persoonlijke doelen en die van het bedrijf.

Anticiperen op toekomstige personeelsbehoeften 

Met behulp van een goede planning kun je loopbaantrajecten en het werven van toekomstig personeel op een rustige en efficiënte manier voorbereiden. Je hebt een beter zicht op de toekomstige behoeften van je bedrijf, zodat je tijdig personeelstekorten kunt aanvullen. Een belangrijke rol van HCM bestaat uit het opsporen van capaciteitstekorten in het personeelsbestand. Dit helpt de personeelsafdeling de wervingscriteria aan te passen om posities in te vullen die je bedrijf in staat stellen zijn doelstellingen te bereiken.

Verbetering van je wervingsproces

Human capital management maakt het gemakkelijker om de beste kandidaten voor je bedrijf te vinden. Het biedt wervingsmanagers een database met kandidaten die over de beste functiespecifieke vaardigheden en ervaring beschikken. Door middel van human capital management kun je je bedrijf beter aanprijzen als de ideale werkgever, waardoor je betere kandidaten kunt werven. Dit systeem bevordert ook de onboarding en helpt nieuwe kandidaten gemakkelijk in je organisatie te integreren.

Ontwikkeling van je bedrijf

Omdat human capital management de capaciteiten van individuele werknemers kan identificeren, is het een effectief middel om je bedrijf te laten groeien. HCM zorgt ervoor dat je bedrijf zijn interne middelen zo goed mogelijk gebruikt om de productiviteit en de inkomsten te verhogen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat human capital management de ontwikkeling van je werknemers aanmoedigt door hen uit te rusten met de capaciteiten die nodig zijn om positieve resultaten te bereiken.

Afstemmen van jobs op de capaciteiten van je personeel

Human capital management kan bedrijven helpen om werknemers te koppelen aan jobs waarin ze hun vaardigheden en talenten kunnen gebruiken. HCM omvat processen waarmee je de individuele sterke punten en vaardigheden van je werknemers kunt opsporen. Door werknemers te koppelen aan posities waarin ze hun vaardigheden kunnen gebruiken, ervaren werknemers meer voldoening in hun werk en profiteert het bedrijf van een grotere productiviteit, efficiëntie en loyaliteit.

Verbetering van de prestatiebeoordelingen

Human capital management bevordert de werkkwaliteit van je personeel door de effectiviteit van functioneringsgesprekken te verbeteren. Het voorziet in verschillende beoordelingsniveaus voor werknemers, waaronder zelfbeoordelingen, en evaluaties door collega’s en managers. Dit geeft werknemers nuttige feedback over hun bijdragen aan de organisatie en motiveert hen om meer te doen.

Conclusie

Het begrip menselijk kapitaal wordt steeds meer vervangen door dat van menselijk potentieel, dat een minder economische betekenis heeft.

Want behalve de productieve capaciteiten die ze tijdens hun loopbaan verwerven, krijgen werknemers ook de kans om zich te ontwikkelen naar gelang de plaats die ze in je bedrijf krijgen.

Een goed beheer van je menselijk kapitaal en menselijk potentieel is dus in alle opzichten gunstig:

 • Het verbetert de individuele en collectieve productiviteit en efficiëntie.

 • Het vergroot de inzet en motivatie van je werknemers.

 • Het versterkt je employer brand.

Menselijk kapitaal is een echte troef, maar zonder het optimaal te beheren verliest het al zijn waarde. Ben je dus klaar om te investeren?

Ontdek zelf meer over Personio

Web Demo Personio