Bedrijfsongeval melden: wanneer, waarom en hoe doe je dat?

Arbeitsunfall: Mitarbeiterin mit verletztem Knöchel

Spreken we over een bedrijfsongeval, dan hebben we het over een ongeluk dat voorvalt op de werkvloer, met verwondingen of zelfs overlijden tot gevolg. Bedrijfs- of arbeidsongevallen hoeven geen fysiek letsel met zich mee te brengen, ook een psychisch letsel kan als bedrijfsongeval gecategoriseerd worden. In dit artikel duiken we dieper in de materieen geven we aan waarom het belangrijk is om een arbeidsongeval direct te melden. 

Belangrijkste conclusies

 • Een ongeval op de werkvloer met een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een overlijden tot gevolg, moet gemeld worden als een bedrijfsongeval. 

 • Voor elk ongeval op de werkvloer ben je als werkgever in principe verantwoordelijk en aansprakelijk. Ook als het ongeval betrekking heeft op zzp’ers of uitzendkrachten. 

 • Bewaar bij een arbeidsongeval steeds de rust en werk het stappenplan af. 

Start je gratis Personio proefperiode!

Wat is een bedrijfsongeval? 

Om over een bedrijfsongeval te kunnen spreken, moet het om een ongeluk of gebeurtenis gaan op het werk of in tijdens werktijd, met schade aan de gezondheid tot gevolg. Deze schade kan zowel fysiek als mentaal zijn. Het kan gaan om een ongeval op de werkvloer, maar ook een ongeval onderweg, op een werf of bij de klant, kunnen beschouwd worden als bedrijfsongevallen. Hoewel een bedrijfsongeval kan plaatsvinden op de openbare weg, is er bij woon-werkverkeer meestal geen sprake van een arbeidsongeval. 

Wanneer moet een bedrijfsongeval gemeld worden? 

Een ernstig bedrijfsongeval met letsel moet door de werkgever onmiddellijk aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gemeld worden. Deze melding is verplicht volgens de Arbowet. Moet het slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen worden? Is er blijvend letsel of overlijden? Dan is er sowieso sprake van een ernstig ongeval. Ook wanneer dit pas in een latere fase het geval zou zijn.

Nadat je alle belangrijke informatie hebt doorgegeven, beslist de Arbeidsinspectie of er verder onderzoek volgt of niet. Weet trouwens dat je niet allen ongevallen van je eigen medewerkers moet melden, maar ook van zzp’ers en uitzendkrachten die voor je aan het werk zijn. 

Wat gebeurt er als een bedrijfsongeval niet direct gemeld wordt? 

Wanneer je als werkgever verzuimt een bedrijfsongeval met ernstig letsel, blijvend letsel of een overlijden te melden, dan overtreed je de Arbeidsomstandighedenwet. Je riskeert dan een fikse boete. Een bedrijfsongeval melden is dus noodzakelijk. Doe je dit niet, dan hangt de hoogte van de boete af van een aantal parameters, zoals de normbedragen en de bedrijfsgrootte. Verder zijn er ook een aantal factoren die tot een verhoging of matiging van de boete kunnen leiden. 

Hoe kan een bedrijfsongeval gemeld worden?

Een bedrijfsongeval melden doe je bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hiervoor kun je bellen op het nummer 0800-5151 of je kan de aangifte doen via het online aanmeldingsformulier. Gaat het om een dodelijk bedrijfsongeval? Dan moet je als werkgever onmiddellijk bellen. Deze dienst is 24/7 bereikbaar. 

Wat gebeurt er na het melden van een ongeval? 

Wat er na de melding van het bedrijfsongeval gebeurt, ligt volledig in handen van de Arbeidsinspectie. Deze dienst bepaalt of er een verder onderzoek volgt of niet. Volgt er een onderzoek? Dan ben je als werkgever verplicht daaraan mee te werken. Als er een inspecteur ter plaatse komt, laat je de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan zoveel mogelijk ongemoeid. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, dan kan de inspecteur beslissen om de werkzaamheden stil te leggen. 

Welke sociale competenties heeft je bedrijf nodig?

Corporate Culture Guide

Het antwoord schuilt in je bedrijfscultuur, want je waarden zijn een goede indicator voor de manier waarop je samenwerkt. Meer daarover lees je in onze gids.

Welk stappenplan moet ik volgen als ik een bedrijfsongeval wil melden? 

Een bedrijfsongeval melden is niet complex, maar het moet wel (snel) gebeuren. Met dit helder stappenplan zie je niets over het hoofd. 

 1. Check of het incident onder de definitie van een arbeidsongeval valt Gaat het om een ongeval op de werkvloer? Zijn er ernstige verwondingen? Is er een blijvend letsel of gaat het om een overlijden? Dan heb je te maken met een bedrijfsongeval.

 2. Zorg voor de nodige hulpverlening Uiteraard zorg je er eerst voor dat het slachtoffer de nodige zorg krijgt toegediend. Bel bij ernstige verwondingen direct de hulpdiensten. Alle gegevens over je medewerker kan je, als het goed is, terugvinden in het personeelsdossier. Verwittig indien aangewezen ook meteen de familie.

 3. Stel een ongevallenrapport op Bij een bedrijfsongeval moet je steeds een ongevallenrapport opstellen. De volgende zaken neem je op in het rapport: 

  • Een duidelijke beschrijving van het incident.

  • De oorzaak van het ongeval.

  • De maatregelen die zijn genomen om het risico op een ongeval te beperken.

 4. Is er sprake van een letsel, ziekenhuisopname en/of overlijden? Als je te maken hebt met een letsel, ziekenhuisopname en/of overlijden, meld het ongeval dan direct bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Als geen van bovenstaande zaken van toepassing is, dan volstaat het om het ongeval te melden bij je verzekeringsmaatschappij. Verwittig ook de familie indien nodig. Als het goed is, worden alle gegevens van de medewerker centraal bewaard in het personeelsdossier

Hoelang duurt een arbeidsongevallenonderzoek? 

Het onderzoek naar een arbeidsongeval gebeurt zo snel mogelijk. De Inspectie besluit in eerste instantie welke maatregelen onmiddellijk nodig zijn. Vervolgens kan de inspecteur besluiten dat: 

 • er verder onderzoek nodig is;

 • de werkgever zelf een onderzoek instelt, rapporteert en een verbeterplan opstelt;

 • er geen vervolgonderzoek nodig is.

Een vaste duurtijd van een onderzoek is er dus niet. 

Wat kun je als werkgever doen als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden? 

Als je als werkgever geconfronteerd wordt met een arbeidsongeval, dan zijn er een aantal zaken die je kunt ondernemen. We geven je enkele onmiddellijk toepasbare tips mee: 

 • Zorg voor de nodige rust Een (zwaar) arbeidsongeval kan voor de nodige onrust zorgen bij collega’s en binnen de organisatie. Houd als leidinggevende het hoofd koel, zorg voor een luisterend oor en tracht de rust te bewaren.

 • Volg het bovenstaande stappenplan Door het eerder genoemde stappenplan nauwgezet te volgen, sla je geen enkele stap over en verloopt alles correct.

 • Contacteer je verzekeraar en/of tussenpersoon Neem contact om met je verzekeringsmaatschappij en/of je makelaar. Een professionele makelaar zal je met raad en daadbijstaan. Bij je makelaar kun je in principe ook voor heel wat praktische zaken terecht. Alle informatie over je medewerker vind je terug in het digitale personeelsdossier

 • Ondersteuning bij het herstel en de terugkeer Je medewerker gaat misschien wel een langdurige herstelperiode in en zal waarschijnlijk voor een lange tijd uit de running zijn. Zorg ervoor dat je er als werkgever gedurende deze periode bent voor je medewerker. Bied waar nodig ondersteuning en help het herstel en de terugkeer van je medewerker te faciliteren.

Leestipp: Ontdek hoe de organisatiecultuur de werkomgeving beïnvloedt en hoe u deze kunt verbeteren.

Efficiënte processen, hogere productiviteit

Foster workplace productivity

HR levert een beslissende bijdrage aan de productiviteit van medewerkers. Want als personeelsprocessen voor iedereen gemakkelijk zijn, houden je medewerkers meer tijd over voor hun eigenlijke werk. Personio helpt je daarbij! 

FAQ: bedrijfsongeval melden

Ben je als werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

In principe ben je als werkgever aansprakelijk voor de letsels die je werknemers oplopen op het werk. Als werkgever moet je de schade die voortvloeit uit het ongeval steeds vergoeden. 

Hoe kan de werkgever bedrijfsongevallen voorkomen?

Een goede risicoanalyse, preventieve maatregelen en bewustwording vormen de basis om bedrijfsongevallen te voorkomen. De combinatie van deze 3 elementen kunnen heel wat ongevallen op de werkvloer vermijden. 

Moet ik het ongeval melden als het ongeval de schuld is van een medewerker?

Ook wanneer het ongeval de schuld is van een medewerker, ben je als werkgever wettelijk verplicht om het arbeidsongeval te melden. Als werkgever blijf je immers verantwoordelijk voor je werknemers. 

Wat als het ongeval onderweg tijdens het werk gebeurt?

Valt het ongeval voor tijdens het woon-werkverkeer, dan ben je als werkgever in principe niet verantwoordelijk. Gebeurt het ongeval tijdens een verplaatsing die een werknemer maakt voor het werk tijdens de werkuren, dan dien je dit ongeval wel zo snel mogelijk aan te geven.

Wat als het ongeval zich voordoet tijdens een bedrijfsuitje of teambuilding?

Indien je als werkgever het uitje of de teambuilding betaalt, er een morele dwang is om aanwezig te zijn, de medewerkers onder het gezag staan van de werkgever en er directieleden aanwezig zijn, dan gaat het om een bedrijfsongeval. Het ongeval dient dus gemeld te worden.

Wat als het ongeval betrekking heeft op een zzp’er of uitzendkracht?

Voor zzp’ers en uitzendkrachten zijn dezelfde spelregels van toepassing. Dit soort medewerkers vallen op de werkvloer ook onder jouw verantwoordelijkheid.

Welke verzekeringen voor bedrijfsongevallen moet ik afsluiten en waarom?

Voor bedrijven is het een must om een zakelijke ongevallenverzekering af te sluiten. Vaak is dit ook verplicht opgenomen in de betreffende cao. Een ongevallenverzekering zorgt ervoor dat werknemers die een arbeidsongeval hebben opgelopen, een eenmalige uitkering krijgen. 

Waarom is een tussenpersoon van cruciaal belang bij de rapportering van arbeidsongevallen?

Een opgeleide tussenpersoon weet wat er moet gebeuren en zorgt ervoor dat er geen zaken worden vergeten of over het hoofd worden gezien. In de hectische periode na een arbeidsongeval is een tussenpersoon van goudwaarde.

Wat zijn de financiële kosten die verbonden zijn aan een arbeidsongeval?

Beschik je over een zakelijke ongevallenverzekering, dan worden alle medische, farmaceutische en heelkundige kosten gedekt door je verzekeraar. De kosten voor jou als werkgever blijven beperkt tot de jaarlijkse premie van je arbeidsongevallenverzekering.

Disclaimer

Probeer Personio 14 dagen gratis uit!

Free Trial Background image