3. juli 2023

Waarom je een strategie rond personeelsontwikkeling nodig hebt

Colleagues completing a digital maturity assessment together

Als organisatie is het in deze krappe arbeidsmarkt belangrijker dan ooit om de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers te stimuleren. Het is voor nieuw talent een belangrijke voorwaarde om ergens te beginnen en het biedt ook huidige medewerkers een hoop perspectief.

In deze blog lees je meer over het belang van persoonlijke ontwikkeling binnen organisaties, waarom medewerkers hierdoor langer bij je blijven en welke trainingen het beste op ontwikkeling aansluiten.

Het belang van talentbehoud

Persoonlijke ontwikkeling speelt een grote rol in het behoud van huidig talent. De laatste jaren is er in Nederland namelijk een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal vacatures per 100 werkzoekenden tussen 2020 en 2022 zelfs drie keer zo groot werd! En nog steeds is de huidige krapte een stuk hoger dan de afgelopen tien jaar.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat organisaties zich in een lastige positie begeven. Zij konden eerst zorgvuldig talent uitzoeken die het beste bij hen paste, maar de rollen zijn nu omgedraaid. Daarom is het van groot belang dat de mensen in je organisatie lang bij je willen blijven. Het is voor hen nu makkelijk om een nieuwe baan te vinden, terwijl dit andersom juist niet het geval is.

Het aanbieden van een leer- en ontwikkeltraject in een krappe arbeidsmarkt kan er dan ook voor zorgen dat jouw medewerkers langer bij je organisatie willen blijven. Het geeft ze perspectief en de kans om in een veilige en herkenbare omgeving te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Zo groei je samen verder en krijg je na verloop van tijd een goede mix tussen nieuw talent en ervaren krachten.

Waarom willen medewerkers graag leren?

Dat nieuwe medewerkers veel willen leren bij een nieuwe organisatie staat buiten kijf. Zo gaven we in onze eerdere blog over talentbehoud al aan dat mensen tussen de 18 en 30 jaar ontwikkeling één van de belangrijkste factoren vinden om ergens aan de slag te gaan. En ook wanneer ze bij een organisatie zitten, zegt 60% van hen dat ontwikkeling bijdraagt aan hun werkgeluk.

“Ambitieuze organisaties met beperkte resources in L&D kiezen voor Studytube om het leren slimmer te organiseren en talent te laten groeien. Zo heb je alles in huis om impact te maken waar het echt telt: mensen.” Farzad Henareh, Chief Commercial Officer (Studytube)

Het gaat zelfs nog een stapje verder. Uit onderzoek van Go1 blijkt namelijk dat 60% van de jongeren aangeeft dat ze weleens bij een organisatie vertrokken vanwege onvoldoende groeimogelijkheden. Dit aantal neemt overigens wel af naar 20% naarmate medewerkers ouder worden.

Daarom is het goed om een cultuur te stimuleren waarin leren en ontwikkelen een normaal gegeven op de werkvloer is. Het is nog beter wanneer leidinggevenden dit stimuleren en waarderen. Zo houd je niet alleen nieuw talent, maar ook je huidige medewerkers langer bij je.

Intern trainen

Als organisatie kun je jezelf als kenniscentrum neerzetten door een goede basis te hebben van programma’s die medewerkers kunnen doorlopen. Hiermee geef je ze de kans om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, leiding geven of netwerken (soft skills).

Maar ook hard skills zijn aan de orde van de dag. Wil een medewerkers zich meer verdiepen in diens vakgebied, dan kunnen ervaren krachten hier video’s over maken in een interne leeromgeving. Het kan natuurlijk ook dat iemand kijkt naar een nieuwe functie, en zich op meerdere vlakken wil oriënteren. Ook daar moet dan ruimte voor zijn.

Door dit als organisatie te kunnen aanbieden, geef je twee signalen af. Het eerste is dat mensen hun werkplek niet alleen als 9-tot-5-baan hoeven te zien . Ze kunnen zich namelijk ontwikkelen als ze dat nodig vinden en weten dus ook dat hier mogelijkheden voor zijn. Daarnaast geef je mensen het perspectief dat ze ergens voor een lange periode kunnen blijven werken en daar ook door kunnen leren.

Hulp van externe partijen

Ook wanneer er binnen jouw organisaties (nog) geen sprake is van een interne leeromgeving, zijn er voldoende manieren om talenten verder te laten groeien. Dit kan bijvoorbeeld met externe platformen die trainingen zelf ontwikkelen, of deze van buitenaf aanbieden, door middel van trainingsbibliotheken.

Eén van hen is Studytube. Dit leerplatform helpt organisaties om alles rondom leren en ontwikkelen slimmer te organiseren, waardoor je talent beter kunt laten groeien en beter grip houdt op resultaat. Ze hebben zowel een trainingsbibliotheek als een marktplaats van 9.000 opleiders in Nederland. Ook kunnen organisaties bij Studytube via een auteurstool zelf eenvoudig leerinhoud ontwikkelen.

Al meer dan 500.000 medewerkers gebruikten dit platform om zich verder te ontwikkelen. Zij doen dit met een divers leeraanbod dat aansluit op hun behoeften en voorkeuren. Zo kunnen ze kiezen uit trainingen die hen verder helpen in hun eigen vakgebied, of waardoor ze misschien wel compleet nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Wil je meer weten over talentbehoud? Luister dan naar onze Personio podcast How to HR. Daar delen experts hun visie over redenen waarom medewerkers hun organisaties verlaten, en hoe leidinggevenden hierop in kunnen spelen.

Meer tijd voor wat het belangrijkst is: mensen

Digitalisierung-HR-Arbeit