Overeenkomst werkstudent: Wat moet je opnemen?

Werkstudentenvertrag_HR-Lexikon

Ben je op zoek naar parttime personeel en lukt het niet meteen om geschikte kandidaten te vinden? Dan moet je misschien overwegen om een werkstudent aan te nemen. Hoewel werkstudenten werk combineren met een studie, zijn er voor werkgevers tal van voordelen om werkstudenten in dienst te nemen. In dit artikel bespreken we de details van een ‘werkstudentovereenkomst’ en hoe zo’n overeenkomst juridisch in elkaar zit.

Belangrijkste conclusies

 • Een werkstudent combineert een hbo- of wo-opleiding met een bijbaan.

 • Werkstudenten zijn erg flexibel in te zetten en vaak ook betaalbare werkkrachten.

 • Werkstudenten hebben dezelfde rechten als gewone werknemers op het vlak van ziekte-uitkering en vakantie.

Wat is een overeenkomst met een werkstudent?

Een overeenkomst met een werkstudent is vergelijkbaar met een arbeidsovereenkomst met elke andere werknemer. Het enige verschil is dat een werkstudent zijn of haar baan combineert met een hbo- of wo-opleiding, en dus gemiddeld minder uren zal werken. Vaak werken werkstudenten slechts 8 tot 16 uur per week. Let wel op: een werkstudentovereenkomst is niet hetzelfde als een stageovereenkomst of contract voor een stagiair.

Wat moet er in een werkstudentovereenkomst staan?

Ga je als bedrijf een arbeidsovereenkomst aan met een werkstudent? Dan moet je net als bij andere werknemers een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract opstellen.

Zorg ervoor dat de volgende zaken in het contract met de werkstudent staan:

 • De naam en het adres van de werkgever;

 • De plaats waar de werkstudent moet werken. Dit kan op kantoor zijn, maar dit kan ook thuis zijn;

 • De functieomschrijving;

 • De datum van indiensttreding;

 • Als er een proeftijd is, de duur en regeling ervan;

 • Een wekelijks uurrooster met het aantal uur dat gewerkt wordt en wanneer de uren gepresteerd worden;

 • Het loon;

 • Het aantal vakantiedagen;

 • De duur van het contract (tijdelijk of voor onbepaalde duur);

 • De opzegtermijn;

 • De rechten met betrekking tot de pensioenregeling;

 • Of de werkstudent onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt en zo ja, onder welke cao de werkstudent valt;

Ben je als bedrijf terughoudend om zelf een dergelijke overeenkomst af te sluiten, vanwege de risico’s? Dan kan je er ook voor kiezen om deze taak uit te besteden aan een uitzendkantoor dat alle administratie op zich zal nemen.

Een overeenkomst met een werkstudent: werkuren, ziekte en vakantierechten

Werkuren

Wat betreft de werkuren is een werkstudent vaak zeer flexibel. Omdat studenten vaak nog geen gezin en weinig verplichtingen hebben, werken ze doorgaans graag in de avonduren en weekenden. Ook tijdens vakanties zijn studenten vaak heel goed inzetbaar.

De keerzijde hiervan is dat werkstudenten tijdens examenperiodes minder beschikbaar zijn om te werken, aangezien ze zich dan hoofdzakelijk moeten richten op hun studie.

Zorg dus voor duidelijke communicatie onderling en leg, waar mogelijk, van tevoren vaste werkuren vast. Zoals eerder vermeld, kan je verwachten dat werkstudenten gemiddeld tussen de 8 à 16 uur per week kunnen werken. In Nederland staat er, in tegenstelling tot wat het geval is bij de buurlanden, geen limiet op het aantal uur dat studenten mogen werken. 

Ziekte

Werkstudenten zijn in Nederland even goed beschermd als gewone werknemers. Bij ziekte ontvangen werkstudenten dus ook een uitkering.

Als een werkstudent ziek is, ontvangt hij of zij gedurende de eerste twee ziektedagen geen loon. Echter, de tweede ziektedag wordt later gecompenseerd door een toeslag op het loon. Vanaf dag drie ontvangt de werkstudent een uitkering van de Ziektewet van het UWV.

Vakantierechten

Een werkstudent bouwt ook vakantierechten op, zelfs als hij of zij werkzaam is onder een nulurencontract.

De vakantierechten zijn tweeledig. Enerzijds bouwen werkstudenten vakantiegeld op, en anderzijds bouwen ze vakantiedagen op. Wat betreft het vakantiegeld heeft de werkstudent recht op 8% van het salaris van het voorgaande gewerkte jaar. Je kan er als werkgever voor kiezen om het vakantiegeld in een keer uit te betalen in mei, of je kunt het vakantiegeld maandelijks bovenop het salaris uitbetalen.

Voor de vakantie-uren geldt een gelijkaardige berekening. Een werkstudent bouwt ongeveer 8% van het aantal gewerkte uren per week op als vakantie-uren.

Plan personeel op basis van solide gegevens

NL_strategische_personeelsplanning_headcount_software

In Personio kun je op ieder moment zien hoeveel mensen er op welke afdeling werken en daar je planning op baseren.

Beëindiging van een overeenkomst met een werkstudent

Er zijn verschillende manieren waarop een overeenkomst met een werkstudent kan worden beëindigd:

 • Het gaat om een tijdelijk contract en dit contract loopt af.

 • De werkstudent studeert af en zijn of haar statuut verandert.

 • Een van beide partijen beëindigt het contract.

De beëindiging van een overeenkomst met een werkstudent moet altijd schriftelijk gebeuren. Als er een opzegtermijn bepaald werd in het contract, moet deze ook gerespecteerd worden door beide partijen.

Voorbeeld van een overeenkomst met een werkstudent: 7 elementen die je zeker moet opnemen

Omdat een overeenkomst voor werkstudenten niet veel verschilt ten opzichte van een gewone arbeidsovereenkomst, kan je deze laatste vaak als basis gebruiken. Zorg er wel voor dat de volgende punten zeker zijn aangepast of toegevoegd in de overeenkomst met de werkstudent:

 1. Geef in het contract duidelijk aan dat het om een statuut werkstudent gaat.

 2. Omschrijf duidelijk de werkzaamheden van de werkstudent.

 3. Geef aan hoeveel uur de werkstudent per week werkt, wanneer de uren worden gepresteerd, en op welke manier de uurregeling eventueel aangepast kan worden tijdens examenperiodes.

 4. Geef duidelijk het vakantiebeleid aan.

 5. Zorg voor extra parttime banen.

 6. Beëindig het contract als beide partijen akkoord gaan.

 7. Geef een opzegtermijn aan.

Veelgestelde vragen

Wat is een werkstudent?

Een werkstudent is een student die een hbo- of wo-opleiding volgt en bij een bedrijf naar keuze werk verricht, meestal in de vorm van een bijbaan. Gemiddeld werkt een student tussen de 8 en 16 uur per week, zodat hij of zij daarnaast een studie kan volgen.

Hoe kun je het statuut werkstudent aanvragen?

Zodra een student ingeschreven staat bij een hbo- of wo-opleiding, wordt zijn of haar statuut veranderd naar student. Ze hoeven geen extra aanvraag in te dienen om hun statuut te veranderen naar het statuut van werkstudent.

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een studentenovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst geldt voor standaard werknemers die fulltime of parttime werken bij een bedrijf. Een studentenovereenkomst geldt alleen voor werkstudenten die naast hun baan ook nog een studie volgen.

Disclaimer

Probeer Personio 14 dagen gratis uit!

Free Trial Background image