Software voor Performance managment

Betere feedback,
betere prestaties

Functioneringsgesprekken zijn bedoeld om medewerkers te ondersteunen bij hun continue ontwikkeling. Voor de beste resultaten moeten beoordelingen regelmatig worden uitgevoerd en worden gedocumenteerd. De documentatie wordt centraal opgeslagen samen met andere werknemersinformatie – in Personio.
Performance software
Overzicht van een volgsysteem voor de performance van medewerkers

Duidelijke doelen

voor zichtbare vooruitgang

Door de prestaties regelmatig en op een gestandaardiseerde manier vast te leggen, wordt de ontwikkeling inzichtelijk en ondersteun je medewerkers bij het verbeteren van hun prestaties. Definieer daarom individuele doelen en doelstellingen of gebruik kant-en-klare doelen opnieuw.

Een solide basis
voor salarissen en promotie

Betrouwbare documentatie vormt de basis voor betere en transparantere besluitvormingsprocessen. Afdelings- en teamleiders kunnen zelf hun doelen en resultaten invoeren. Als doelen aan bonussen zijn gekoppeld, worden de resultaten bovendien automatisch doorgegeven aan de salarisadministratie.
Salarisoverzicht in een systeem voor prestatiebeheer
Agendaoverzicht in systeem voor prestatiebeheer

Minder schommelingen,
betere prestaties

Studies hebben aangetoond dat werknemers die zich kunnen ontwikkelen en ondersteund worden in overeenstemming met hun capaciteiten, langer bij hun bedrijf blijven. Deze ondersteuning wordt versterkt door managers die samen met hun medewerkers kwalitatieve en/of kwantitatieve doelen en doelstellingen formuleren en deze vastleggen in Personio.

Performance beheer
met Personio

Personio ondersteunt je bij al je HR-processen, van het beheren van sollicitanten of verlofaanvragen tot de salarisadministratie. Maak vandaag nog een gratis testaccount of boek je eigen demo van 30 minuten om meer te leren over het optimaliseren van je processen met efficiëntere software.

Employee Performance Management Software with Personio

A performance management system, facilitated by performance management software, can be an indispensable tool for companies of just about any size. That’s because detailed employee assessments ensure resources are allocated and efficiency is maintained. Ultimately, assessing employee performance is especially important for defining employee development initiatives and supporting them in continued professional training.

This type of employee performance management software does not have to be time-consuming, either. By using an HR software like Personio, you can develop your own performance management indicators and define target agreements jointly with your employees as part of performance reviews.

Use digital notes for recording specific events between reviews. This way, you ensure that they are not forgotten and all of the information you need will be at your fingertips for the next review. If your target agreements are tied to bonus payments, simply enter employees’ results into Personio. The software then automatically calculates employees’ entitlements, if they meet the agreed targets, and transfers relevant data to payroll accounting.

Consistentie loont

Once you have standardized the processes and criteria for assessing employees’ performance and conduct, every subsequent evaluation will take far less time. Yet the benefits of an employee performance management software will increase. After all, the more comparative data you have, the better you are able to assess your employees’ performance.

KPI's definiëren in Personio

Personio provides three types of defined indicators for performance management:

  • Binary indicators with two defined options, for example, ‘CPD event attended’ – yes or no
  • Quantitative indicators, i.e. directly measurable indicators such as sales targets
  • Qualitative indicators, i.e. not directly measurable indicators such as employee satisfaction

Je kunt zelf definiëren of en in hoeverre elke KPI van invloed is op de bonusberekening voor de geselecteerde periode. Je kunt bonussen handmatig invoeren onder het kopje ‘Prestaties’ in het medewerkersprofiel of deze automatisch laten berekenen op basis van de mate waarin de doelen die onder het kopje ‘Prestaties’ zijn gedefinieerd en opgeslagen zijn bereikt.

Personio telt automatisch de relevante bonus bij het salaris op. Je bepaalt op individuele basis wanneer dit moet gebeuren, zoals aan het einde van een periode of met gelijkmatige intervallen.