Wat is een bedrijfsarts? Taken en verantwoordelijkheden

Arztbesuch während der Arbeitszeit: Recht & Betriebspraxis

In dit artikel bespreken we de rol van de bedrijfsarts in de organisatie. We leggen uit welke kernfuncties en verantwoordelijkheden een bedrijfsarts heeft, hoe het samenwerkingsproces eruit ziet, en we bespreken de rol van communicatie en privacy in de bedrijfsgeneeskunde.

Belangrijkste conclusies

  • Een bedrijfsarts is een medisch specialist met arbeidsrechtelijke kennis, die zich richt op het stimuleren van de gezondheid en het welzijn van werknemers op de werkvloer.

  • De kernfuncties van de bedrijfsarts zijn preventie, ziekteverzuimbegeleiding, het uitvoeren van aanstellingskeuringen en het PMO, en het melden van beroepsziekten.

  • Een effectieve samenwerking tussen HR en de bedrijfsarts is belangrijk voor een succesvol ziekteverzuimbeleid. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van duidelijke protocollen, een open communicatie en respect voor elkaars expertise.

Wat is een bedrijfsarts?

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die een cruciale schakel is in het ondersteunen van zowel werknemers als werkgevers op het gebied van werk en gezondheid. De bedrijfsarts richt zich op de preventie, de diagnostiek en de behandeling van arbeidsgerelateerde aandoeningen. Met een brede kennis van zowel de medische als de arbeidsrechtelijke aspecten, biedt de bedrijfsarts essentiële ondersteuning bij het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van een bedrijfsarts? 

De bedrijfsarts is een sleutelfiguur in het bevorderen van het welzijn op het werk. De bedrijfsarts biedt ondersteuning in het kader van de re-integratie van zieke werknemers door middel van deskundig advies. Hierbij kan het onder meer gaan om lichamelijke klachten zoals rugpijn bij de uitvoering van het werk, werkgerelateerde stress en burn-outs. 

De bedrijfsarts evalueert de balans tussen de capaciteiten van de werknemer en de eisen van het werk, en ontwikkelt zo op maat gemaakte oplossingen met het oog op het welzijn en de gezondheid van werknemers. Dankzij hun diepgaande kennis van medische en arbeidsgerelateerde vraagstukken, zijn bedrijfsartsen onmisbaar bij het adviseren over aanpassingen op de werkplek. Hun adviezen zijn cruciaal voor het onderhouden van een productieve werkomgeving waarin de gezondheid en het welzijn van medewerkers vooropstaan.

Kernfuncties van de bedrijfsarts in de organisatie 

Een bedrijfsarts draagt op verschillende manieren bij aan een gezond bedrijfsklimaat. We nemen de kernfuncties hieronder met je door. 

Preventie en advies over de arbeidsomstandigheden

Het actief bijdragen aan de preventie en het geven van advies rondom de optimale arbeidsomstandigheden behoren tot de kernverantwoordelijkheden van de bedrijfsarts. Dit aspect omvat niet alleen het signaleren van risico's in de werkomgeving, maar ook het aanbevelen van maatregelen om werkgerelateerde ziekten te voorkomen.

Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratieproces

In het kader van de ziekteverzuimbegeleiding en het re-integratieproces biedt de bedrijfsarts ondersteuning aan HR en de werknemer om samen een effectief plan van aanpak op te stellen. Dit resulteert in een praktische probleemanalyse en een concreet stappenplan met het oog op een succesvolle terugkeer naar het werk.

Uitvoeren van aanstellingskeuringen en het PMO

De bedrijfsarts voert aanstellingskeuringen en een preventief medisch onderzoek (PMO) uit om de gezondheid van de werknemers te waarborgen. Dit geldt met name voor functies die specifieke gezondheidseisen stellen.

Melden en beheren van beroepsziekten

Het melden en beheren van beroepsziekten is een wettelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Door middel van een nauwkeurige registratie draagt de bedrijfsarts bij aan het nationale overzicht van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen en wordt het nemen van preventieve maatregelen gestimuleerd.

Beheer absenties snel en gemakkelijk

Absence Calender Overview based on Access Control Settings

Stel werknemers in staat om snel en efficiënt verlof aan te vragen, waarbij hun managers automatisch op de hoogte worden gebracht en markeer hen na goedkeuring afwezig in hun agenda. Geef HR een gedetailleerd verlofoverzicht binnen het bedrijf.

Samenwerken met de bedrijfsarts

Een succesvolle samenwerking met de bedrijfsarts is essentieel voor het bieden van de juiste ondersteuning aan je medewerkers en een sterk ziekteverzuimbeleid. Het instellen van een efficiënt proces met heldere afspraken draagt hieraan bij. We nemen de stappen van dit proces kort met je door. 

Bedrijfsarts inschakelen: protocollen

De protocollen om een bedrijfsarts in te schakelen zijn vooraf vastgelegd om tijdige en adequate zorg te waarborgen. Bij een eerste ziekmelding is het inschakelen van de bedrijfsarts niet nodig. De bedrijfsarts moet verplicht worden ingeschakeld wanneer een werknemer langdurig ziek is zoals bij een burn-out, bij frequente kortdurende afwezigheid die duidt op mogelijke onderliggende gezondheidsproblemen, of wanneer een werknemer terugkeert na ziekteverlof. De samenwerking met de bedrijfsarts biedt HR een handvat om te bepalen wanneer en welke medische expertise nodig is.

Initiëren van het eerste gesprek: richtlijnen

Het eerste gesprek begint met het inplannen van een telefonisch gesprek met de bedrijfsarts, waarbij HR ervoor zorgt dat alle relevante informatie over de werknemer en de werkzaamheden beschikbaar is. Dit kan indien gewenst ook een persoonlijk gesprek zijn. Het doel van het gesprek is om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en om te bespreken wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Een goede voorbereiding draagt bij aan een heldere communicatie en een effectieve aanpak van de situatie.

Opstellen van een effectieve probleemanalyse

De probleemanalyse van de bedrijfsarts vormt een belangrijk document dat de basis vormt voor het re-integratietraject. Het document omvat een gedetailleerde beoordeling van de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. Voor HR is dit een goed hulpmiddel om te begrijpen welke aanpassingen of interventies nodig kunnen zijn voor een succesvolle terugkeer naar het werk. Het document helpt ook bij het formuleren van een plan dat rekening houdt met zowel de gezondheid van de werknemer als de eisen van de functie.

Ontwikkelen van een plan van aanpak voor de terugkeer naar het werk

Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de terugkeer naar het werk impliceert gezamenlijke inspanningen, waarbij een nauwe samenwerking vereist is tussen de HR-afdeling, de werknemer en de bedrijfsarts. Dit plan omvat concrete afspraken over de werkhervatting, eventuele aangepaste werkzaamheden en de benodigde ondersteuning. De betrokkenheid van HR is hierbij cruciaal om ervoor te zorgen dat het plan realistisch en in overeenstemming is met het bedrijfsbeleid, en dat alle benodigde middelen beschikbaar zijn om een vlotte re-integratie te garanderen.

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Privacy en communicatie in de bedrijfsgeneeskunde 

De privacy van werknemers en de communicatie tussen de bedrijfsarts en HR zijn onderworpen aan strikte richtlijnen die zowel de belangen van de werknemer als de wettelijke verplichtingen van de organisatie beschermen. 

De bedrijfsarts mag algemene informatie verstrekken over de werkcapaciteit van de werknemer en de verwachte duur van het verzuim. De bedrijfsarts kan ook advies geven over noodzakelijke aanpassingen op de werkplek en over eventuele beperkingen die de werknemer heeft in relatie tot het uitvoeren van hun werk. 

Echter, specifieke medische informatie over de aard van de ziekte of de behandeling is strikt vertrouwelijk en mag niet worden gedeeld zonder expliciete toestemming van de werknemer. Dit betekent dat HR geen toegang heeft tot diagnose-informatie, medicatie, of behandeldetails van de werknemer, maar wel geïnformeerd wordt over hoe de situatie van de werknemer invloed heeft op het werk en wat er nodig is voor zijn of haar re-integratie.

Veelgestelde vragen over de bedrijfsarts 

Is een bedrijfsarts een dokter?

Ja, een bedrijfsarts is een gediplomeerd medisch specialist en staat geregistreerd in het BIG-register. Een bedrijfsarts is gekwalificeerd om onafhankelijk medisch advies te geven binnen de werkcontext.

Wat is het verschil tussen een arbodienst en een bedrijfsarts?

Een arbodienst is een externe serviceprovider die een compleet pakket aan gezondheids- en veiligheidsdiensten levert, inclusief risico-evaluatie, verzuimbeheer en veiligheidstrainingen. Een bedrijfsarts daarentegen is een gespecialiseerde arts die zich richt op de individuele medische begeleiding van werknemers, het beoordelen van hun werkgeschiktheid en het adviseren over arbeidsgerelateerde gezondheidskwesties. Een bedrijfsarts is weliswaar vaak werkzaam binnen een arbodienst. Een bedrijfsarts fungeert als een deskundige op het snijvlak van gezondheid en werk, terwijl de arbodienst een breder welzijnsperspectief hanteert binnen de organisatie.

Hoe kunnen HR en de managers de samenwerking met bedrijfsartsen optimaliseren met het oog op een effectieve ziekteverzuimbegeleiding?

Een effectieve ziekteverzuimbegeleiding start met het tijdig betrekken van de bedrijfsarts en het tijdig delen van relevante informatie over de werksituatie van de werknemer. HR en de managers dienen de expertise van bedrijfsartsen te verbinden met hun kennis van de werkomgeving om een succesvolle re-integratie van de werknemer mogelijk te maken. Regelmatige evaluaties en aanpassingen van de samenwerkingsstrategieën zorgen voor een duurzame terugkeer van de werknemer naar de werkvloer.

Disclaimer

Verbeter je eigen work-lifebalance

Relaxed-HR-Manager noblurb