11. oktober 2022

Nederlandse mkb-werknemers bezorgd over mogelijke recessie; HR kan helpen deze zorgen weg te nemen

HR Budgets

+++ Bijna negen op de tien Nederlandse mkb-werknemers bezorgd dat de economische situatie in de komende maanden verslechtert

+++ Vier op de tien werknemers vertrouwt er niet op dat hun bedrijf ook tijdens een recessie zal blijven investeren in de mensen

+++ Slechts een derde van de HR-managers is van mening dat het HR-team goed is voorbereid om het bedrijf te ondersteunen bij een mogelijke recessie

Amsterdam, 28 september 2022 – De dreiging van een mogelijke economische recessie in de komende maanden baart Nederlandse mkb-werknemers zorgen, zo blijkt uit een nieuwe survey van Personio, Europa's toonaangevende HR-softwarebedrijf voor het mkb. Bijna negen op de tien (88,3%) ondervraagde werknemers zegt zich hierover zorgen te maken of zich gestrest te voelen. Daarbij zijn veel werknemers (41,9%) er niet gerust op dat hun bedrijf ook tijdens een recessie zal blijven investeren in mensen. 

Communicatie met werknemers verbeteren

Het goed informeren van werknemers door HR kan helpen om duidelijkheid te verschaffen en hun zorgen weg te nemen. Dit helpt bij het creëren van een goede werknemerservaring, wat juist een gebied is waarbinnen bij Nederlandse mkb-bedrijven ruimte is voor verbetering, volgens de ondervraagde werknemers. Ruim negen op de tien (91,2%) zegt dat hun werkgever iets kan doen om die werknemerservaring te verbeteren. Daarbij wordt een betere communicatie richting medewerkers het meest genoemd (27,9%), gevolgd door betere carrièremogelijkheden (27,1%) en een betere werk-privébalans (24,5%). Tegelijkertijd zegt ruim de helft (55,8%) van de werknemers zich gefrustreerd te voelen als HR er lang over doet om hun vragen te beantwoorden. Bijna de helft (48,8%) zegt dit te zien als een teken dat het bedrijf geen prioriteit geeft aan zijn mensen.

Niet alle Nederlandse HR-managers zijn er gerust op dat hun team helemaal klaar is om het bedrijf te ondersteunen bij een eventuele recessie. Slechts een op de drie (34,2%) zegt dat ze goed zijn voorbereid om deze uitdaging aan te gaan. Ruim de helft (52%) zegt enigszins voorbereid te zijn. Van de HR-managers die zeggen voorbereid te zijn, zegt een derde (33%) dat dit te danken is aan goede HR- en businesstools.

Koen Stam, Head of Benelux voor Personio: “Deze resultaten laten opnieuw het belang zien van een duidelijke onderlinge communicatie tussen werkgever en werknemer, wat bijdraagt aan een goede de werknemerservaring . Werknemers maken zich zorgen of hun bedrijf nog zal blijven investeren in de mensen als we inderdaad in een economische recessie terecht komen. Het HR-team is dan enorm belangrijk om bedrijven en mensen door deze onzekere periode te loodsen en het steeds schaarser wordende talent vast te houden. Goede communicatie en efficiënte processen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Daarvoor moet HR wel over de juiste informatie en tools beschikken, zodat ze minder tijd kwijt zijn aan puur administratieve zaken en zich meer kunnen focussen op strategie.”

Factoren die HR afremmen bij het ondersteunen van personeel

HR speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van een bedrijf en het personeel bij een mogelijke economische recessie, maar wordt hierbij vaak afgeremd door verschillende factoren:

  • Niet voldoende budget om te zorgen voor een goede werknemerservaring (29,4%)

  • Teveel handmatige/administratieve taken (23,5%)

  • Niet voldoende tijd/mensen voor strategisch werk (23,5%)

  • Gebrek aan data en inzichten over het bedrijf (23,5%)

  • Inefficiënte HR-processen (17,7%)

  • HR heeft niet voldoende invloed binnen het bedrijf (11,8%)

Het is dan ook niet verwonderlijk dat efficiëntere processen door HR-managers het meeste worden genoemd (36,6%) als antwoord op de vraag wat zij het belangrijkste vinden om hun bedrijf door moeilijke tijden te loodsen, zoals een economische recessie. Een duurzame, lange-termijn HR-strategie komt op de tweede plaats (33,8%), gevolgd door een goede bedrijfscultuur (32%), meer tijd voor strategisch werk (30,8%) en betere data en analytics om goede beslissingen te kunnen nemen (30%).

Deze survey is namens Personio tussen 19 augustus en 5 september 2022 gehouden door Censuswide onder 1.000 werknemers en 500 HR-managers van Nederlandse mkb-bedrijven met 10 - 2.000 werknemers. De survey is tevens gehouden in Duitsland, Finland, Italië, Spanje, het VK & Ierland en Zweden.

Het volledige onderzoeksrapport wordt gepresenteerd tijdens HUG on Tour Amsterdam, op 10 oktober: https://hug.personio.com/ontour/amsterdam/.

Over Personio

Personio is het People Operating System voor kleine en middelgrote bedrijven met 10 tot 2.000 werknemers. Personio is gevestigd in Amsterdam, Berlijn, München, Barcelona, Madrid, Londen en Dublin en heeft als missie om HR-processen zo transparant en efficiënt mogelijk te maken, zodat HR zich kan focussen op de meest waardevolle activa in het bedrijf: de mensen. Dat doet Personio met alles-in-een HR-software, inclusief human resources, recruiting en payroll, waarmee HR verder kan gaan dan HR alleen. Dankzij People Workflow Automation-technologie helpt Personio meer dan 7.000 klanten in heel Europa vertragingen te voorkomen en kansen optimaal te benutten.

In juni 2022 ontving Personio additionele investering van $200 miljoen, via een tweede ronde van zijn Series E-financiering, waarmee de waardering van het bedrijf nu $8,5 miljard bedraagt. Kijk voor meer informatie op https://personio.nl/.

Contactpersonen voor de pers:

Personio GmbH 

Laura Weidner 

Associate PR Manager 

E-Mail: press@personio.de

Stark Narrative

Personio Persdesk

Tel: 020 794 4735

E-mail: personio@starknarrative.com