27. januari 2023

Zo ziet de rol van HR er in 2030 uit

NL_zo_ziet_de_rol_van_HR_er_in_2030_uit_image

Hoe ziet het werk van HR er in de toekomst uit? En wat worden de trends op dit gebied? Ontdek hoe HR er over een aantal jaar uitziet en hoe organisaties hier nu al op in kunnen spelen. In deze blog kijken we onder meer naar de rol van de huidige HR-medewerkers en hoe je nieuw talent aan jouw organisatie bindt. Ook kijken we wat onze experts hierover te zeggen hebben in de Personio podcast How to HR.

1. De medewerkerservaring staat centraal

De medewerkers binnen jouw organisatie worden belangrijker dan ooit. In de eerste aflevering van How to HR noemde Roos Wouters ze al het “allergrootste kapitaal” binnen een organisatie. In de toekomst wordt die rol nog veel groter. Dat is logisch, want zij zijn immers het belangrijkste deel van jouw organisatie.

De medewerkerservaring staat niet alleen centraal bij jouw huidige medewerkers, maar ook voor nieuw talent. Zo stelt Marieke van Iperen in de vijfde aflevering van How to HR dat nieuwe medewerkers het voor het zeggen krijgen. Volgens haar speelt onder meer flexibel werken en freelancen hier een rol in. “Je ziet door remote working enorm interessante trends bij de jongere generatie. En daar zullen organisaties op moeten anticiperen, want hoe ga je nu talent binnenhalen en behouden?” Volgens Marieke gaan reskilling en development daarin een grote rol spelen.

2. Behoud medewerkers met reskilling

De afsluitende woorden van Marieke brengen ons direct bij het volgende onderwerp: reskilling. Reskilling betekent dat jouw huidige vaardigheden niet meer goed aansluiten op jouw takenpakket. Dit heeft als gevolg dat er omscholing moet plaatsvinden.

Dat dit thema centraal komt te staan, blijkt uit een onderzoek van het World Economic Forum (WEF). Uit hun conclusies valt op te maken dat meer dan een miljard banen door technologie het komende decennium gaan veranderen.

Reskilling is dus een essentieel thema als jij waardevolle medewerkers binnen jouw organisatie wilt houden. Zo behoud je de mensen met goede sociale vaardigheden en waarden zoals verantwoordelijk, creativiteit en leiderschap. Geef medewerkers dus binnen jouw organisatie de ruimte om zich verder ontwikkelen, zodat ze bij jou van waarde blijven.

3. Flexibiliteit bij HR zelf

Medewerkers zullen veranderingen meemaken, maar dit geldt ook voor HR. In How to HR zegt Ronald van den Hoff dat hij een toekomst ziet waarin HR een flexibelere rol heeft, die wat meer op de achtergrond is.

“Als je dan nog een HR-manager hebt, moet die er voor zorgen dat een organisatie over meer flexibiliteit beschikt. En dat wordt de rol van HR. Veel minder prominent, of vanuit het vakje en de structuur en hiërarchie zoals we die nu kennen.”

Wil je weten hoe de rol van HR er in de toekomst verder uitziet? Luister dan nu naar de vijfde aflevering van How to HR.

Ontdek hier de Personio podcast How to HR

Hoe ziet recruitment eruit in 2030?