Management development: wat is het en hoe helpt het jouw organisatie?

Personalversammlung

Management development biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor managers om hun competenties en kennis te vergroten. In dit artikel gaan we onder andere in op de doelstellingen van management development en geven we handvatten voor het opzetten van een management development traject.

Belangrijkste conclusies

 • Bekwame managers zijn van cruciaal belang voor de betrokkenheid van medewerkers, het succes van de organisatie en zelfs voor het nationale economische welzijn.

 • Een management development traject is idealiter niet alleen theoretisch, het traject moet ook aansluiten bij de praktijk. 

 • Een managementtraining kan een positief effect hebben op de bedrijfscultuur, de onderlinge samenwerking van het managementteam en de innovativiteit van de organisatie.

 • Een te grote nadruk op persoonlijke ontwikkeling kan leiden tot vrijblijvendheid, terwijl een te grote nadruk op organisatieontwikkeling een gebrek aan intrinsieke motivatie als gevolg kan hebben. 

Wat is management development?

Management development omvat alle ontwikkelingsactiviteiten, zowel formeel als informeel, die managers helpen hun competenties en kennis te vergroten met het oog op het managen van de medewerkers en de organisatie. Bekwame managers zijn van cruciaal belang voor de betrokkenheid van medewerkers, het succes van de organisatie en zelfs voor het nationale economische welzijn. Dit betekent dat het versterken van de vaardigheden van managers door het bieden van gerichte ontwikkelingsmogelijkheden essentieel is. Dit kan concreet worden gerealiseerd door het volgen van een management development traject.

Leestip: Ontdek verschillende soorten leiderschap en hun unieke impact op teams.

Wat is een management development traject?

Een management development traject is een op maat gemaakt trainingsprogramma, gericht op de ontwikkeling van het management van een bedrijf. Dit traject is idealiter niet alleen theoretisch, het moet ook aansluiten bij de praktijk. Het management development programma moet dus leiden tot concrete acties en tastbare prestatieverbetering van managers. Een managementtraining kan ook een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking van het managementteam, de innovativiteit van de organisatie en de bedrijfscultuur. Hier kun je meer lezen over hoe je de bedrijfscultuur succesvol vorm kunt geven.

Wat zijn de doelstellingen van management development?

Voorbeelden van doelstellingen van een management development traject zijn onder meer:

 • Managers van elkaar laten leren en de onderlinge samenwerking verbeteren;

 • Het vergroten van de competenties van het management als geheel en van individuele managers;

 • Talenten aantrekken en ze aan het bedrijf binden.

 • Het doorvoeren van bedrijfsveranderingen;

 • De doelen van het bedrijf en van het management op elkaar laten aansluiten, ook voor wat bijvoorbeeld de bedrijfscultuur betreft;

 • Het bevorderen van initiatieven vanuit het bedrijf;

 • Het creëren van een effectief besluitvormingsproces, oftewel het bevorderen van betere en snellere beslissingen.

Inhoud van een management development traject 

Het opzetten van een management development programma kan binnen de organisatie zelf worden gedaan, maar dit wordt ook vaak uitbesteed aan een extern bureau. Hieronder vind je een aantal handvatten voor het opzetten van een succesvol management development traject.

 1. Management development is maatwerk. Het is een voortdurend proces van investeren en afstemmen van de behoeften van het bedrijf, en van de wensen en mogelijkheden van managers. Het is dus aan te raden om een management development programma op maat te (laten) maken en bij generieke schema’s weg te blijven. Er zijn tenslotte talloze verschillen tussen situaties, personen, taken en teams.

 2. Een van de belangrijkste onderdelen is het formuleren van een duidelijke business case. Waarom wordt er geïnvesteerd en wat levert het traject straks op voor de organisatie? Om een effectief traject te kunnen aantonen, wordt er aan het begin van het programma na uitvoerige inventarisatie vaak een nulmeting gemaakt.

 3. Een succesvol management development traject is zowel gericht op het individu als op het collectief; het stimuleert continu het (zelf) leren.

 4. In een management development traject is er een logische samenhang van de verschillende onderdelen. Zo is er een goede afwisseling van formele en informele onderdelen, van individueel werken en begeleid werken (al dan niet extern), en van online en offline programma’s.

 5. De drijfveren van de deelnemers zijn van groot belang. Pas als je deze in kaart hebt gebracht, is het mogelijk om gedrag te veranderen.

 6. Plan aan het einde van het traject een evaluatie. Wat ging goed en wat niet? Maar kijk ook vooruit: wat moet er meer, anders en beter gedaan worden?

Voor wie is management development?

Management development is specifiek bedoeld voor managers van een bedrijf. Op die manier kunnen zij zich blijven ontwikkelen en uiteindelijk excelleren in hun functie. Maar ook voor toekomstige managers kan een traject worden ingezet. 

Tips voor een succesvol management development programma

 1. Neem voorafgaand aan het traject de tijd om problemen, doelen en mogelijkheden goed in kaart te brengen.

 2. Let er op dat er een goede balans is tussen de verantwoordelijkheid van het individu en de verantwoordelijkheid van de organisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat een manager de eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn prestaties en zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 3. Zowel de koers van het bedrijf als de individuele leerbehoeften van managers staan centraal. Een te grote nadruk op persoonlijke ontwikkeling kan leiden tot vrijblijvendheid, terwijl een te grote nadruk op organisatieontwikkeling een gebrek aan intrinsieke motivatie als gevolg kan hebben.

 4. Stel het MD-programma zo op dat het leidt tot verwachtingen die realistisch en dus niet te hooggespannen zijn.

 5. Het succes van een MD-traject hangt vaak ook samen met een actieve betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders.

Veelgestelde vragen

Hoe draagt managementontwikkeling bij aan het succes van de organisatie?

Het investeren in MD-programma’s vertaalt zich in betere prestaties van managers en dus ook in betere resultaten voor je bedrijf. We noemen dit het ‘leerrendement’ of de ‘return on investment’ van leren. Doordat (toekomstige) managers zich blijven ontwikkelen, worden de kwaliteiten optimaal benut.

Management development zelf doen of uitbesteden?

Er bestaan meerdere bureaus die een succesvol management development programma op maat voor je bedrijf kunnen maken, gebaseerd op jouw behoeften en wensen. Het kan natuurlijk ook dat daar binnen je organisatie geen (financiële) ruimte voor is. In dat geval kun je er als bedrijf voor kiezen om intern een management development programma op te zetten. 

Disclaimer

Klaar voor de toekomst met HR-software

Relaxed HR Manager