Bedrijfshulpverlening: hoe richt je het succesvol in?

symbolic representation of emergency leave in practice

Incidenten kunnen uiteraard in elk bedrijf gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de schade bij werknemers en klanten zoveel mogelijk wordt beperkt, zijn werkgevers in Nederland verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hoe dit precies in zijn werk gaat en hoe je dit opzet als werkgever, leggen we in dit artikel uit.

Belangrijkste conclusies

 • Het organiseren van bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland volgens de Arbowet.

 • Zorg als werkgever voor de juiste opleidingen voor je BHV’ers.

 • Stel een BHV-plan op om te gebruiken bij calamiteiten.

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverlening is de eerste hulp die wordt verleend door aangewezen werknemers (bedrijfshulpverleners of BHV’ers) als er zich een schadegeval voordoet in een organisatie, zoals een brand of ongeval. BHV’ers staan in voor de veiligheid en gezondheid van andere werknemers of eventuele klanten die aanwezig zijn. 

Wat is een bedrijfshulpverlener of BHV’er?

Een bedrijfshulpverlener of BHV’er is een aangewezen medewerker die zorgt voor de eerstehulpverlening bij een ongewenste gebeurtenis. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf worden één of meerdere bedrijfshulpverleners aangesteld. De aangestelde medewerkers moeten een EHBO-cursus of BHV-opleiding volgen. In grote bedrijven is het ook aangeraden om je BHV’ers een opleiding brandbestrijding te laten volgen.

Wie kan BHV’er worden?

Een werkgever kan niet zomaar elke werknemer aanstellen als BHV’er. Het is belangrijk dat de aangestelde persoon stressbestendig is, maar ook doortastend kan handelen in moeilijke situaties. Kies bij voorkeur ook een medewerker die vaak aanwezig is op kantoor, bijvoorbeeld iemand van de binnendienst. Een BHV’er moet immers binnen 3 à 4 minuten ter plaatse kunnen zijn. Parttime werknemers enmedewerkers die veel buiten de deur werken, zijn dus niet geschikt als BHV’er.

Als je ervoor kiest om meerdere BHV’ers aan te stellen in je organisatie, zorg dan dat ze verspreid zijn over verschillende ploegen, teams en functies. Zo ben je zeker dat er altijd een BHV’er aan het werk is die te hulp kan schieten.

Wat zijn de taken van een BHV’er?

Een BHV’er wordt aangesteld door een organisatie om de volgende taken uit te voeren:

 • Het verlenen van eerste hulp bij kleine of grote ongevallen;

 • Het beperken van de gevolgen van ongevallen;

 • Het beperken en bestrijden van brand;

 • Het alarmeren en evacueren van personeel en andere personen in het bedrijf in geval van een noodsituatie;

 • Het samenwerken met hulpverleningsorganisaties bij calamiteiten.

Hoe organiseer je bedrijfshulpverlening in je organisatie?

Zodra je als bedrijf één werknemer in dienst neemt, krijg je te maken met bedrijfshulpverlening. Is dat het geval, dan ben je als werkgever volgens deArbowet verplicht om een of meerdere bedrijfshulpverleners aan te stellen. Bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Je moet beginnen met het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (​​RI&E). Hierin beschrijf je de mogelijke gevaren in je bedrijf voor medewerkers, klanten, bezoekers en omwonenden. In dit plan moet je ook vastleggen hoeveel BHV’ers er redelijkerwijs nodig zijn in je bedrijf.

 • In samenspraak met je werknemers bepaal je wie de taak van bedrijfshulpverlening op zich gaat nemen. Je biedt de aangestelde BHV’er(s) dan ook de juisteopleiding hiervoor. BHV’ers krijgen enerzijds een basisopleiding, maar ze moeten ook jaarlijks een herhalingsopleiding volgen om hun kennis op peil en up-to-date te houden.

 • Daarnaast moet er door de organisatie een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan worden opgesteld. Deze plannen moeten ook meegedeeld worden aan alle medewerkers.

 • Als laatste moeten er regelmatig brandoefeningen worden gehouden in het bedrijf, waarbij de plannen in de praktijk worden uitgevoerd. De plannen moeten ook steeds geüpdatet worden wanneer dat nodig is. 

Een bedrijfshulpverleningsplan of BHV-plan opstellen

Het is belangrijk om een BHV-plan op te stellen dat je kunt toepassen bij calamiteiten. In het BHV-plan lees je onder meer welke werknemers aangesteld zijn als BHV’er en waar er noodkaarten, EHBO-kitten en blusmateriaal te vinden zijn. Het BHV-plan bevat daarnaast de plattegronden van het bedrijf en een lijst met de belangrijkste noodnummers.

Een verplicht onderdeel is het ontruimingsplan. Hierin leg je uit wie de leiding heeft, hoe mensen het gebouw kunnen verlaten, waar de nooduitgangen zich bevinden, waar iedereen moet verzamelen, en meer. Bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie kan naar dit plan worden gevraagd. 

Leestip: Leer hoe het herkennen en oplossen van arbeidsconflicten bijdraagt aan een gezonde organisatiecultuur.

De kosten van bedrijfshulpverlening

Wil je de bedrijfshulpverlening op een goede manier organiseren in je bedrijf? Dan moet je rekening houden met de volgende kosten, die allemaal voor rekening zijn van de werkgever.

 • € 250 tot € 300 voor de basisopleiding van een BHV’er;

 • € 150 voor een herhalingscursus die om het jaar moet plaatsvinden;

 • De kosten voor een degelijke EHBO-koffer: zo’n € 125;

 • Een eventuele vergoeding voor de BHV’ers: tussen de € 100 en € 300 per jaar.

Je bepaalt als werkgever zelf of en welke vergoeding je je BHV-medewerkers toekent. Het geven van een vergoeding is in principe niet verplicht, maar wordt wel vaak gedaan omdat BHV’ers toch een grote verantwoordelijkheid met zich meedragen.

Veelgestelde vragen

Is het organiseren van bedrijfshulpverlening verplicht voor werkgevers?

Ja, elke werkgever in Nederland die minstens één werknemer in dienst heeft, is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Dit staat zo opgenomen in de Arbowetgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie voert hierop ook controles uit. Hoeveel BHV’ers je als werkgever moet aanstellen in je bedrijf, is niet wettelijk vastgelegd.

Hoeveel BHV’ers moet je aanstellen per aantal werknemers?

Er wordt in de Arbowet niet meegegeven hoeveel BHV’ers een werkgever moet aanstellen. Dit is iets wat je als werkgever zelf redelijk moet inschatten op basis van de gemaakte risico-inventarisatie en risico-evaluatie. Als vuistregel kun je één BHV’er per 50 werknemers aanhouden, maar het kan zeker geen kwaad om er meer aan te stellen.

Heeft mijn werknemer recht op een BHV-vergoeding?

Je bent als werkgever niet verplicht om je BHV’ers een vergoeding te geven voor hun prestaties in de context van bedrijfshulpverlening. Toch merken we dat veel bedrijven wel degelijk een vergoeding toekennen aan hun BHV’ers, omdat ze een grote verantwoordelijkheid dragen en om ze extra temotiveren.

Disclaimer

Meer ruimte voor jou en je employer branding

EN_letter_of_employment_image