Verlof bij overlijden: alles wat je moet weten

Het is een zware periode wanneer een dierbare overlijdt. Wanneer dit een werknemer overkomt, wil je als werkgever ondersteuning en hulp bieden waar mogelijk. In dit artikel bespreken we op welk verlof je werknemer recht heeft bij een overlijden, welke wettelijke regels hieraan zijn verbonden en hoe je ervoor zorgt dat het welzijn van je werknemer voorop staat.

Belangrijkste conclusies

  • Bij het overlijden van een huisgenoot of familielid heeft een werknemer recht op calamiteitenverlof.

  • Het aantal verlofdagen bij overlijden is niet wettelijk vastgesteld, maar opgenomen in de geldende cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement.

  • Het bieden van ondersteuning bij een overlijden is van grote invloed op de mate van verbondenheid die je werknemer ervaart met je organisatie.

Met Personio kunnen zowel medewerkers als managers automatisch afwezigheden inplannen in een handomdraai. Lees hier hoe het werkt!

Wat is verlof bij overlijden?

Helaas krijgt iedereen er vroeg of laat mee te maken: het overlijden van een dierbare. Je wilt er als organisatie voor zorgen dat je werknemer ondersteund wordt waar mogelijk. Bij het overlijden van een familielid heeft je werknemer recht op verlof. In eerste instantie maakt de medewerker in deze situatie aanspraak op het zogenoemde calamiteitenverlof.

Calamiteitenverlof is van toepassing in zeer dringende, onverwachte of persoonlijke situaties. Dit kan een ondergelopen kelder zijn thuis, maar ook het overlijden van een dierbare. Dit verlof is bedoeld om op te nemen in de eerste paar uur of dagen na de gebeurtenis. Er geldt geen maximum op het aantal uren calamiteitenverlof dat kan worden opgenomen in een jaar. Daarna kan het calamiteitenverlof overgaan in bijzonder verlof. Via de applicatie voor verzuimbeheer kun je goed bijhouden op welk moment het calamiteitenverlof overgaat in bijzonder verlof.

Wat zijn de regels bij verlof bij overlijden?

Wettelijk gezien maakt elke werknemer aanspraak op calamiteiten- en bijzonder verlof bij een overlijden. Je werknemer moet worden doorbetaald gedurende het verlof. De duur van het verlof is niet wettelijk vastgelegd, maar de wet geeft wel aan dat de duur van het opgenomen verlof redelijk moet zijn.

Het aantal dagen verlof dat wordt gegeven in het geval van overlijden is opgenomen in de cao. Is er geen cao, dan is het van belang dat hier individuele afspraken over worden gemaakt in de arbeidsovereenkomst. Over het algemeen worden de volgende richtlijnen gehanteerd.

Beheer absenties snel en gemakkelijk

Absence Calender Overview based on Access Control Settings

Stel werknemers in staat om snel en efficiënt verlof aan te vragen, waarbij hun managers automatisch op de hoogte worden gebracht en markeer hen na goedkeuring afwezig in hun agenda. Geef HR een gedetailleerd verlofoverzicht binnen het bedrijf.

Duur van het verlof

In de meeste cao’s wordt er een onderscheid gemaakt tussen een eerste, tweede, derde en vierde familiegraad. Een werknemer heeft dus recht op meer verlof bij het overlijden van een van de ouders dan wat het geval zou zijn bij het overlijden van een schoonvader. 

Hieronder volgt een overzicht van het aantal verlofdagen dat wordt toegekend op basis van familiegraad.

Overlijden van de partner, bloed- of aanverwanten in de 1e graad

Vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie krijgt de werknemer vier dagen verlof.

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad

Denk hierbij aan het overlijden van een broer, zus, opa of oma of een zwager of schoonzus. In deze gevallen krijgt de werknemer twee dagen verlof.

Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad

Is een neef, nicht of oudoom overleden, dan krijgt een werknemer één dag verlof om de crematie of begrafenis bij te wonen.

Genereer razendsnel maatwerkrapporten

Analytics and Reporting Employee Headcount Overview

Voorzie je team van HR-software waarmee ze binnen een paar klikken standaard- en maatwerkrapporten kunnen genereren. De analysemogelijkheden van Personio bieden hulp: klik op de knop om te zien hoe het werkt.

Wat kun je als werkgever verder doen?

Het is prettig om duidelijke richtlijnen te hanteren voor calamiteitenverlof en bijzonder verlof. Toch raden we je aan om per geval goed te kijken naar wat de behoeften zijn. Zo kan het zijn dat het gaat om een overlijden van een beste vriend. Volgens de cao heeft de werknemer mogelijk officieel geen recht op verlof. Denk in zulke situaties altijd aan het welzijn van je werknemer.

Het staat organisaties vrij om additionele afspraken toe te voegen in de arbeidsovereenkomst die de behoeften van je werknemers voorop stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitbreiding van verlofdagen of het opnemen van hulp bij rouwverwerking in de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De ondersteuning die je als werkgever in deze situaties biedt, heeft een grote impact op de mate van verbondenheid die werknemers ervaren met je organisatie. Dat betekent dat het verlof goed geregeld is en dat je de werknemer bij terugkomst emotionele steun biedt waar nodig. Is er behoefte aan extra ondersteuning in het werk of helpt het je werknemer om te kunnen praten met de leidinggevende? Maak duidelijk aan je werknemer, zodra deze weer aan het werk gaat, dat er mogelijkheden zijn om hulp te krijgen als daar behoefte aan is. Zo voelt een werknemer zich meer gesteund. 

Veelgestelde vragen

Hoeveel dagen verlof krijgt mijn werknemer bij overlijden?

Het aantal dagen rouwverlof dat je werknemer krijgt bij overlijden, wordt bepaald door de toepasselijke cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. De meeste cao's maken onderscheid tussen een eerste, tweede, derde en vierde graad van de familie. De graad bepaalt hoeveel verlofdagen worden toegekend.

Is verlof bij overlijden betaald?

Ja, in het geval van calamiteiten- en bijzonder verlof bij een overlijden krijgt de werknemer zijn salaris doorbetaald.

Wanneer heeft mijn werknemer recht op verlof bij overlijden?

Of en in welke mate een werknemer recht heeft op verlof bij een overlijden, is afhankelijk van de afspraken die zijn opgenomen in de cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Volgens de wet heeft elke werknemer recht op verlof bij overlijden van een huisgenoot of een familielid in de 1e, 2e, 3e of 4e graad. De duur van het verlof is afhankelijk van de graad.

Disclaimer

Personeelsprocessen digitaal in kaart brengen

Relaxed HR Manager