Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken en voorbeelden

Perry Timms: Relearn your approach to leadership

Een persoonlijk ontwikkelingsplan, oftewel een POP, biedt een fijne leidraad voor jou en je werknemers om professionele en persoonlijke doelen te kunnen opvolgen. In dit artikel gaan we dieper in op de inhoud van een POP. We ontdekken hoe je zelf zo’n plan kunt opstellen en je vindt hier ook een praktisch voorbeeld van een POP zodat je direct aan de slag kunt gaan.

Belangrijkste conclusies

 • Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) omvat zowel de korte- als langetermijndoelen van een werknemer.

 • De doelen van een POP zijn opgesteld volgens het SMART-principe, zodat ze zo helder mogelijk geformuleerd worden.

 • Een POP kan je opstellen aan de hand van vier stappen: zelfevaluatie, het stellen van doelen, het ontwikkelen van een actieplan en het monitoren van de voortgang.

Download Personio’s gratis gids voor functioneringsgesprekken en maak van personeelsontwikkeling een prioriteit!

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP is een actieplan voor elk van je werknemers waarin wordt beschreven wat ze willen bereiken op de werkvloer, en hoe ze dat precies gaan doen. Het plan fungeert als een leidraad voor de werkgever en de werknemer om op zowel korte als lange termijn doelen vast te stellen, deze te behalen en zo de werknemer op professioneel en vaak ook op persoonlijk vlak te laten groeien. Vaak worden dit soort plannen gebruikt als leidraad tijdens een evaluatie- of functioneringsgesprek.

Wat staat er in een persoonlijk ontwikkelingsplan?

In een persoonlijk ontwikkelingsplan staan niet alleen alle doelen van de werknemer opgesomd, maar je vindt er ook de volgende elementen in terug:

 • Gegevens van de werknemer, zoals de naam en de functie;

 • Gegevens van de leidinggevende;

 • De periode van het traject en de data van de gesprekken;

 • De verschillende doelen die de werknemer wil behalen;

 • De gewenste resultaten die hieruit voortvloeien;

 • De verschillende acties die vereist zijn om die doelen te behalen;

 • De middelen (materiaal, trainingen, personen) die nodig zijn om de doelen te behalen;

 • De datum of termijn waarop de doelen behaald moeten zijn;

 • De handtekening van zowel de werknemer als de werkgever, waaruit blijkt dat beide partijen op de hoogte zijn van de inhoud van het plan.

De juiste HR-oplossing voor veerkrachtige bedrijven

Larger Deals

In onze nieuwste whitepaper (Engelstalig) laten we zien hoe acht verschillende internationale bedrijven Personio hebben gebruikt om veerkracht in hun bedrijf op te bouwen en succesvol te zijn. Klik op de onderstaande knop om de whitepaper te downloaden en ontdek hoe Personio jou kan helpen hetzelfde te doen.

Het belang van SMART-doelen in een POP

Binnen een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt er altijd aangeraden om te werken met doelen die ‘SMART’ geformuleerd zijn. Meer bepaald zijn SMART-doelen: 

 • specifiek;

 • meetbaar;

 • acceptabel;

 • realistisch; en

 • tijdsgebonden.

Als je de doelen op die manier formuleert, voorkom je dat ze vaag blijven en dus vrijblijvend aanvoelen.

Een voorbeeld van een doel dat niet SMART geformuleerd is, zou bijvoorbeeld zijn: ‘ik wil meer leren over Google Ads’. Een betere formulering van dit doel zou bijvoorbeeld zijn: ‘ik wil in september de opleiding volgen van Hubspot om te leren hoe ik advertenties in Google Ads beter kan optimaliseren, zodat ik deze kennis in oktober kan toepassen bij het opstellen van de advertenties van het bedrijf’.

Stappen voor het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Hoe stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan op voor jouw medewerkers? Volg de volgende 4 stappen om efficiënt aan de slag te gaan.

1. Zelfevaluatie

Laat je werknemer reflecteren over zijn of haar sterke punten, zwakke punten en carrièredoelen. Je moet eerst weten wat de kwaliteiten en competenties van de werknemer zijn en waar zijn of haar mogelijke interesses liggen om verder aan de slag te kunnen gaan.

2. Doelen stellen

Gebruik de SMART-criteria om de doelen te formuleren. Deze taak is moeilijker dan je op het eerste gezicht zou denken, dus geef je werknemer hier zeker voldoende tijd voor. Deze gegevens vormen de basis van het plan en moeten dus zeker goed zitten.

3. Actieplan ontwikkelen

Laat je werknemer nu bepalen welke acties hij of zij moet ondernemen om de vooropgestelde doelen te kunnen halen. Zijn er bepaalde trainingen of cursussen die gevolgd moeten worden? Is er specifiek materiaal nodig? Of is er extra hulp nodig van een collega of leidinggevende? Leg deze aspecten allemaal vast in het POP.

4. Voortgang monitoren

Spreek met je werknemer een methode af waarop de voortgang van de doelen wordt bijgehouden. Je kunt de voortgang bijvoorbeeld opvolgen door op regelmatige basis een gesprek in te plannen. Als je de voortgang van het POP bijhoudt, kan je ook makkelijker bijsturen waar nodig als een doel niet haalbaar blijkt te zijn.

Template voor functioneringsgesprekken

Handleiding voor functioneringsgesprekken

Deze template helpt je om het gesprek gestructureerd, zelfverzekerd en doelgericht te voeren en zelfverzekerd over prestaties, verwachtingen en doelen te praten.

Voorbeelden en templates van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Ben je op zoek naar een voorbeeld of een sjabloon van een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je makkelijk kunt gebruiken voor je eigen werknemers?

Download dan hier onze template van een POP.

Persoonlijk ontwikkelingsplan met behulp van Personio

De software van Personio biedt een handige leidraad voor het opvolgen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van je werknemers. Dankzij onze performance management-software kan je eenvoudig de prestaties van je werknemers opvolgen en feedback geven op regelmatige basis. Je kan ook makkelijk de voortgang opvolgen van de doelen die jullie samen hebben bepaald en tijdig bijsturen mocht dat nodig blijken. Dit stelt zowel de werknemer als de leidinggevende in staat om eventuele uitdagingen te identificeren, successen te vieren en het ontwikkelingsproces effectief te beheren.

Veelgestelde vragen over een persoonlijk ontwikkelingsplan

Wat zijn tips om een effectief persoonlijk ontwikkelingsplan te maken?

Om te zorgen dat het persoonlijk ontwikkelingsplan zo effectief mogelijk is, kan je werken met SMART-doelen. Vind je het moeilijk om je werknemers gemotiveerd te houden? Dan kan je ook nog altijd een beloning koppelen aan het behalen van specifieke doelen, maar dit is zeker geen must.

Hoe ziet een POP-formulier eruit?

Op een POP-formulier staat steeds vermeld wie de werknemer is, wat zijn of haar kwaliteiten en competenties zijn, wat de zwakke punten zijn en waar de werknemer naartoe wil groeien aan de hand van concrete doelen en acties.

Wat is het verschil tussen een POP en een PAP?

Een POP of persoonlijk ontwikkelingsplan biedt een reflectie op de vaardigheden en competenties van een werknemer, op basis waarvan doelen worden vastgesteld die hij of zij wil bereiken. Een PAP of persoonlijk actieplan is een concreet actieplan om deze doelen te bereiken, inclusief de afspraken die gemaakt zijn tussen de werknemer en de werkgever.

Disclaimer

Houd je personeelsstatistieken nauwkeurig bij

Personio_Newsletter_Vorschau