Fte (fulltime-equivalent): wat is het en hoe kan je het fte berekenen?

What is Full-Time Equivalent?

Fulltime-equivalent (fte) of voltijds equivalent (vte) is een rekeneenheid waarmee je het aantal werkuren van een bepaalde functie kunt aanduiden. Daarnaast kun je ook de personeelssterkte van een bedrijf of afdeling bepalen met fte’s. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over fte’s.

Belangrijkste conclusies

 • Het fte is altijd een getal tussen de 0 en 1.

 • Je personeelsplanning wordt inzichtelijker door het gebruik van fte’s.

 • Omzet, productiviteit en winst per medewerker zijn makkelijker te berekenen met fte’s.

 • Fte’s vormen de basis van een strategische personeelsplanning.

Wat is fte?

Fte staat voor fulltime-equivalent. De Nederlandse vertaling van deze term is ‘voltijds equivalent’. Fte is een rekeneenheid waarmee de omvang (in werkuren) van een functie of de personeelssterkte van een onderneming wordt uitgedrukt. Fte is altijd een getal tussen de 0 en 1, waarbij 1 fte overeenkomt met een voltijdse functie. Dit betekent dat een medewerker een volledige werkweek werkt. 

Let wel op: hoeveel uren een fulltime functie bevat, kan verschillen per werkgever. Een voltijdse werkweek telt 40, 38 of 36 uur per week, afhankelijk van de betreffende cao. Vaak is het aantal uren van een werkweek opgenomen in het personeelshandboek.

Automatisch berekenen van FTE

HR Reporting Mitarbeiteranzahl

Personio's FTE rapport biedt tal van filtermogelijkheden bij het berekenen van FTE's, bijvoorbeeld op periode en afdeling. Dit maakt de berekening van FTE's zeer eenvoudig!

Waarom moet een bedrijf het fte berekenen?

Het totaal aantal werknemers dat werkzaam is binnen een bedrijf levert meestal weinig informatie op over het aantal gewerkte uren. Bij een organisatie kunnen namelijk meerdere parttimers in dienst zijn. Volgens het CBS willen steeds meer mensen minder werken. Uit recente cijfers blijkt dat bijna de helft van de werkzame beroepsbevolking in Nederland parttime werkt, dit zijn in totaal 4,6 miljoen mensen. Daarom is het nuttig voor bedrijven om gebruik te maken van fte’s. 

Als je als HR-manager de personeelssterkte van je bedrijf of een afdeling wilt berekenen, kun je het beste parttime medewerkers omzetten in fictieve fulltime medewerkers. Dit doe je aan de hand van fte’s. Het resultaat dat je krijgt als je alle fte’s bij elkaar optelt, geeft een helder beeld van de omvang (in werkuren) van een bedrijf of van een afdeling. Met de uitkomst wordt een basis gelegd voor verdere analyses, zoals het bepalen van de personeelsbehoefte bij herstructurering, groei of krimp van het bedrijf. Ook worden fte’s ingezet om de hoogte van een salaris te berekenen.

Leestip: Erken het belang van People Analytics bij het identificeren van talenten en het plannen van opvolging.

Hoe bereken je het fte? We geven 4 eenvoudige stappen

De berekening van het fte is helemaal niet ingewikkeld. Op jaarbasis werkt een fulltimer 2080 uur. Dit getal is als volgt tot stand gekomen:

Een fulltime medewerker werkt:

 • 8 uur per dag

 • x 5 dagen per week (8 x 5 = 40 uur)

 • x 52 weken (40 x 52 = 2080 uur)

Uiteraard zijn deze 2080 uur niet in marmer gebeiteld. In dit rekenmodel ontbreken onder meer het aantal vakantiedagen, feestdagen en ziektedagen. Het getal 2080 kan wel dienen als basis. 

Stap 1

Het uitgangspunt voor de berekening van het fte zijn de 2080 werkuren.

Om de werklast van een parttime werknemer om te zetten in het werk van een fulltime werknemer, bepaal je eerst het aantal gewerkte uren door parttime werknemers.

Voorbeeld:

3 parttime werknemers werkten ieder 15 uur per week, gedurende een periode van 30 weken. (3 x 15 x 30 = 1350 uur) 2 parttime werknemers werkten ieder 20 uur per week, gedurende een periode van 40 weken. (2 x 20 x 40 = 1600 uur)

Parttime uren: 2950 uur

Stap 2

Vervolgens bepaal je het aantal gewerkte uren door fulltime werknemers.

Voorbeeld: 

6 fulltime werknemers werkten 40 uur, gedurende een periode van 52 weken. (6 x 40 x 52 = 12.480 uur) Fulltime uren: 12.480 uur

Stap 3

Om het totaal aantal uren te berekenen, tel je de parttime-uren en de fulltime-uren bij elkaar op. 

In ons voorbeeld: 2950 uur (parttime) + 12.480 uur (fulltime) = 15.430 uur

Het totaal aantal uren is dus 15.430.

Stap 4

Om het jaarlijkse fte van je bedrijf te bepalen, deel je het totaal aantal uren door het aantal voltijdse uren in een fte.

In ons voorbeeld: 15.430 : 2080 = 7418 fte per jaar

Mission Possible: zo pak je HR-transformatie aan

Mission Possible

Hoe kunnen dit soort ingewikkelde digitaliseringsprojecten succesvol uitgevoerd worden? Lees deze gids voor nuttige informatie over het plannen en implementeren van het proces.

Wat zijn de voordelen van fte?

 • Fte’s vormen de basis van een strategische personeelsplanning. De fte-berekening stelt je als organisatie in staat om te bepalen hoeveel werk daadwerkelijk beschikbaar is voor je bedrijf. Het aantal personen is hier niet relevant.

 • Je kunt fte’s gebruiken om de personeelscapaciteit van verschillende bedrijven of delen van bedrijven te vergelijken, ook als ze zowel parttimers als fulltimers in dienst hebben.

 • Fte’s helpen je op HR-gebied om toekomstige ontwikkelingen van je bedrijf beter in te schatten, te evalueren en te controleren. Door de sterke toename van parttime werknemers op de arbeidsmarkt, maak je je personeelsplanning veel inzichtelijker door het aantal fte’s te berekenen.

 • Met fte’s bepaal je snel en eenvoudig hoeveel taken een medewerker in een bepaalde periode kan afronden, ongeacht hij of zij parttime of fulltime werkzaam is in je bedrijf. Dit is een grote hulp in bedrijven, vooral bij het plannen van een project. Omzet, productiviteit en winst per medewerker zijn makkelijker te berekenen op basis van fte’s.

 • Voor HR-managers zijn goed onderbouwde analyses en de daaruit voortvloeiende kennis van je fte’s erg relevant. De regering maakt namelijk gebruik van de fte-telling om na te gaan welke arbeidswetten al dan niet van toepassing zijn op jouw bedrijf, bijvoorbeeld voor het ontslaan van leden van de ondernemingsraad.

FAQ

Hoeveel uur is 1 fte? 

1 fte is het aantal uren in een fulltime werkweek. Een werkweek telt 40, 38 of 36 uur, afhankelijk van het bedrijf en de cao.

Hoeveel fte is 40 uur? 

40 uur is 1 fte.

Hoe bereken je het gemiddeld aantal werknemers? 

Het gemiddeld aantal werknemers bereken je door de fte’s van alle parttime werknemers en alle fulltime werknemers bij elkaar op te tellen, en deze som te delen door een fte. Let op: een fte kan per bedrijf verschillen. Bij het ene bedrijf kan een volledige werkweek 40 uur zijn, bij een ander bedrijf 38 of 36 uur. 

Disclaimer

Gratis download: Sjabloon voor prestatiebeoordelingen

Handleiding voor functioneringsgesprekken