Arbeidsbemiddeling: wat is het en is het iets voor jouw bedrijf?

Illustration Recruiting Job Posting

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het een hele uitdaging om aan geschikt personeel te komen. Arbeidsbemiddelingsbureaus kunnen dan uitkomst bieden. Maar wat is arbeidsbemiddeling precies? En wat kan arbeidsbemiddeling betekenen voor een organisatie? Dat lees je hier.

Belangrijkste conclusies

  • Bij arbeidsbemiddeling gaat het om het vinden van de juiste match tussen bedrijf en werknemer, zodat een openstaande vacature naar ieders tevredenheid wordt ingevuld.

  • Er zijn commerciële en niet-commerciële arbeidsbemiddelaars.

  • Arbeidsbemiddelaars kunnen een geschikte kandidaat zoeken in hun databank (match in het systeem), maar ze werven ook actief kandidaten voor bedrijven (actieve werving).

  • Met arbeidsbemiddeling vind je ook kandidaten voor lastig in te vullen vacatures.

Wat is arbeidsbemiddeling?

Wat is nu de betekenis van arbeidsbemiddeling? Arbeidsbemiddeling heeft als doel om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen, om zo een openstaande vacature in te vullen. Dit wordt gedaan door een zogenaamde arbeidsbemiddelaar. Het is de taak van de arbeidsbemiddelaar om te zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod, zodat de functie naar tevredenheid wordt uitgevoerd en beide partijen gelukkig zijn met de overeenkomst.

Welke soorten arbeidsbemiddeling zijn er?

Er zijn twee soorten arbeidsbemiddeling: commerciële arbeidsbemiddeling en niet-commerciële arbeidsbemiddeling. Beide soorten beogen feitelijk hetzelfde, namelijk het vinden van de juiste match tussen werkzoekenden en bedrijven bij openstaande vacatures. Toch is de insteek van beide vormen wel degelijk verschillend.

Commerciële arbeidsbemiddeling

De naam zegt het al: bij commerciële arbeidsbemiddeling betaal je voor de diensten van een arbeidsbemiddelaar. Het primaire doel van commerciële arbeidsbemiddelaars, zoals uitzendbureaus, headhunters, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus, outplacementbureaus en mobiliteitsbureaus, is winst maken. Vaak richten commerciële arbeidsbemiddelaars zich op een specifieke branche.

Niet-commerciële arbeidsbemiddeling

Een niet-commerciële arbeidsbemiddelaar heeft als doel om mensen vanuit een uitkeringssituatie aan het werk te helpen, of te voorkomen dat mensen überhaupt in een uitkeringssituatie belanden. Je kunt hierbij denken aan het UWV (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Hoe werkt arbeidsbemiddeling?

Matches via arbeidsbemiddelingsbureaus kunnen op twee manieren tot stand komen.

Match in het systeem

Een werkzoekende meldt zich aan bij een commerciële arbeidsbemiddelaar en geeft aan naar welk soort baan hij of zij op zoek is. Het kan hier gaan om mensen die ander werk zoeken, om studenten of scholieren die een bijbaan of vakantiebaan zoeken, of om mensen die in een uitkeringssituatie zitten of hierin dreigen te belanden. De gegevens van de kandidaat worden opgenomen in het bestand van de bemiddelaar. Komt er vervolgens een vacature vrij die naadloos aansluit bij de kwaliteiten van de kandidaat, dan wordt de kandidaat aan het bedrijf voorgesteld. Zowel het bedrijf als de kandidaat zijn dus actief op zoek: het bedrijf zoekt een geschikte kandidaat voor een functie en de kandidaat zoekt een passende baan.

Niet-commerciële arbeidsbemiddelingsbureaus nemen de gegevens van mensen die werkloos zijn of dreigen te worden overigens automatisch in hun systemen op. Deze organisaties werken in opdracht van de overheid. 

Actieve werving

Een bedrijf kan de arbeidsbemiddelaar ook de opdracht geven te zoeken naar die ene, ideale kandidaat die niet in de systemen voorkomt. Zeker met het huidige, ernstige personeelstekort is het vaak lastig om nieuwe collega’s te werven. En het wordt al helemaal moeilijk als je specialistische kennis zoekt. Actieve werving kan dan een interessante optie zijn. In dat geval worden medewerkers die in dienst zijn bij een ander bedrijf gescout en wordt er gepolst of zij interesse hebben in een eventuele overstap. Dit zijn mensen die het nog prima naar hun zin hebben in hun huidige functie en niet actief op zoek zijn naar ander werk. 

De kosten

Een commerciële arbeidsbemiddelaar brengt je een bepaald bedrag in rekening op het moment dat je een medewerker aanneemt die door het bureau werd voorgesteld. Werkt de medewerker bij jou, maar komt hij formeel in dienst van de bemiddelaar? Dan betaal je een bepaald percentage bovenop de salariskosten. Heeft het bureau een werknemer gevonden die formeel bij jouw bedrijf in dienst komt, dan betaal je eenmalig een vaste vergoeding. De complexiteit van de vraag is hierbij mede bepalend voor de hoogte van de vergoeding. 

Niet-commerciële bemiddeling is in principe gratis, tenzij je speciale wensen hebt. 

De voordelen van arbeidsbemiddeling

Werving en selectie is een vak apart. Het heeft dus zeker voordelen om als bedrijf gebruik te maken van arbeidsbemiddeling.

  • Werving en selectie is erg tijdsintensief. Arbeidsbemiddeling is tijdbesparend.

  • Je krijgt een aantal kandidaten voorgesteld en kiest welke kandidaat het best bij je organisatie past.

  • Je vindt zo kwalitatief goede kandidaten voor lastig te vervullen vacatures.

  • No cure, no pay.

Is arbeidsbemiddeling iets voor jouw bedrijf?

Zeker binnen het mkb hebben veel bedrijven geen volwaardige hr-afdeling tot hun beschikking, die zich ook (voldoende) kan bezighouden met de werving en selectie van nieuw personeel. In zulke gevallen kan een arbeidsbemiddelingsbureau uitkomst bieden. Ook als het je in de huidige krappe arbeidsmarkt niet lukt om voldoende medewerkers te werven, of als je op zoek bent naar een geschikte kandidaat met specialistische kennis, is dit zeker een aantrekkelijke optie.

Veelgestelde vragen

Wat is vraaggerichte arbeidsbemiddeling?

Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling heeft een bedrijf of organisatie een openstaande vacature. Op basis van deze vacature, deze vraag, zoekt de arbeidsbemiddelaar een geschikte kandidaat. 

Wat is een arbeidsbemiddelingsbureau?

Een arbeidsbemiddelingsbureau brengt bedrijven en organisaties die een openstaande vacature hebben in contact met een geschikte kandidaat.

Wanneer kun je als bedrijf kiezen voor arbeidsbemiddeling?

Heb je onvoldoende hr-capaciteit in je organisatie om zelf de werving en selectie op te pakken? Lukt het je in de huidige krappe arbeidsmarkt niet om voldoende medewerkers te werven, of ben je op zoek naar een geschikte kandidaat met specialistische kennis? Dan kun je kiezen voor arbeidsbemiddeling.

Disclaimer

De juiste medewerkers vinden

EN_Multiposting Product