Wat is een opzeggingsbrief? Opstellen en juridische aspecten

HR writing an indirect discrimination policy

Het proces van het beëindigen van een arbeidsrelatie is complex. In dit artikel duiken we dieper in op de opzegging van arbeidscontracten. We bespreken de relevante juridische aspecten van een opzegging, en we leggen uit hoe je als werkgever soepel en in overeenstemming met de wet door dit proces navigeert. 

Belangrijkste conclusies

 • Een arbeidscontract kan worden beëindigd door middel van een opzeggingsbrief. Zo’n brief moet zorgvuldig worden opgesteld.

 • Bij opzegging is het is cruciaal om juridisch advies in te winnen, zodat je het arbeidsrecht en de toepasselijke opzegtermijnen respecteert.

 • Na ontvangst van een opzeggingsbrief moet de ontvangst bevestigd worden en een exitgesprek worden ingepland.

 • Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, is het van cruciaal belang om open en helder te communiceren met alle betrokken partijen.

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is een opzeggingsbrief?

Een opzeggingsbrief is een formeel document dat door een werknemer of werkgever wordt gebruikt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zowel een vast contract als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden opgezegd. De opzeggingsbrief speelt dus een cruciale rol in het uitdiensttredingsproces. Zo’n brief moet voldoen aan specifieke wettelijke vereisten om als geldige opzegging te kunnen worden aangemerkt.

Leestip: Onderzoek de rol van communicatie en offboarding-technieken bij het verminderen van onzekerheid en het bevorderen van een soepele overgang.

Wanneer wordt een opzeggingsbrief gebruikt?

Zowel de werkgever als de werknemer kan een opzeggingsbrief opstellen wanneer de arbeidsrelatie verandert. Of het nu gaat om een werknemer die nieuwe carrièrekansen nastreeft of een werkgever die de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, het is belangrijk dat beide partijen de officiële opzeggingsbrief correct en respectvol gebruiken. Op die manier kan de beëindiging van de arbeidsrelatie op een professionele en juridisch correcte manier worden afgehandeld.

Wat zijn de juridische aspecten van een opzeggingsbrief?

Het arbeidsrecht omtrent opzeggingsbrieven hanteert strikte vereisten. Deze omvatten:

 • Het respecteren van de wettelijke opzegtermijn, zoals bepaald door de Nederlandse arbeidswetgeving. 

 • Het hanteren van een correcte schriftelijke communicatie.

 • Het begrijpen van de nuances bij het opzeggen van verschillende soorten contracten. Denk hierbij aan de verschillen tussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Diepe inzichten voor strategische HR-beslissingen

NL_arbeidscontract_employment_contract_teaser_box_image

In Personio kan je gemakkelijk en overzichtelijk belangrijke personeelscijfers zien en analyseren, zoals het ziekteverzuim of personeelsverloop en zo de basis leggen voor goed gefundeerde beslissingen.

Wat is de procedure na het ontvangen van een opzeggingsbrief?

Ontvangst schriftelijk bevestigen

Bij ontvangst van een opzeggingsbrief van een werknemer is het essentieel om doordacht en tijdig te reageren. Bevestig eerst schriftelijk de ontvangst van de brief en plan vervolgens een exitgesprek met de werknemer. Door op een zorgvuldige manier te reageren, wordt transparantie en professionaliteit gewaarborgd tijdens deze uitdagende periode.

Exitgesprek na ontvangst van de opzeggingsbrief

Het plannen van een exitgesprek betreft een cruciale stap na de ontvangst van een opzeggingsbrief. Een exitgesprek biedt de gelegenheid om feedback uit te wisselen, de werkrelatie met een positieve noot af te sluiten, en potentiële verbeterpunten van het bedrijf te identificeren. We hebben enkele tips voor je op een rij gezet om dit soort gesprek effectief te kunnen voeren.

 • Stel een duidelijke agenda op en deel de agendapunten, zodat beide partijen weten welke zaken er tijdens het gesprek besproken zullen worden.

 • Zorg voor een veilige en open gespreksruimte waarin werknemers zich comfortabel voelen om hun ervaringen en feedback te delen.

 • Stel open vragen en geef je medewerker de ruimte om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten.

 • Luister actief en met empathie om eventuele onuitgesproken verhalen en gedachten boven tafel te krijgen.

 • Respecteer de privacy van de medewerker en houd de inhoud van het gesprek vertrouwelijk.

 • Probeer objectief te blijven en ga constructief aan de slag met de ontvangen feedback om verbeteringen in het bedrijf aan te dragen.

 • Leg de actiepunten vast en zorg voor opvolging om te laten zien dat je de gegeven feedback waardeert.

Welke administratieve procedures moeten worden gevolgd bij een opzegging?

In het kader van een opzegging zijn er verschillende administratieve procedures die nauwkeurig en tijdig moeten worden gevolgd. Deze omvatten:

 • Het bijwerken van de personeelsadministratie om ervoor te zorgen dat de actuele status van de werknemer correct wordt weergegeven;

 • De afhandeling van financiële procedures, zoals het uitbetalen van het laatste salaris, het vakantiegeld en eventuele bonussen of andere financiële compensaties aan de werknemer.

 • Het beëindigen van de toegang tot bedrijfsvoorzieningen en -systemen, zoals het e-mailaccount, de toegang tot gebouwen en andere IT-toegangen.

Stap voor stap de bedrijfscultuur versterken

Gids voor bedrijfscultuur

Hoe consolideer je met eenvoudige middelen een sterke bedrijfscultuur? De experts in deze gids laten het je zien.

Communiceer met de belanghebbenden

De communicatie speelt een belangrijke rol bij het afhandelen van een opzegging van een arbeidsovereenkomst. Door respectvol en correct te communiceren met je teamleden over de situatie kun je bijdragen aan het behoud van een positief teamklimaat en onduidelijkheden wegnemen. Verder is het noodzakelijk om de taken van de vertrekkende werknemer opnieuw te verdelen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Conclusie 

Het correct afhandelen van een opzeggingsbrief vereist een zorgvuldige aanpak, waarbij je rekening moet houden met diverse wettelijke procedures en formaliteiten. Deze omvatten onder andere het voeren van een effectief exitgesprek en het naleven van de toepasselijke opzeggingstermijnen. Met behulp van de geavanceerde software van Personio, kun je deze complexe taken nu moeiteloos en efficiënt uitvoeren, terwijl je jouw organisatie naar een succesvolle toekomst leidt.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als de opzeggingsbrief niet volgens de wetgeving is opgesteld?

Als een opzeggingsbrief niet voldoet aan de wettelijke vereisten, kan dit leiden tot juridische complicaties. Een ongeldige opzeggingsbrief kan betwist worden door de tegenpartij, wat kan resulteren in juridische geschillen en mogelijke claims. Om dit te voorkomen, is het essentieel om de geldende arbeidsregelgeving zorgvuldig na te leven en indien nodig juridisch advies in te winnen, zodat de opzeggingsbrief aan alle wettelijke eisen voldoet.

Hoe wordt de privacy en vertrouwelijkheid gewaarborgd bij een opzeggingsbrief?

Bij een opzeggingsbrief is de privacy en vertrouwelijkheid van essentieel belang. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens van de werknemer en de redenen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op een veilige en vertrouwelijke manier worden behandeld. Het is hierbij essentieel om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat moet ik doen als een werknemer weigert een opzeggingsbrief te ontvangen of te ondertekenen?

Als een werknemer weigert om een opzeggingsbrief van de werkgever te ontvangen of te ondertekenen, adviseren we om juridisch advies in te winnen bij een advocaat of een jurist met specialisatie in het arbeidsrecht. Zo weet je welke stappen je verder moet nemen. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de opzeggingsbrief per aangetekende post te versturen, zodat er een bewijs van verzending en ontvangst is. Dit bewijsmateriaal kan van belang zijn als er later discussies of geschillen ontstaan over de beëindiging van het dienstverband.

Disclaimer

Veerkracht binnen bedrijven begint hier

Unternehmenskultur_Personio