Ploegentoeslag: voordelen, berekening en wetgeving

Nachtzuschlag

In dit artikel leggen we uit wat de ploegentoeslag is, waarom deze toeslag belangrijk is en welke wettelijke eisen hierop van toepassing zijn. We bieden ook een stappenplan om de toeslag effectief te implementeren in je bedrijf, en we bespreken de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Tot slot beantwoorden we nog een aantal veelgestelde vragen.

Belangrijkste conclusies

 • De ploegentoeslag is een financiële compensatie voor werknemers met onregelmatige werktijden.

 • De hoogte van de ploegentoeslag varieert, afhankelijk van het type ploegendienst.

 • De berekening van de ploegentoeslag is verschillend voor nacht- en weekenddiensten.

 • Wetgeving en cao's spelen een belangrijke rol bij het invoeren van ploegentoeslagen in je bedrijf.

Wat is de ploegentoeslag?

De ploegentoeslag is een extra vergoeding die werknemers ontvangen voor het werken in ploegendiensten. Deze toeslag compenseert de onregelmatigheid van de werktijden en de eventuele gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het werken op verschillende tijden van de dag en nacht. 

Welke verschillende ploegendiensten zijn er?

Er zijn verschillende soorten ploegendiensten in Nederland. De belangrijkste zijn de tweeploegendienst, de drieploegendienst en de vijfploegendienst. We bespreken de verschillende ploegendiensten hieronder een voor een afzonderlijk, inclusief de voor- en nadelen ervan.

1. Tweeploegendienst

In een tweeploegendienst werken werknemers in twee verschillende diensten per dag. Het gaat in de praktijk meestal om een ochtenddienst en een middagdienst, hoewel het ook om een middagdienst en een nachtdienst kan gaan. De werktijden die doorgaans van toepassing zijn in deze ploegendienst kunnen variëren. Hieronder vind je een veelvoorkomend schema:

 • Ochtenddienst: van 06:00 tot 14:00 uur.

 • Middagdienst: van 14:00 tot 22:00 uur.

Met dit soort systeem kan de productie het grootste deel van de dag doorgaan, vaak 16 uur lang. Een tweeploegendienst zorgt ook voor een goede balans tussen werk en rust.

Voordelen

 • Makkelijker te beheren dan complexere ploegendiensten.

 • Geschikt voor bedrijven die geen continu productieproces van 24 uur per dag nodig hebben.

 • Langere rustperiodes per dag in vergelijking met drie- en vijfploegendiensten.

Nadelen

 • Geen dekking 24/7, wat kan leiden tot productiestilstand tijdens de nacht.

 • Het kan voor werknemers vermoeiend zijn door de overgang van ochtend- naar middagdiensten.

Gratis download: de juiste HR-oplossing voor veerkrachtige bedrijven

Resilient Companies

Acht internationale bedrijven leggen uit hoe je de juiste HR-oplossing kunt vinden om veerkracht in jouw bedrijf te realiseren. Download nu gratis onze whitepaper (Engelstalig). 

2. Drieploegendienst

In een drieploegendienst zijn er drie diensten, namelijk de ochtenddienst, middagdienst en nachtdienst. Dit systeem maakt een doorlopende productiecyclus van 24 uur mogelijk, waarbij werknemers regelmatig van dienst verwisselen.

Voordelen

 • Met dit systeem kun je 24/7 produceren.

 • Bedrijven kunnen het gebruik van hun machines en installaties optimaliseren.

 • Met deze ploegendienst kun je flexibel omgaan met productiepieken.

Nadelen

 • Het werken in nachtdiensten kan leiden tot gezondheidsproblemen bij medewerkers zoals slaapstoornissen, vermoeidheid en een verhoogd risico op chronische ziekten.

 • Het beheren van roosters kan complex zijn en vereist een nauwgezet werkplan om ervoor te zorgen dat alle diensten goed bemand zijn.

 • De arbeidskosten zijn vaak hoger door de toepasselijke nacht- en weekendtoeslagen.

3. Vijfploegendienst

Een vijfploegendienst is een complexer systeem waarbij werknemers in vijf verschillende ploegen werken om een continue productiecyclus van 24 uur gedurende de hele week te garanderen. Het grootste voordeel van dit systeem zijn de langere rustperiodes tussen de verschillende diensten.

Voordelen

 • De werknemers genieten van langere rustperiodes, waardoor ze minder snel vermoeid raken.

 • Dit systeem zorgt voor een continue productie zonder onderbrekingen.

 • Extra diensten bieden meer flexibiliteit om afwezigheden op te vangen, zonder dat andere werknemers extra overuren hoeven te maken.

Nadelen

 • Het werkrooster kan ingewikkeld zijn en vereist een zorgvuldige planning om doeltreffend te functioneren.

 • Er zijn meer werknemers nodig om de vijf ploegen te bemannen, wat tot hogere kosten kan leiden.

 • Werknemers kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan de wisselende diensten.

Wat zijn de voordelen van een ploegentoeslag voor werknemers?

Met de ploegentoeslag ontvangen de werknemers een extra compensatie vanwege hun onregelmatige werktijden en de extra belasting die het werken in ploegendiensten met zich meebrengt. De financiële toeslag helpt niet alleen om werknemers gemotiveerd te houden, maar vermindert ook de negatieve effecten van het verrichten van onregelmatig werk.

Voordelen voor werknemers

 • Een financiële compensatie: werknemers ontvangen extra inkomen als compensatie voor het werken op onregelmatige tijden, zoals avonden, nachten en weekends.

 • Een hogere motivatie: het ontvangen van een ploegentoeslag kan werknemers motiveren en hen een gevoel van waardering geven, wat hun productiviteit kan verhogen.

 • Gezondheid en welzijn: de extra compensatie kan helpen om financiële stress te verminderen en kan bovendien bijdragen aan het verminderen van de negatieve gezondheidseffecten die gepaard gaan met het verrichten van onregelmatig werk, zoals stress en slaapstoornissen.

Berekening van ploegentoeslag

De berekening van de ploegentoeslag hangt onder meer af van welk type ploegendienst er gedraaid wordt. Ook andere variabelen, zoals nacht- en weekenddiensten, spelen een rol. Hieronder worden verschillende methoden besproken en voorbeelden gegeven van hoe deze toeslagen kunnen worden berekend.

Verschillende methodes voor de berekening

 • Percentage van het uurloon: een vast percentage bovenop het reguliere uurloon.

 • Vaste toeslag per uur: een extra vast bedrag per gewerkt uur in ploegendienst.

 • Combinatie van beide: een vaste toeslag, gecombineerd met een percentage van het uurloon.

Voorbeelden van berekeningen

 • Tweeploegendienst: bijvoorbeeld 10% extra per gewerkt uur.

 • Drieploegendienst: bijvoorbeeld 15% extra voor ochtend- en middagdiensten, en 25% extra voor nachtdiensten.

 • Vijfploegendienst: bijvoorbeeld 20% extra voor alle diensten, met extra toeslagen voor nachtdiensten en weekendwerk.

De specifieke bedragen en percentages kunnen verschillen per bedrijf en cao, maar deze voorbeelden geven een idee van hoe ploegentoeslagen kunnen worden berekend op basis van de verschillende ploegendiensten.

Factoren die de hoogte van de ploegentoeslag beïnvloeden

Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de ploegentoeslag zijn onder andere:

 • Nachtdiensten: vanwege de gezondheidsrisico's verbonden aan nachtwerk, worden hiervoor vaak hogere toeslagen toegekend.

 • Weekenddiensten: werknemers ontvangen extra compensatie voor het werken tijdens het weekend, omdat dit buiten reguliere werktijden valt en vaak invloed heeft op de work-lifebalans.

 • Duur van de dienst: langere diensten kunnen hogere toeslagen rechtvaardigen, omdat deze over het algemeen fysiek en mentaal belastender zijn voor werknemers.

De exacte hoogte van de ploegentoeslag kan bovendien variëren afhankelijk van het bedrijfsbeleid, de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), en de nationale wetgeving.

Wettelijke vereisten en cao’s

De Nederlandse wet stelt bepaalde eisen aan de ploegentoeslag, die kunnen worden aangevuld door specifieke bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's).

Nederlandse wetgeving

Volgens de Nederlandse wetgeving hebben werknemers recht op extra compensatie voor het werken in onregelmatige diensten. Deze compensatie kan worden uitgekeerd in de vorm van geldelijke toeslagen of extra vrije tijd.

Cao-bepalingen

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen specifieke regelingen bevatten die van invloed zijn op de hoogte van de ploegentoeslag en de berekening ervan. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Toeslagen voor nachtdiensten: cao's kunnen bepalingen hebben die hogere toeslagen voorschrijven voor het werken tijdens nachtelijke uren, vanwege de hogere gezondheidsrisico's die daarmee gepaard gaan.

 • Informatieverplichtingen roosters: cao's kunnen ook specifieke vereisten bevatten met betrekking tot de communicatie van roosters naar werknemers toe, zoals de tijdige bekendmaking van roosters en regels over hoe eventuele wijzigingen in roosters moeten worden gecommuniceerd en gecompenseerd.

De specifieke inhoud van de ploegentoeslag en de manier waarop deze wordt toegepast kunnen variëren afhankelijk van de sector, het bedrijf en de afspraken in de cao die van toepassing is.

Excel-template voor personeelsplanning

Personio_Newsletter_Preview

Zonder professionele personeelsplanning kan je opdrachten of bestellingen niet efficiënt verwerken en niet flexibel reageren op veranderingen in de markt. Maak je planning met onze gratis Excel-templae.

Implementatie van de ploegentoeslag in je organisatie

Om de ploegentoeslag effectief te implementeren in je bedrijf, is een gestructureerde aanpak essentieel. Hieronder volgt een stappenplan om je op weg te helpen. Door deze stappen te volgen, kun je een goed gestructureerd proces doorlopen om de ploegentoeslag succesvol te implementeren en te beheren binnen je organisatie.

 • Analyseer de huidige situatie: beoordeel de huidige werkschema’s en werklasten om de noodzaak van een ploegentoeslag vast te stellen. Identificeer welke werknemers mogelijk in aanmerking komen voor deze toeslag.

 • Onderzoek wettelijke vereisten en cao’s: zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de specifieke wettelijke vereisten met betrekking tot de ploegentoeslag in jouw sector en dat je eraan voldoet. Raadpleeg ook de relevante bepalingen in cao's die van toepassing zijn op jouw organisatie.

 • Ontwikkel een beleid: stel een duidelijk en transparant beleid op met betrekking tot de ploegentoeslag. Definieer de criteria voor het toekennen van de ploegentoeslag, inclusief de berekeningsmethoden.

 • Communiceer met werknemers: informeer alle betrokken werknemers over het nieuwe beleid inzake de ploegentoeslag. Verduidelijk ook hoe het beleid precies van invloed zal zijn op hun werkschema's, beloningen en eventuele voordelen.

 • Implementatie en training: voer het beleid in en organiseer trainingen voor leidinggevenden en het HR-personeel. Zorg ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van de nieuwe regeling en in staat zijn om eventuele vragen van werknemers te beantwoorden.

 • Evaluatie en aanpassingen: monitor de implementatie van het ploegentoeslagbeleid nauwlettend. Evalueer regelmatig of het beleid effectief wordt toegepast en of er aanpassingen nodig zijn op basis van feedback van werknemers of veranderingen in de wet- en regelgeving.

Uitdagingen en oplossingen

Het invoeren en beheren van de ploegentoeslag kan diverse uitdagingen met zich meebrengen. Gelukkig zijn er ook een heleboel oplossingen en tips voorhanden om deze uitdagingen aan te pakken. Door deze oplossingen toe te passen en de juiste aanpak te kiezen, kun je de uitdagingen bij het invoeren en beheren van ploegentoeslag effectief aanpakken en een soepel proces binnen je organisatie garanderen.

Gemeenschappelijke uitdagingen

 • Complexiteit van berekeningen: het kan moeilijk zijn om de juiste toeslag te berekenen, vooral bij complexe dienstroosters zoals drieploegendiensten of vijfploegendiensten.

 • Wettelijke naleving: het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot de ploegentoeslag kan ingewikkeld zijn, vooral omdat de wetgeving kan verschillen per regio en sector.

 • Werknemerstevredenheid: niet alle werknemers zijn tevreden met de verdeling van ploegendiensten en de bijbehorende ploegentoeslagen, wat kan leiden tot ontevredenheid en problemen met de motivatie binnen het team.

Oplossingen en tips

 • Gebruik software voor loonadministratie: maak gebruik van gespecialiseerde software voor de loonadministratie die de berekeningen van ploegentoeslagen kan automatiseren en vereenvoudigen. Dit vermindert fouten en bespaart tijd.

 • Blijf op de hoogte van de actuele regelgeving: zorg ervoor dat je regelmatig updates ontvangt over veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot ploegentoeslagen. Organiseer trainingen voor HR- en payroll-medewerkers om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

 • Open communicatie: communiceer openlijk met je werknemers over het beleid en de criteria voor ploegentoeslagen. Betrek hen actief bij beslissingen over ploegendiensten en toeslagen, waar mogelijk. Dit kan bijdragen aan een beter begrip en acceptatie van de regelingen.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak moet een ploegentoeslag worden herzien?

Een ploegentoeslag moet door de werkgever minstens jaarlijks worden herzien. Dit zorgt ervoor dat de toeslag in overeenstemming blijft met eventuele wijzigingen op het vlak van wetgeving en cao’s, en dat de toeslagen nog steeds passend zijn gezien de omstandigheden binnen het bedrijf.

Is de ploegentoeslag belastbaar?

Ja, de ploegentoeslag vormt belastbaar inkomen. Dit betekent dat deze toeslag moet worden opgenomen in de loonadministratie van de werkgever, en dat er belasting over moet worden betaald door de werknemer, conform de geldende belastingwetgeving.

Wat zijn de rechten van werknemers met betrekking tot de ploegentoeslag?

Werknemers hebben recht op een eerlijke compensatie voor het werken in onregelmatige diensten, zoals bepaald door de wet en eventuele cao-bepalingen. Dit omvat het recht om geïnformeerd te worden over hoe de ploegentoeslag wordt berekend en uitbetaald, en om te weten welke wettelijke en cao-voorschriften van toepassing zijn. Het is belangrijk dat werkgevers deze rechten respecteren door de toeslagen correct toe te passen binnen het bedrijf en duidelijk te communiceren naar hun werknemers.

Disclaimer

Veerkracht binnen bedrijven begint hier

Unternehmenskultur_Personio